Saturday August 15, 2020 18:12

หลักนิติธรรม Press Releases

EA “กลุ่มช่วยกัน” มอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสถานที่ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และร่วมกันส่งเสริมการดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ” ปฏิทินข่าว—27 May 20

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินทุนสำหรับใช้ปรับปรุงสถานที่ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Local Quarantine) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผ่านความร่วมมือเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD)

ไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลำดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ: คะแนนหลักนิติธรรมไม่ลด เชื่อการเลือกตั้งจะช่วยเพิ่มค่า CPI ทั่วไป—29 Jan 19

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้ประกาศ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 2018 ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 43 คะแนน

เสริม หลักนิติธรรม สร้างอนาคต ทั่วไป—18 Jan 19

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy - IGLP at Harvard Law School ตอกย้ำการสร้างเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทั่วไป—08 Jan 19

ในวันที่โลกเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว หลักนิติธรรมในหลายประเทศในเอเชียและของไทยดูจะพัฒนาไปไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกในหลายๆ ด้าน ความเหลื่อมล้ำมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ คนจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรม

ภาพข่าว: สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สุขภาพ—18 Sep 18

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ต้อนรับทีมผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 (ศาลรัฐธรรมนูญ) อาทิ ก่อพงษ์ สุวรรณจูฑะ, กุลิศ

ภาพข่าว: TIJ พาผู้ร่วมหลักสูตร RoLD 2018 ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ศึกษาแนวทางสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยห ทั่วไป—06 Aug 18

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเชิญผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development - RoLD Programme) รุ่นที่ 2

ภาพข่าว: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม บ้านกาญจนาภิเษก ทั่วไป—05 Apr 18

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรมเชิญผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program) รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม ภายใต้การดูแลของ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการ

พระองค์ภาฯ ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรม ทรงร่วมการประชุมระดับสูง ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—06 Mar 18

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมจัดการประชุมระดับสูง หัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข" ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นายยูรี่ เฟโดทอฟ

ภาพข่าว: การประชุม เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—22 Jan 18

ศ. พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ "ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค" ณ

TIJ จับมือ ฮาร์วาร์ด ดึงนักวิชาการระดับโลกร่วมถกเวทีสาธารณะ พลิกตำราสากล นำ หลักนิติธรรม ทั่วไป—12 Jan 18

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัด TIJ International Forum เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล ทั่วไป—08 Jan 18

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง Harvard Law School ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล "หลักนิติธรรม" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาค ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

สหภาพยุโรปจัดงานวิ่ง Run4Rights ที่สวนลุมพินี วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ทั่วไป—27 Nov 17

สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นด้วยการยึดมั่นในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม เราเชื่อว่าหากไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้ว ความสงบและความมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

TIJ ชู หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ทั่วไป—16 Oct 17

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เดินหน้าสร้างเครือข่าย ผู้นำรุ่นใหม่ด้วย "หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา" ในหลักสูตรอบรม "RoLD Program" (Executive Program on the Rule of Law and Development) ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Institute for Global Law and Policy

ภาพข่าว: ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ทั่วไป—28 Sep 17

ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ อัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายเข็มชัย ชุติวงศ์ นายสาโรช นักเบศร์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ร่วมการประชุมเชิงวิชาการ

สหภาพยุโรปจัดงานวิ่ง Run4Rights ที่สวนลุมพินี วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ทั่วไป—26 Sep 17

สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นด้วยการยึดมั่นในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม เราเชื่อว่าหากไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้ว ความสงบและความมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

TIJ จับมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย ทั่วไป—14 Sep 17

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute of Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) เปิดตัว 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม ประจำปี 2561 "TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law

ภาพข่าว: TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน: ทั่วไป—11 Aug 17

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

ภาพข่าว: ประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—20 Jul 17

ฯพณฯ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน: หลังนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม

TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ว่าด้วยหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน: ทั่วไป—18 Jul 17

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชูแนวคิด "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

พระองค์ภาฯ ทรงเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของ UN ที่ New Yorkและทรงเน้นย้ำความร่วมมือ ทั่วไป—27 Jun 17

ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

สภาปัญญาสมาพันธ์ ย้ำ 5 ยุทธ์ศาสตร์ ที่รัฐบาลต้องทำเพื่อสร้างชาติให้ยั่งยืน ทั่วไป—22 Jun 17

· สภาปัญญาสมาพันธ์ ดึงนักวิชาการต่างชาติร่วมวิเคราะห์ความวุ่นวายในสังคม เผย 2 ปมสาเหตุสถานการณ์ความรุ่นแรงทั่วโลก ระบุ "หลักนิติธรรม" คือทางออกของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สภาปัญญาสมาพันธ์ เผย 5 ยุทธ์ศาสตร์การสร้างชาติไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

รับสมัคร #เยาวชนนิติธรรม# เข้าร่วม TIJ ROL Youth Camp 2015 ด่วน! ทั่วไป—05 Mar 15

ปิดเทอมนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดกิจกรรมดีๆ ให้แก่เยาวชนไทยที่มีความสนใจเรื่องราวของกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา! โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทั่วไป—24 Jan 15

219 สนช.โหวตครั้งประวัติศาสตร์ ปิดแกนายกฯหญิง เท 190 ต่อ 18 เสียง สอย "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว "ขุนค้อน-นิคม" รอดตัวเสียงไม่พอสอย คสช.สั่งทหาร-ตร.บุกเอสซีปาร์คแบน "ปู" จ้อ เจ้าตัวปรับแผนสู้อ่านแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก ลั่น ปชต.-หลักนิติธรรมได้ตายไปแล้ว

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทั่วไป—22 Jan 15

"วิชา" แถลงปิดคดีถอดถอนซัด "นิคม" กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขัดหลักนิติธรรม ชี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงเด่นกว่าคนอื่น ยก 5 ความผิดมัด "สมศักดิ์" ปลุก สนช.สร้างมิติใหม่ของชาติ ปลูกฝังพื้นฐานจริยธรรมคุณธรรม "นิคม"

TIJ ชวนคนรุ่นใหม่ประชันแนวคิด กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 195,000 ทั่วไป—03 Mar 14

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

งานเสวนาระดับนานาชาติBangkok Dialogue on the Rule of Law เสนอแนวทางใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—19 Nov 13

ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมสร้างแรงผลักดัน เพื่อให้ประชาคมโลกหันมาให้ความสำคัญกับการบรรจุหลักนิติธรรมไว้ในวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายหลังค.ศ. 2015 การประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม “The Bangkok Dialogue on the Rule of

ภาพข่าว: ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาระดับนานาชาติ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ทั่วไป—14 Oct 13

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) แถลงข่าวการจัดงานเสวนาระดับนานาชาติ “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” (เดอะ แบ็งคอก ไดอาล็อก ออน เดอะ รูล ออฟ ลอว์) ว่าด้วยหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคง

ภาพข่าว: ม.อีสเทิร์นเอเชีย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องหลักนิติธรรม ทั่วไป—11 Oct 13

กิจกรรม สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักนิติธรรม : ความหมาย สาระสำคัญ และผลการฝ่าฝืน โดย คณะนิติศาสตร์ และ คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ) ณ ห้องประชุมสุทธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ซันนัมออกแถลงการณ์ระบุต่างชาติจับตากรณีสปป.ลาวเพิกเฉยต่อหลักนิติธรรม ทั่วไป—12 Apr 13

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลลาวต่อหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของนายสมบัด สมพอน (Sombath Somphone) ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมพัฒนา (Participatory