Wednesday September 23, 2020 04:32

ส่งเสริมสหกรณ์ Press Releases

รมช.มนัญญา ชวนเที่ยวงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 18 – 22 กันยายนนี้ ขนสินค้าสหกรณ์คุณภาพจากทั่วประเทศจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค ทั่วไป—21 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ปรับโฉมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ฝั่งธนบุรี ปฏิทินข่าว—18 Sep 20

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1,2 และส่วนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาพระปิ่นเกล้า) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ทั่วไป—17 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด

ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด นำร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตบางเขน กรุงเทพฯ ปฏิทินข่าว—09 Sep 20

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด นำร่องในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จับมือขบวนการสหกรณ์เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าคุณภาพ

รมช.มนัญญา ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดพังงา ทั่วไป—08 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 4 กันายน 2563 ณ

รมช.มนัญญา เร่งติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 ฟังเสียงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข ทั่วไป—08 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 รับฟังปัญหา ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยา ทั่วไป—08 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พร้อมมอบทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม

รมช.มนัญญา เปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เมืองพังงา ทั่วไป—08 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. พังงา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปลูกข้าวโพดหวานเพียง 73 วัน เสกกำไรเฉียด 2 หมื่น/ไร่ สมาชิกสหกรณ์จังหวัดพิจิตร หุ้น—24 Aug 20

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร ว่า

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 3 หน่วยงาน สานต่ออาชีพการทำเกษตรและการเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทั่วไป—21 Aug 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาปวส.และปริญญาตรีให้บุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม ตลอดหลักสูตร ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา

อาชีวะจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทุนให้บุตร-หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ ทั่วไป—21 Aug 20

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ บุตร – หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน ทั่วไป—20 Aug 20

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานของนายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด และนายสุพรรณ เสนารินทร์ สมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดมหกรรมสินค้า Fresh From Farm สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทั่วไป—14 Aug 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ยกขบวนสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภค เอาใจคนเมือง ได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง พร้อมกระตุ้นการจับจ่าย และสร้างรายได้ให้เกษตรกร

กสส.ปลื้ม โครงการกระจายลำไยสหกรณ์ภาคเหนือฉลุย ผู้บริโภคชมสินค้าดี เตรียมกระจายมังคุดทางใต้ต่อทันที ทั่วไป—11 Aug 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้ม เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมมือกระจายลำไยภาคเหนือ ระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภครวดเร็ว กระแสตอบรับดีเกินคาด ชมลำไยสหกรณ์คุณภาพดี รสชาติหวานกรอบ ไม่มีเน่าเสียระหว่างการขนส่ง ลูกค้าสั่งซื้อต่อเนื่อง ผลผลิตส่วนหนึ่งส่งขายห้างโมเดิร์นเทรด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันนิคมสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 10 จังหวัด ผลิตพืชผักปลอดภัยป้อนตลาด ทั่วไป—06 Aug 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ เริ่มปีนี้ในสหกรณ์นิคม 15 แห่ง ใน 10 จังหวัด จัดเงินอุดหนุนสร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำรายละ 35,000 บาท พร้อมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์เข้มข้นเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์: จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—04 Aug 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่านศรนารายณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—30 Jul 20

นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผู้แทนสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพฯ ที่อยู่ในการดูแล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ภาพข่าว: นำตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯเยี่ยมชมศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—29 Jul 20

นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผู้แทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ ที่อยู่ในการดูแล จำนวน 5 แห่ง

ภาพข่าว: โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) บางแค กรุงเทพฯ ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำ ทั่วไป—29 Jul 20

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) บางแค กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: ครบรอบ 40 ปี ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ทั่วไป—29 Jul 20

นางสาวกันยารัตน์ แสงงาม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาปิ่นเกล้า) ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ซึ่งทางร้านสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมบริการสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสุขภาพฟรี

รมช. มนัญญา ปล่อยคาราวานลำไยคุณภาพสหกรณ์ลำพูน สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ช่วยเกษตรกรชาวสวนสู้ภัยโควิด หุ้น—21 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่ภาคเหนือที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อ.เมือง จ.ลำพูน

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ทั่วไป—21 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

รมช.มนัญญา ปล่อยคาราวานกระจายลำไย เดินหน้าเริ่มที่ลำพูน ช่วยเกษตรกรผยุงราคา รัฐเอกชนจับมือ ทั่วไป—20 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ

ภาพข่าว: รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ทั่วไป—17 Jul 20

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด สาขาบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้จัดพื้นที่เพื่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งขับเคลื่อน 2 โครงการสำคัญ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านทำเกษตร ทั่วไป—15 Jul 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความคืบหน้า 2 โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนปีนี้ ทั้งโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร และโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ทั้งสองโครงการนี้เชื่อมโยงกันลงตัว หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—14 Jul 20

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร ของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ป้องกันปัญหาสมาชิกสหกรณ์หนี้สินล้นพ้นตัว หุ้น—09 Jul 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ปล่อยสินเชื่อเกินตัวและการกระจุกตัวของเงินกู้-เงินฝาก พร้อมป้องปรามการกู้ไขว้ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

รมช.มนัญญา ชมสมาชิกสหกรณ์สกลนครรวมกลุ่มปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ทั่วไป—07 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของนายนนทกร ชรารินทร์ อายุ 52 ปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน หุ้น—03 Jul 20

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่ง ให้มีความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ

รมช.มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ทั่วไป—03 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสมาชิกเกษตรผสมผสานสกลนคร ต.เชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว