Monday July 13, 2020 05:31

สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ Press Releases

ลดเค็มง่าย ๆ ด้วยการหยุด! 6 พฤติกรรมติดเค็ม โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สุขภาพ—13 May 19

คนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง 2 เท่า โดยกินเค็ม (โซเดียม) ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตราย คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

งานวันไตโลก ประจำปี 2562 สุขภาพ—18 Mar 19

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและประธานการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า วันไตโลกประจำปี 2562 ในปีนี้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),

สสส. ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดงานแถลงข่าว เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ สุขภาพ—03 Oct 18

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ" จัดโดย สสส.ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องกรีน ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เวลา 10.30- 12.00 น. โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

ภาพข่าว: กิจกรรมลดโซเดียมโดยความสมัครใจ สุขภาพ—04 Jul 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 5 จากซ้าย) และมร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: รวมพลังรัฐ - เอกชน ถกหามาตรการ ลดเค็ม ลดโรค สุขภาพ—04 Jul 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 2จากซ้าย) และมร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย)

เครือข่ายลดบริโภคเค็มเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อผู้บริโภค www.lowsaltthai.com สุขภาพ—09 Feb 18

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า เครือข่ายลดบริโภคเค็มและสมาคมโรคไตได้เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า www.lowsaltthai.com

ภาพข่าว: เครือข่ายลดบริโภคเค็มรณรงค์พระสงฆ์ห่างไกลโรค ทั่วไป—24 Jul 17

เมื่อเร็ว ๆ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 1 จากซ้าย) และนท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 2 จากซ้าย) นำเครือข่ายลดบริโภคเค็มเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา

ภาพข่าว: ทูเดย์โชว์ ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้ความรู้โรคไต สุขภาพ—24 Jun 16

หนึ่งในความสำเร็จของ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ มูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—24 Mar 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 1 จากซ้าย)

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—18 Mar 15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 8 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ความสำเร็จของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ทั่วไป—27 Nov 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ประกอบด้วย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 6 จากซ้าย) ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่7 จากซ้าย) อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

ภาพข่าว: เครือข่ายลดบริโภคเค็มฯ ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี เผยโครงการงานวิจัยเด่น สุขภาพ—17 Apr 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการจากกรมอนามัย (ที่ 5 จากซ้าย),ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—12 Mar 14

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย (คนที่7 จากซ้าย) และหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สุขภาพ—05 Mar 13

เมื่อเร็วๆ นี้ น.อ.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย(ที่ 2 จากซ้าย) และผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม