Tuesday July 14, 2020 10:28

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร Press Releases

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับดร.คฑา ชินบัญชร ผู้ได้รับรางวัล HOWE AWARDS สาขาบำเพ็ญประโชน์ต่อสังคม ทั่วไป—17 Mar 20

สายสม วงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมแสดงความยินดีกับดร.คฑา ชินบัญชร ผู้ได้รับรางวัล HOWE AWARDS สาขาบำเพ็ญประโชน์ต่อสังคม โดยมี

ภาพข่าว: 50 ปี ของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—17 Mar 20

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสมทบให้ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมฯ โดยมี ดร. เกล้าสรวง

ภาพข่าว: กิจกรรมวันเด็กกว่า ณ วัดมกุฏคีรีวันกว่า 1,000 ไร่ ทั่วไป—13 Jan 20

พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้นักเรียนกว่า 1,000 คน ได้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ และสนุกสนานกับเกมการละเล่น ดนตรี โดยมีดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารรับรางวัลสยามกินรี ทั่วไป—12 Dec 19

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และริสา หงษ์หิรัญ ได้รับรางวัลสยามกินรี จากพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ทันตแพทย์ ประสารธชัย - ทันตแพทย์หญิง ปิยะรัตน์ โพธิปฐม และ

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล กลิ้งเพื่อน้อง ทั่วไป—24 Apr 19

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสารจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล " กลิ้งเพื่อน้อง " ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

โมเดอร์นฟอร์มมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ทั่วไป—21 Jan 19

นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจากการจัดกิจกรรม "Modernform Together Run วิ่งด้วยกันสานฝันให้น้อง" จำนวน 137,770 บาท

ภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมการศึกษาประชุมกรรมการเพื่อวางแผน ทั่วไป—04 Jun 18

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีจัดประชุมคณะกรรมการlสมาคมฯ เพื่อสรุปและวางแผนการให้สงเคราะห์ในถิ่นกันดาร ณ หน่วยบัญชาการพัฒนา โดยมี พลเอกสมโภชน์ นนทชัย ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร นันทวรรณ

ภาพข่าว: โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ทั่วไป—02 Oct 17

อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน และมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมปลูกต้นพุดพิชญา ต้นโมก และดาวเรืองกว่า 600

ภาพข่าว: ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ทั่วไป—08 Sep 17

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำสมาชิกให้การสงเคราะห์ และออกหน่วยตัดผมเคลื่อนที่ให้โรงเรียนทั่วประเทศไทย แต่ครั้งนี้ สงเคราะห์ 2 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี คือโรงเรียน อ. ฮ.ลิงก์

ภาพข่าว: การสัมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขาเพื่อการกุศล ทั่วไป—27 Feb 17

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) จัดกิจกรรมหาทุน " การสัมนาทางวิชาการจักษุวิทยาหลากสาขาเพื่อการกุศล " ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ภาพข่าว: นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร บริจาคอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองทราย ทั่วไป—26 Oct 16

มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับนายคณาเดช ศรีภานุมาตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทราย จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าว: อบรมจักษุแพทย์การกุศล ทั่วไป—31 Mar 16

รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้สมทบทุนสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีดร.มนวิภา ประชัญคดี

ภาพข่าว: เดิน วิ่ง เพื่อน้อง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั่วไป—16 Oct 15

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เดิน – วิ่ง เพื่อน้อง สศก. 45 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุทัศน์ กัลป์ยาณกิตติ และ น.ส.สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์เป็นผู้ชนะเลิศ (เพศชาย/เพศหญิง)

ดร. มนวิภา ประชัญคดี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาฯ ทั่วไป—23 Jul 15

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกสมัย ลุยงานกุศลอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: สงเคราะห์นักเรียนยากไร้ ทั่วไป—10 Apr 15

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบตู้หนังสือเคลื่อนที่, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การเรียน,

ภาพข่าว: เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ทั่วไป—30 Mar 15

เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร มอบชุดสุขอนามัย เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทยในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ ชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” ให้เด็กนักเรียน 5 โรงเรียน จำนวน 468 คน จากโรงเรียนบ้านนาโสม โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

ภาพข่าว: อบรมเพื่อระดมทุนช่วยน้องๆในถิ่นทุรกันดาร ทั่วไป—24 Mar 15

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวาระครบ 45 ปี ในปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ

ภาพข่าว: ระดมทุนบริจาค ทั่วไป—11 Mar 15

ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ พิธีกรคนดัง มีนัดกับสุจิตรา หมวดพล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) ณโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูนเพื่อหาทุน และของบริจาคไปสงเคราะห์ 5

โบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้อง ทั่วไป—27 Nov 14

กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล

Post PR ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี 22 Aug'13 ทั่วไป—26 Aug 13

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม "ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชินี" ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ จัดพิธีเปิดงาน ทั่วไป—19 Aug 13

นิทรรศการ: 21 -29 สิงคม 2556 / เวลา 10:30 -20:00 น. สถานที่: ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ หรือ The Association for the Promotion of Education in the Remote

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ขออุปถัมภ์ทุนทรัพย์ ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในชนบทที่ห่างไกลกันดาร ทั่วไป—08 Nov 05

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสมาคม ฯ การกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษา แก่นักเรียนขาดแคลนในชนบทที่ห่างไกลกันดาร ให้มีอนา