Tuesday July 14, 2020 09:45

สุชีพ งามเจริญ Press Releases

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดโครงการ มินิแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้า ทั่วไป—18 Jun 19

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเปิดงานต้อนรับนักเรียนมัธยมปลายจากทั่วประเทศ และมอบรางวัล แก่นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ "มินิ แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เด็กหัวการค้า ปีแรก "

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดติวทบทวนความรู่สู่มหาวิทยาลัย ทั่วไป—18 Jan 19

(17ม.ค.62) เวลา 08.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 โดยมี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ผศ.สุชีพ งามเจริญ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ทั่วไป—30 Aug 18

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักศึกษาทุน UTCC SMART และนักศึกษาผู้ประกอบคุณงามความดี ต่างๆ โดยมี ผศ.สุชีพ งามเจริญ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเปิดโลกิจกรรมเสริมสร้างความรู้นอกตำราให้กับนักศึกษา ทั่วไป—29 Aug 18

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมีวัตถุประวงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกับชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีเกือบ 40 ชมรม ที่จะได้เรียนรู้นอกตำรา

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ทั่วไป—03 Apr 18

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ณ ห้องเรียน 5303 อาคาร 5 ชั้น 3

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมาฟิตแอนด์เฟิร์มกับ ทั่วไป—25 Oct 17

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หอการค้าไทย เป็นประธานการประชุมการจัด "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาจาก 42 สถาบัน มาร่วมกันออกกำลังกาย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทร์ ให้ กรุงเทพมหานคร ทั่วไป—21 Sep 17

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม นายปฏิภาณ ขันธหัตถ์ หัวหน้ากองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) รับมอบโดย คุณสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี ทั่วไป—01 Sep 17

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในฐานะผู้แทนท่านอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ที่สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้ร่วมกันรำลึกถึงพระคุณครู

สสอท.จัดอบรมนักศึกษาเรื่อง ผู้นำดิจิทัลเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยศาสตร์พระราชา ทั่วไป—11 May 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย (UTCC) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—05 Apr 17

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนควรให้การสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10

UTCC Zeor No Smoking ทั่วไป—03 Apr 17

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับงานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการเดินรณรงค์รอบรั้วมหาวิทยาลัย ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

ม.หอการค้าไทย UTCC จัดกิจกรรมประกวดเพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ทั่วไป—09 Mar 17

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "เพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 4 " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ

ภาพข่าว: พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ทั่วไป—16 Sep 16

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้ร่วมกันรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ โดยภายในพิธีฯ

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทยรับทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาการศึกษาจาก บมจ. เออาร์ไอพี ทั่วไป—08 Apr 16

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี(ที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบทุนสนับสนุนงานด้านการศึกษาจาก นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทเอสวีโอเอ ทั่วไป—08 Jul 15

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก นายแจ็ค มินทร์อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ชิงถ้วย นพ.เกษม ทั่วไป—15 Feb 11

ผศ.สุชีพ งามเจริญ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย เป็นประธานมอบรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดัมมัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วประเทศ ชิงถ้วย ฯพณฯศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

ม.หอการค้าไทย ร่วมมือทางวิชาการ ทั่วไป—15 Dec 09

ผศ.สุชีพ งามเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายธีรพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นางสาวยุภาพร เจื้อจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ