Thursday January 23, 2020 08:18

สิทธิข้าราชการ Press Releases

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แจ้งสิทธิข้าราชการไทย และครอบครัว ผ่าตัด ต้อกระจก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สุขภาพ—14 Jan 20

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แจ้งสิทธิข้าราชการไทย และครอบครัว ผ่าตัด ต้อกระจก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เปิดดวงตาสดใส ไร้การบดบัง สิทธิดังกล่าว - รวมค่าแพทย์, ค่ายา และเวชภัณฑ์ภายในห้องผ่าตัด - ค่าห้องพิเศษรวม เพื่อพักดูอาการ 6-8 ชั่วโมง - เลนส์แก้วตาเทียม

หมอมะเร็งร้องขอกรมบัญชีกลางเปิดเผยหลักเกณฑ์การอนุมัติเบิกตรง OCPA เพื่อความโปร่งใส ให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาและยาได้อย่างเหมาะสม สุขภาพ—26 Mar 19

แพทย์มะเร็งและสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการขานรับประกาศเพิ่มเติมยามะเร็งเข้าบัญชี OCPA ล่าสุดอีก 3 รายการ เดินหน้าร้องขอกรมบัญชีกลางแสดงความโปร่งใส เปิดเผยขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติยาในบัญชี OCPA เพราะการขออนุมัติใช้ยานอกบัญชี OCPA

การให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สุขภาพ—17 Jan 19

เป็นระยะเวลากว่า 78 ปีแล้ว ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่น ๆ มาใช้บริการมากกว่า 3,000 รายต่อวัน หรือประมาณ 800,000 รายต่อปี

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คาดเปิดให้บริการ 2 มกราคม สุขภาพ—28 Nov 18

คำถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยกับการไปโรงพยาบาลเอกชน แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นที่มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม

บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง ทั่วไป—20 Aug 18

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา และมีข่าวอ้างว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการตัดสิทธิข้าราชการในการเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม ( เบิกได้ตามวงเงิน ) สุขภาพ—26 Feb 18

- ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม - สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง - ทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต

สิทธิข้าราชการวางใจ รพ.หัวเฉียว สุขภาพ—22 Sep 15

โรงพยาบาลหัวเฉียวมีความพร้อมให้บริการแก่สิทธิข้าราชการ ด้วยมาตรฐานระดับ HA เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการสามารถเข้ารับการบริการรักษาประเภทผู้ป่วยใน ไม่ต้องรอคิวนาน พร้อมเชื่อมั่นไว้วางใจได้ในทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และสหสาขาวิชาชีพ

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—19 Nov 14

สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ร่วมกับสมาคมข้าราชการอาวุโส สมาคมข้าราชการแห่งประเทศไทย สมาคมมิตรประดู่ สมาคมข้าราชการทุกเหล่าทัพ โดยมี พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์ เป็นประธาน ได้ร่วมกันจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "คัดค้านการลิดรอนสิทธิข้าราชการ"

อภัยภูเบศร เปิดคลินิกพิเศษโรคสะเก็ดเงิน สุขภาพ—10 Feb 14

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดคลินิกพิเศษโรคสะเก็ดเงิน ภายในงานการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลฯ เพื่อขยายช่องทางการรับบริการสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิประกันสังคมในเขตพื้นที่ปราจีนบุรี

เลขาสปสช.แจ้งปชช.เที่ยวปีใหม่ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล ตามนโยบายฉุกเฉินมาตรฐานเดียว สุขภาพ—28 Dec 12

ผลงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน 8 เดือน พบประชาชนเข้าถึงบริการ 12,845 ราย ในรพ.เอกชน 239 แห่ง สิทธิข้าราชการเข้าถึงในอัตราส่วนสูงสุด 121 คนต่อประชากร 100,000 คน จ่ายชดเชยแล้ว 205 ล้านบาท พื้นที่กทม.ให้บริการผู้ป่วยสูงสุด เผยแนวคิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3

ก.พ.ค.กลไกใหม่ท้าทายกระบวนการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ยืนยันมุ่งปกป้องสิทธิข้าราชการพลเรือน ทั่วไป—19 Jun 09

หลังจากที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ทั้ง 7 คน ซึ่งประกอบด้วย นายศราวุธ เมนะเศวต ในฐานะประธาน ก.พ.ค. นางจรวยพร ธรณินทร์ โฆษก ก.พ.ค. นางสุภาวดี เวชศิลป์ นายภิรมย์ ศรีจันทร์ นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล นายภิรมย์ สิมะเสถียร และนางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์

สำนักงาน ก.พ. ยืนยันไม่รอนสิทธิข้าราชการยกเลิกระบบ “ซี” ทั่วไป—05 Jan 09

สำนักงาน ก.พ. ยืนยัน ข้าราชการพลเรือนสามัญจะยังได้รับสิทธิตามเดิม ทุกประการ หลังยกเลิกระบบ “ซี” ส่วนกรณีนักวิชาการ 8 ว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ถือเป็นความเข้าใจผิด ย้ำชัดการปรับเปลี่ยน

กรมบัญชีกลางเดินสายชี้แจงไม่รอนสิทธิข้าราชการจากการใช้ พรบ.ใหม่ ทั่วไป—16 Jul 08

กรมบัญชีกลาง เดินสายยืนยันสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าตอบแทน รวมทั้งเงินช่วยเหลือและสวัสดิการ ยังคงเดิม ส่วนภาระต่องบประมาณล่าส

สปส.แจงสิทธิข้าราชการรับจ๊อบ ทั่วไป—30 May 07

สปส.แจงข้าราชการที่ประสบปัญหาเนื่องจากได้ไปทำงาน Part Time และต้องทำประกันสังคม ซึ่งทำให้ข้าราชการไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการทางราชการได้ เนื่องจาก กรมบัญชีกลางถือว่าเป็น ผู้ที่มีสิทธิซ้ำซ้อน นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กร