Monday September 23, 2019 23:12

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล Press Releases

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หุ้น—29 Apr 19

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดย นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ( ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในงาน CEO FORUM 2019 ปฏิทินข่าว—04 Apr 19

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทุกกลุ่มธุรกิจของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง วิสัยทัศน์แบ่งปันกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2019 พร้อมตอกย้ำแบรนด์ MBK GROUP

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบเงิน 400,000 บาท สนับสนุนองค์กรการกุศล เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั่วไป—28 Dec 18

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 400,000 บาทให้กับมูลนิธิสานสัมพันธ์ และ สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย

ภาพข่าว: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั่วไป—24 Dec 18

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดงาน เอ็ม บี เค อินโนเวชั่น เดย์ 2018 (MBK INNOVATION DAY 2018) ทั่วไป—10 Sep 18

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารระดับสูง เปิดงาน เอ็ม บี เค อินโนเวชั่น เดย์ 2018 เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หุ้น—30 Apr 18

นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบเงินสนับสนุน 4 มูลนิธิเพื่อสังคม ในงาน SHARE TO CHANGE ทั่วไป—28 Dec 17

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้กับ 4 มูลนิธิเพื่อสังคม ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ #เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค ทั่วไป—06 Nov 17

เอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวโครงการ 'เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต (Gift for Sharing)' หวังเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3R

แต่งตั้งผู้บริหาร คุณอาทร วนาสันตกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ไลฟ์สไตล์—25 Aug 17

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทร วนาสันตกุล เป็นกรรมการผู้จัดการธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด หนึ่งใน 8

แต่งตั้งผู้บริหาร คุณอาทร วนาสันตกุล เป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มบีเค โฮเต็ล แอนด์ ทั่วไป—07 Aug 17

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทร วนาสันตกุล เป็น กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด หนึ่งใน 8

แต่งตั้งผู้บริหาร คุณอาทร วนาสันตกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ไลฟ์สไตล์—26 Jul 17

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณอาทร วนาสันตกุล เป็น กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด หนึ่งใน 8

เอ็ม บี เค กรุ๊ป เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม จันทน์แทนรัก ทั่วไป—12 Jun 17

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มผู้นำชุมชนเขตปทุมวัน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม "จันทน์แทนรัก

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หุ้น—27 Apr 17

นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น

ภาพข่าว: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—28 Dec 16

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 500,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา

เปิดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ MBK Center ตามรอยพ่อ.. พลังใจเพื่อไปต่อ ทั่วไป—20 Dec 16

ฮีโร่เหรียญทอง "สมรักษ์ คำสิงห์" "หมอก้อง พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ" "ริชชี่ - อรเณศ ดี คาบาเลส" เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมถวายสัตย์ปฎิญาณ

เปิดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ MBK Center ตามรอยพ่อ.. พลังใจเพื่อไปต่อ ทั่วไป—14 Dec 16

ฮีโร่เหรียญทอง "สมรักษ์ คำสิงห์" "หมอก้อง พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ" "ริชชี่ - อรเณศ ดี คาบาเลส" เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมถวายสัตย์ปฎิญาณ

MBK Center นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ตามรอยพ่อ พลังใจเพื่อไปต่อ ทั่วไป—28 Nov 16

วันพุทธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 18:00 น. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำถวายสัตย์ปฎิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับวง Vie Trio เปิดงานนิทรรศการ สร้างแรงบันดาลใจ "ตามรอยพ่อ..

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมภาครัฐ เปิดโครงการ #REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท# ทั่วไป—24 Nov 16

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และนางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วย นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รวมใจ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—18 Oct 16

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอ็ม บี เค กรุ๊ป รวมใจ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—18 Oct 16

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: ฉลองครบรอบ 5 ปี เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 บันเทิง—16 Aug 16

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดงาน 'The Nine Fabulous 5th Anniversary' ฉลองครบรอบ 5 ปี เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 พร้อมแถลงจัดอีเวนท์น่าสนใจตลอดเดือนสิงหาคม โดยมี แต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค การันตี จัดวิ่งมินิมาราธอน #MBK Guarantee 2nd Charity Race Bangkok 2016# ทั่วไป—04 May 16

เอ็ม บี เค การันตี ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทั่วไปในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ซึ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ และสินเชื่อระยะสั้นสำหรับวงเงินประเภท Bridging Loan นำโดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หุ้น—25 Apr 16

นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาพข่าว: ผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ สาขาที่ ทั่วไป—20 Aug 15

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ มร.เมอร์เรย์ ดาร์ลิ่ง (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป รับประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ ทั่วไป—04 Jun 15

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate’ ประจำปี 2558 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

เอ็ม บี เค กรุ๊ป สนับสนุนจัดคอนเสิร์ต Save the Children in Nepal Charity ทั่วไป—08 May 15

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล บอสใหญ่ใจบุญของเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ลานเอ็ม บี เค อเวนิว หน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดคอนเสิร์ต ‘Save the Children in Nepal Charity Concert’