Friday August 7, 2020 10:08

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา Press Releases

สคร.12 สงขลา เตือน ช่วงเปิดเทอม ระวังเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยโรคมือ เท้า ปาก สุขภาพ—29 Jul 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนระวังเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มักพบผู้ป่วยมากในฤดูฝน เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่ รวมกันจำนวนมาก

สคร. 12 สงขลา เตือน ระวัง โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) เน้นย้ำ ปชช. เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะ ด้วยเท้าเปล่า สุขภาพ—20 Jul 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนระวังโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู เน้นย้ำ ประชาชน เลี่ยงเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า แนะสวมรองเท้าบูท ป้องกัน หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่อง โคนขา อย่าซื้อยา กินเอง

สคร. 12 สงขลา เตือน ระวัง โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) เน้นย้ำ ปชช. เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน ทั่วไป—20 Jul 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนระวังโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู เน้นย้ำ ประชาชน เลี่ยงเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า แนะสวมรองเท้าบูท ป้องกัน หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่อง โคนขา อย่าซื้อยา กินเอง

สคร.12 สงขลา เตือน ปชช. ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 สุขภาพ—20 May 20

ขณะนี้ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นฤดูที่ เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลาย ที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชน ระมัดระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะใช้มาตรการ

สคร.12 สงขลา แนะ อยู่บ้าน-นอกบ้าน-รวมกลุ่ม ขอให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล สุขภาพ—14 May 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะการปฏิบัติตัวของประชาชน กรณีอยู่บ้าน ออกนอกบ้าน และการรวมกลุ่ม เน้นย้ำให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้

สคร.12 สงขลา เตือนผู้ปกครอง เฝ้าระวังเด็กชวนเล่นน้ำช่วงปิดเทอม ลดการติดเชื้อ COVID-19 ทั่วไป—14 May 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ย้ำเตือนผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ได้เล่นน้ำตามลำพัง หรือรวมตัวกันเล่นน้ำ เพื่อลดการติดเชื้อ COVID-19 และเด็กๆ

สคร.12 สงขลา คุมเข้มคัดกรองบริเวณ "ด่านสะเดา" ป้องกันโรค COVID-19 ขอให้มั่นใจการทำงานของ จนท. ทั่วไป—27 Apr 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เผย ด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สคร.12 สงขลา คุมเข้มคัดกรองบริเวณ "ด่านสะเดา" ป้องกันโรค COVID-19 ขอให้มั่นใจการทำงานของ จนท. ทั่วไป—27 Apr 20

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินมาตรการการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน

สคร.12 สงขลา ขอประชาชนมั่นใจ มาตรการคัดกรอง COVID- 19 คนไทยกลับจากมาเลเซีย ทั่วไป—20 Apr 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมรองรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านติดต่อระหว่างประเทศ ทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดน สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ด่านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,ด่านอำเภอเบตง

สคร.12 สงขลา ขอประชาชนมั่นใจ มาตรการคัดกรอง COVID- 19 คนไทยกลับจากมาเลเซีย ทั่วไป—20 Apr 20

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมรองรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านติดต่อระหว่างประเทศ ทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ด่านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,ด่านอำเภอเบตง

สคร.12 สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มมาตรการคัดกรองลูกเรือ กลับจากประเทศอินโดนีเซีย ทั่วไป—13 Apr 20

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัดกรองลูกเรือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น หลังกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ก่อนแยกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้

สคร. 12 เข้มเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าออก สุขภาพ—19 Feb 20

จากสถานการณ์กรณีที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตามมาตรฐานสูงสุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ยกระดับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งด่านบก เรือ และอากาศ

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน สุขภาพ—12 Nov 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" 14 พฤศจิกายน 2562 แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์

โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ป้องกันได้ สคร.12 สงขลา ย้ำ รู้เร็ว รักษาทัน ห่างไกลจากอัมพฤกษ์ สุขภาพ—25 Oct 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะวิธีสังเกตอาการ โรคอัมพาต-โรคหลอดเลือดสมอง หากใบหน้าอ่อนแรง หรือหน้าเบี้ยว สับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด ควรนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4.30 ชั่วโมง (รวมถึงได้รับการรักษา) ช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัมพฤกษ์

สคร. 12 สงขลา เตือนระวัง โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) แนะ เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะ สุขภาพ—10 Oct 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู เลี่ยงเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า แนะสวมรองเท้าบูทป้องกัน หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่อง โคนขา อย่าซื้อยา กินเอง

สคร.12 สงขลา ชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน ในวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก ย้ำ โรคพิษสุนัขบ้า สุขภาพ—25 Sep 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน ของทุกปี ย้ำ โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อแสดงอาการแล้ว ตาย 100% ไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน

สคร.12 เตือนประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สุขภาพ—11 Sep 19

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เกิดจากทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ (Hotspot) บางส่วนบนเกาะสุมาตรา

สคร. 12 สงขลา แนะทำความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สุขภาพ—06 Sep 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงหน้าฝน มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พร้อมแนะประชาชนในพื้นที่ทำความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง สุขภาพ—16 Aug 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือน ประชาชนระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง ที่ไม่ควรมองข้าม จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ในที่อับอากาศของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค พบว่า ทุกครั้งของการเกิดเหตุการณ์ในสถานที่อับอากาศ

สคร.12 สงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อน สุขภาพ—26 Apr 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในช่วงหน้าร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ขอแนะนำประชาชนยึดหลัก "สุก ร้อน

สคร.12 สงขลา ย้ำ ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ ทั่วไป—11 Apr 19

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วม รณรงค์

สคร.12 ชวนเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม ทั่วไป—27 Feb 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เผย แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เริ่มคงที่ ไม่ลดลงจากเดิม แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ พร้อมแนะผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอมและฤดูร้อน ข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สคร.12 สงขลา ผนึกกำลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สุขภาพ—24 Jan 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัดคร่าชีวิตเด็กเล็กทุพโภชนาการ สคร.12 ย้ำโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน สุขภาพ—21 Nov 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปลุกพลังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ล่าง เฝ้าระวัง โรคหัด ย้ำเกิดมากสุดในกลุ่มเด็กเล็ก ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ภาวะน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน และภาวะทุพโภชนา

สคร.12 สงขลา เผย พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย ย้ำเตือน หมา-แมว กัด ข่วน ทั่วไป—18 Oct 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัด อีกทั้งยังไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนฯ สคร.12 สงขลา ย้ำ สุนัข แมว กัดข่วน หรือเลียบาดแผล

สคร. 12 สงขลา เตือนเฝ้าระวังโรคหัดในจังหวัดยะลา ย้ำผู้ปกครองนำบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ สุขภาพ—11 Oct 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนในจังหวัดยะลา เฝ้าระวังป้องกันโรคหัด หลังมีการระบาด และพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตแล้ว 5

สคร. 12 สงขลา เผย โรคฉี่หนูระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน สุขภาพ—14 Sep 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เฝ้าระวังโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเลี่ยงการเดินย่ำโคลน-พื้นที่น้ำขัง เท้าเปล่า หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์ทันที ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

สคร. 12 สงขลา แนะนำ ประชาชนทำความเข้าใจโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สุขภาพ—23 Jul 18

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขังจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

สคร.12 สงขลา เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน สุขภาพ—19 Jun 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 600 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 สุขภาพ—08 Jun 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส เผยปี 2561 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล