Monday October 26, 2020 22:20

หยุดราชการ Press Releases

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการในวันที่ 13 และ 23 ตุลาคม ทั่วไป—07 Oct 20

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 7 และ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้น—01 Oct 20

กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--ก.ล.ต.

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศทดแทนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะหยุดชดเชยในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 63/2563 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศให้หยุดวันดังกล่าว

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงกำหนดให้วันที่ 7 และ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย 4 และ 7 ก.ย. นี้ หุ้น—20 Aug 20

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัทหลักทรัพย์และ หุ้น—17 Aug 20

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา หุ้น—02 Jul 20

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการตามปกติในวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม ทั่วไป—30 Apr 20

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการตามปกติในวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการฝากส่งสิ่งของ พร้อมกับนำจ่ายตามปกติทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ #ThailandPost #ไปรษณีย์ไทย #เปิดให้บริการวันหยุด #วันหยุด #สุดทุกส่ง

สพม.19 เปิดรับพนักงานราชการ 6 อัตรา ทั่วไป—30 Apr 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการปกติในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ทั่วไป—10 Apr 20

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 หลังจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) (ศบค.) มีมติให้วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไม่เป็นวันหยุดราชการในปีนี้

การบินไทยและไทยสมายล์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางบินในประเทศ จากผลกระทบ ปฏิทินข่าว—19 Mar 20

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยยกเลิกวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ไม่เป็นวันหยุดราชการและให้เลื่อนออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง

ยกเลิกวันหยุดวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั่วไป—19 Mar 20

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมบัญชีกลางแจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั่วไป—31 Oct 19

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 นายภูมิศักดิ์

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ ปฏิทินข่าว—31 Oct 19

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุด นั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการวันหยุด วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม นี้ ทั่วไป—21 Oct 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ โดยจะเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งวัฒนะ

ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการวันหยุด 13 14 ตุลาคม นี้ ทั่วไป—11 Oct 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดทำการ หุ้น—17 May 19

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รอง ผบ.ตร. ปล่อยแถวระดมพลพร้อมดูแลความปลอดภัยด้านจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ทั่วไป—11 Apr 19

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และมีการจัดกิจกรรม การจัดงานรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก

สพร.12 สงขลา ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 จัด คลินิกช่าง บริการตรวจสภาพรถฟรี ทั่วไป—27 Dec 18

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ จะมีวันหยุดราชการติกต่อกันหลายวัน จนทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

บสย. ขยายเวลารับสมัคร ผู้จัดการทั่วไป ถึง 20 ก.ย.61 หุ้น—30 Aug 18

รายงานข่าวจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ลุยฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ย้ำ ทั่วไป—09 Jul 18

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ (สนพ.)เปิดเผยว่า สนพ.เพชรบูรณ์ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 7,760 คน เริ่มดำเนินการฝึกแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เตรียมธนบัตรใหม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หุ้น—05 Apr 18

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมธนบัตรใหม่ แบบ 17 ที่กำหนดให้ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เนื่องด้วยวันดังกล่าวเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันหยุดราชการ

นครชัยแอร์ จัดรถเสริมเทศกาลสงกรานต์ อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา บุกเปิดสาขาใหม่ ทั่วไป—19 Mar 18

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า เนื่องจากรัฐบาลประกาศเพิ่มวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561 เป็นเวลา 5 วัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—12 Feb 18

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและโททุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

เชิญชวนเยี่ยมชมและทดสอบรถเลกซัสในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ยานยนต์—30 Nov 17

เล็กซ์ซัส กรุงเทพ (พระราม9) เชิญชวนเยี่ยมชมและทดสอบรถเลกซัสในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560 (วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 11.00-22.00 น.) ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั่วไป—05 Oct 17

กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 13 ตุลาคม 2560) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ

กพร. ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1500 คน ร่วมให้บริการศูนย์รับแจ้งคนต่างด้าว 100 ทั่วไป—24 Jul 17

อธิบดี กพร. กระทรวงแรงงาน เผย ร่วมตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 จังหวัด ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมประจำศูนย์บริการ 77 จังหวัดกว่า 1,500 คน เริ่ม 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคมนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รวม ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 100

ฝนหลวงฯ ช่วงชิงโอกาสระดมทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั่วไป—17 Apr 17

จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป—14 Mar 17

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เปิดเรือนเยือนครัวไทย ครั้งที่ 2 ทั่วไป—28 Mar 16

เพื่อสนองความต้องการที่อยากให้จัดในวันหยุดราชการ เชฟระพีพัฒน์ บริบูรณ์ หรือที่รู้จักกันในนาม "เชฟเอ" ผู้มีประสบการณ์สอนทำอาหารไทยมากว่า 20 ปี ในสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ จะจัดเต็มให้ตามคำเรียกร้อง ในวันพุธที่ 6 เมษายน (วันจักรี)

ครม.เห็นชอบ๙มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตร.8เป็นวันรัฐพิธี-ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั่วไป—14 May 15

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ทั่วไป—23 Apr 15

- ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ) - ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน