Thursday July 16, 2020 23:00

สำนักงาน ป.ป.ช Press Releases

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. หุ้น—03 Jul 20

ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเป็นปีแรก สะท้อนเจตจำนงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ภาพข่าว: CHOW รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิทินข่าว—02 Jul 20

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มกอช. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป—29 Jun 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล

สวพส. ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 จาก ทั่วไป—29 Jun 20

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “องค์กรโปร่งใส” ปฏิทินข่าว—09 Jun 20

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ ปฏิทินข่าว—09 Jun 20

นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ (ซ้าย)

เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ปฏิทินข่าว—25 May 20

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC

CHOW รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิทินข่าว—23 Mar 20

CHOW รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สะท้อนบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส สุจริต มีจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับปณิธานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่มุ่งขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง

ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ปี 2562 จากสำนักงาน หุ้น—20 Mar 20

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟันอดีต ผอ. สำนักพุทธ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท ทั่วไป—15 Jan 20

วันนี้ (15 มกราคม 2563) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ทั่วไป—20 Dec 19

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.) ฉะนั้น

ป.ป.ช. รับสมัครหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นทะเบียนเพื่อส่งผู้แทนเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน ทั่วไป—20 Dec 19

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.) ฉะนั้น

กปภ. คว้า 90.35 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั่วไป—29 Oct 19

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน

ม.ราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ITA ปี62 สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั่วไป—18 Oct 19

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายวิโรฒ สำรวล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป—19 Sep 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กรณีกล่าวหานายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับพวก

ทีโอที ในการสัมมนาสาธารณะเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั่วไป—22 Jul 19

เร็วๆ นี้ (19 ก.ค.62) ที่ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บมจ.ทีโอที / ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.ทีโอที) เป็นผู้แทน ทีโอที

ชี้แจงกรณี นางนาที รัฐกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ทั่วไป—02 Jul 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนางนาที รัฐกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย

เรื่องกล่าวหานางกรุณา ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—27 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสืบเนื่องจากปรากฎข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการเรียกเงินคืนเกี่ยวกับการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จ่ายเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ป.ป.ช. จัดสัมมนามาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน ปฏิทินข่าว—06 Jun 19

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เรื่อง "มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน" ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

สืบสานเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั่วไป—28 May 19

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงความเสียใจและน้อมรำลึกถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม นับว่าเป็นวันที่คนไทยสูญเสียบุคคลสำคัญของชาติไทย ซึ่งท่านเป็นต้นแบบของคนดี มีความซื่อสัตย์

ป.ป.ช. ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น ทั่วไป—03 May 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั่วไป—26 Apr 19

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 เรื่อง "การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. ทั่วไป—02 Apr 19

นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ (ขวา) ประธานกรรมการ

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั่วไป—08 Mar 19

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) จำนวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2562 สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หาแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—01 Mar 19

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เข้าร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี

ป.ป.ช. แนะพรรคการเมืองนำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ทั่วไป—15 Feb 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562 ทั่วไป—31 Jan 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะนั่งเก้าอี้ "ประธานอาเซียน" โดยรับไม้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"