Tuesday January 21, 2020 17:40

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา Press Releases

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน สุขภาพ—12 Nov 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" 14 พฤศจิกายน 2562 แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์

โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ป้องกันได้ สคร.12 สงขลา ย้ำ รู้เร็ว รักษาทัน ห่างไกลจากอัมพฤกษ์ อัมพาต สุขภาพ—25 Oct 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะวิธีสังเกตอาการ โรคอัมพาต-โรคหลอดเลือดสมอง หากใบหน้าอ่อนแรง หรือหน้าเบี้ยว สับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด ควรนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4.30 ชั่วโมง (รวมถึงได้รับการรักษา) ช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัมพฤกษ์

สคร. 12 สงขลา เตือนระวัง โรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซิส) แนะ เลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ชื้นแฉะ สุขภาพ—10 Oct 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนู เลี่ยงเดินลุยน้ำ ย่ำโคลน พื้นที่ ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า แนะสวมรองเท้าบูทป้องกัน หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณน่อง โคนขา อย่าซื้อยา กินเอง

สคร.12 สงขลา ชวนนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีน ในวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก ย้ำ โรคพิษสุนัขบ้า สุขภาพ—25 Sep 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน ของทุกปี ย้ำ โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อแสดงอาการแล้ว ตาย 100% ไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน

สคร.12 เตือนประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สุขภาพ—11 Sep 19

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เกิดจากทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ (Hotspot) บางส่วนบนเกาะสุมาตรา

สคร. 12 สงขลา แนะทำความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สุขภาพ—06 Sep 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงหน้าฝน มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พร้อมแนะประชาชนในพื้นที่ทำความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง สุขภาพ—16 Aug 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือน ประชาชนระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง ที่ไม่ควรมองข้าม จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ในที่อับอากาศของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค พบว่า ทุกครั้งของการเกิดเหตุการณ์ในสถานที่อับอากาศ

สคร.12 สงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อน สุขภาพ—26 Apr 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในช่วงหน้าร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ ขอแนะนำประชาชนยึดหลัก "สุก ร้อน

สคร.12 สงขลา ย้ำ ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ ทั่วไป—11 Apr 19

อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย สร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมาแล้วขับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วม รณรงค์

สคร.12 ชวนเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม ทั่วไป—27 Feb 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เผย แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เริ่มคงที่ ไม่ลดลงจากเดิม แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ พร้อมแนะผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอมและฤดูร้อน ข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สคร.12 สงขลา ผนึกกำลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สุขภาพ—24 Jan 19

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัดคร่าชีวิตเด็กเล็กทุพโภชนาการ สคร.12 ย้ำโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน สุขภาพ—21 Nov 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปลุกพลังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ล่าง เฝ้าระวัง โรคหัด ย้ำเกิดมากสุดในกลุ่มเด็กเล็ก ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ภาวะน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน และภาวะทุพโภชนา

สคร.12 สงขลา เผย พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ราย ย้ำเตือน หมา-แมว กัด ข่วน ทั่วไป—18 Oct 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประวัติถูกสุนัขจรจัดกัด อีกทั้งยังไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนฯ สคร.12 สงขลา ย้ำ สุนัข แมว กัดข่วน หรือเลียบาดแผล

สคร. 12 สงขลา เตือนเฝ้าระวังโรคหัดในจังหวัดยะลา ย้ำผู้ปกครองนำบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ สุขภาพ—11 Oct 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนในจังหวัดยะลา เฝ้าระวังป้องกันโรคหัด หลังมีการระบาด และพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตแล้ว 5

สคร. 12 สงขลา เผย โรคฉี่หนูระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน สุขภาพ—14 Sep 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เฝ้าระวังโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคฉี่หนู ช่วงฤดูฝน แนะประชาชนเลี่ยงการเดินย่ำโคลน-พื้นที่น้ำขัง เท้าเปล่า หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์ทันที ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

สคร. 12 สงขลา แนะนำ ประชาชนทำความเข้าใจโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สุขภาพ—23 Jul 18

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขังจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

สคร.12 สงขลา เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน สุขภาพ—19 Jun 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 600 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 สุขภาพ—08 Jun 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส เผยปี 2561 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

สคร. 12 สงขลา เตือน หมา-แมวกัดข่วน อย่าชะล่าใจเสี่ยง พิษสุนัขบ้า ถึงตาย สุขภาพ—07 Mar 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้แล้ว จำนวน 1 ราย ขณะที่ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งประเทศพบสุนัขแมวมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 251 ตัว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเอง ทั่วไป—19 Dec 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเอง ลดโอกาสเสี่ยงจากโรคอุจาระร่วงหลังน้ำลด ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเองลดโอกาสเสี่ยงจากโรคฉี่หนู ทั่วไป—19 Dec 17

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งอยู่ในช่วงทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด ให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาดหาได้ในพื้นที่ สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้มือและเท้าสัมผัสน้ำหรือดิน และป้องกันการถูกทิ่มแทงจากของมีคมและให้รีบทำความสะอาด

การป้องกันตนเอง...จากโรคไข้เลือดออก ทั่วไป—19 Dec 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะนำประชาชนปฏิบัติตนเองลดโอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก มาตรการ 3 เก็บ "เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ" จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วม ป้องกันตนเอง

สคร. 12 สงขลา ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อบริเวณจุดอพยพ สุขภาพ—18 Dec 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดทีมลงพื้นที่จุดอพยพชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคติดต่อ พบน้ำกัดเท้าในผู้สูงอายุแล้วหลายราย เร่งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไลฟ์สไตล์—01 Dec 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการปรึกษาและตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี เนื่องในวันเอดส์โลก (World Aids Day) 1 ธันวาคม ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ดร.นายแพทย์สุวิช

สคร. 12 สงขลา จัดพิธีลงนาม MOU กำจัดหนอนพยาธิ โรงเรียนพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สุขภาพ—29 Nov 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองร่วมใจ กำจัดหนอนพยาธิ ของหน่วยงานเครือข่ายอำเภอเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สคร.12 ร่วมสมทบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สุขภาพ—25 Oct 17

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ต่างพร้อมใจกันรวบรวมเงินสมทบทุนทรัพย์และนำไปจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปถวายช่วยงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สคร. 12 สงขลา เทิดทูนพระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านงานควบคุมโรคเท้าช้าง สุขภาพ—25 Oct 17

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 6 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สคร. 12 สงขลา เฝ้าระวังควบคุมโรค ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สุขภาพ—24 Oct 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 สุขภาพ—12 Oct 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสิส เผยปี 2560 ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 3 ราย แนะเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำเมื่อมีบาดแผล หากมีอาการไข้นานเกิน 5 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

สคร. 12 สงขลา จับมือหน่วยงานในพื้นที่ ตั้งจุดคัดกรองโรคเมอร์ส ผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ สุขภาพ—21 Sep 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส หลังชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 7