Monday May 25, 2020 10:43

สายฟ้าน้อย Press Releases

จุดประกายคนข่าวเลือดใหม่ ก้าวสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15 ทั่วไป—23 Dec 19

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 แก่นิสิต นักศึกษา

ก้าวสู่วงการข่าวแบบมืออาชีพ สร้างสรรค์เนื้อหาลงสื่อดิจิทัล กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 17 ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ทั่วไป—18 Oct 19

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางสาวอัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์ รองผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมอบรางวัล สายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 ประจำปี ทั่วไป—02 Jan 19

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนางสาวพิมพ์ชญา ทิพย์ธรรมรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย"

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีสายฟ้าน้อย สุดเจ๋งกวาด 4 รางวัลดีเด่น-ชมเชย ทั่วไป—18 Dec 18

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ฟอร์มเวทีสายฟ้าน้อย คว้า 4 รางวัลดีเด่น ชมเชย ประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน-อัตลักษณ์วัฒนธรรม ครองรางวัลรวมสูงสุดต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั่วไป—04 Oct 18

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 16

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี ทั่วไป—22 Dec 17

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (แถวหลังที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้าสูงสุด 5 รางวัลรวด ประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย ทั่วไป—21 Dec 17

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานสารคดีเชิงข่าวสะท้อนวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์วัฒนธรรม กวาด 5 รางวัลรวด "สายฟ้าน้อยครั้งที่13" ขึ้นแท่นสถาบันอุดมศึกษาที่คว้ารางวัลสูงสุดแห่งปี ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย ทั่วไป—06 Oct 17

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 15 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ ทั่วไป—22 Dec 16

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคม ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 แก่นิสิต นักศึกษา

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร ทั่วไป—20 Oct 16

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทั่วไป—17 Oct 16

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 14

มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง ส่งสารคดีวิถีซาไกฯ ชนะเลิศรางวัลสายฟ้าน้อย ทั่วไป—23 Dec 15

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ส่งสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์เรื่อง วิถีซาไกที่เปลี่ยนไป ตีแผ่ชีวิตซาไกในยุคที่ผืนป่าถูกรุกรานจากคนเมือง คว้ารางวัลชนะเลิศ สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ ทั่วไป—21 Dec 15

เทพชัย หย่อง(แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบรรยงค์ สุวรรณผ่อง(แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวหลัง กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร

กลุ่มทรู สนับสนุนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย สื่อสาร—26 Oct 15

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง (ที่ 4 จากซ้าย)นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง)กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 13 ประจำปี 2558

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย สื่อสาร—01 Dec 14

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวกลางที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง (แถวกลางที่ 7 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 ทั่วไป—09 Dec 13

บจม.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง

ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อบรม "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 11 ทั่วไป—26 Aug 13

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย กรรวี ธัญญะตุลย์ เลขาธิการ สมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย"

ภาพข่าว: ทรู สนับสนุนเยาวชนคนสื่อคุณภาพ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศผลรางวัล ทั่วไป—24 Dec 12

บจม. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (แถวยืนที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศผลรางวัล “สายฟ้าน้อย”

ทรู สนับสนุนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเปิดเวทีอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น 10 สื่อสาร—01 Aug 12

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ยืนกลาง) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประกาศรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว สื่อสาร—21 Dec 11

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ยืนกลาง) นายกสมาคมฯ ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ยืนคนที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ประกาศผลรางวัลสุดยอดข่าว

ภาพข่าว: ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่น สื่อสาร—25 Jul 11

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศวานงาม (แถวกลางที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ยืนกลาง) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมคณะผู้บริหารทรู

ทรู หนุนรางวัลสายฟ้าน้อย ร่วมสานเส้นทางสู่ฝันคนข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สื่อสาร—03 Dec 10

สื่อมวลชน บทบาทหน้าที่หลักของสังคมในการรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นับวันยิ่งสำคัญต่อประชาชนใช้เป็นข้อมูลขับเคลื่อนวิถีการดำเนินกิจวัตรไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการกำหนดและคาดการณ์อนาคตได้

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรู เผยผลรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ทั่วไป—30 Nov 10

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรูเผยผลรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ม.กรุงเทพ คว้าแชมป์สารคดีเชิงข่าววิทยุฯ ครั้งแรก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู ผนึกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สร้างสรรค์นักข่าวเยาวชนคุณภาพ “สายฟ้าน้อย” รุ่น สื่อสาร—23 Jul 10

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 เหนือชั้นกว่าทุกปี ด้วย จำนวนวันอบรมเพิ่มเป็น 5 วัน 4 คืน ติวเข้มนิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน

โครงการฝึกอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7” ลับคมความคิด และเทคนิคการนำเสนอ ทั่วไป—29 Dec 09

บรรยากาศระหว่าง พี่ๆ เทรนเนอร์ และศิษย์รุ่นที่ 7 ในวันสุดท้าย ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7” จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ดูคึกคักและสนุกสนานเป็นกันเองเสียจนไม่น่าเชื่อว่า

ภาพข่าว: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรู มอบรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว สื่อสาร—20 Oct 09

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมความสามารถ นิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชน ประกาศสุดยอดผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2552 รับรางวัลโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 130,000

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชวนลุ้นการประกาศรางวัล “สายฟ้าน้อยครั้งที่ บันเทิง—13 Oct 09

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชวนลุ้นการประกาศรางวัล “สายฟ้าน้อยครั้งที่ 5” รางวัลผลงานข่าววิทยุ โทรทัศน์ระดับอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนข่าว จัดอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่น 6 ก่อนก้าวเป็นมืออาชีพ สื่อสาร—14 Jan 09

ผ่านไปอีกหนึ่งรุ่นสำหรับโครงการดีๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 6 ที่ย่อโลกการทำงานในสายอาชีพนักข่าววิทยุ โทรทัศน์เสมือนจริง