Monday May 25, 2020 12:55

องค์กรพัฒนาเอกชน Press Releases

องค์กรพัฒนาเอกชนประกาศเตือน แบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ภัยร้ายจากอุตสากรรมปศุสัตว์ อาจทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า สุขภาพ—07 May 20

องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับสากล หรือ 'ซิเนอร์เจีย แอนิมอล’ - องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับสากล ปฏิบัติงานในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยได้รับการจัดอันดับจาก Animal Charity Evaluators (ACE)

องค์กรพัฒนาเอกชนประกาศเตือน แบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ภัยร้ายจากอุตสากรรมปศุสัตว์ อาจทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า สุขภาพ—23 Apr 20

โลกของเราในขณะนี้อยู่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับสากล'ซิเนอร์เจีย แอนิมอล’ แจ้งเตือนว่าการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแพร่กระจายของโรคร้ายที่ส่งผ

ซิเนอร์เจีย แอนิมอล (Sinergia Animal) องค์กรพิทักษ์สัตว์ระหว่างประเทศ ปฏิทินข่าว—13 Feb 20

คุณสนใจจะทานมังสวิรัติสัก 22 วันหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่องค์กรคุ้มครองสัตว์ ซิเนอร์เจีย แอนิมอลท้าทายให้ผู้คนหลายร้อยคนลองทำดู ผลปรากฏเมื่อผ่านไปเพียงสองเดือน ปัจจุบัน "โครงการท้าลอง 22 วัน (Thai Challenge 22)" มีผู้เข้าร่วมในประเทศไทยมากกว่า 1,000 คน

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอิควล เอเชีย ร่วมจัดงาน PRIDE 2019 ทั่วไป—25 Jun 19

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอิควล เอเชีย (Equal Asia Foundation) ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ นักวิชาการ

สถานทูตแคนาดาและมูลินิธิอิควล เอเชีย ร่วมจัดปาฐกถาว่าด้วยความยุติธรรมระหว่างคนต่างรุ่น ทั่วไป—14 May 19

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอิควล เอเชีย (Equal Asia Foundation) ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ นักวิชาการ

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์จัดเวทีเสวนา จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยัง? พร้อม ทั่วไป—01 Jun 18

มีพนักงานขายบริการถูกล่อซื้อจนถูกจับ 300 คนต่อปี ซึ่งหนึ่งในนั้นจำนวนไม่น้อยไม่ได้ขายบริการ พร้อมจี้ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่งให้ยุติวิธีการล่อซื้อ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์จัดเวทีเสวนา "จับเข่าคุย ล่อซื้อ 10 ปี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยัง?" พร้อม

รัฐมนตรีมหาดไทยอินเดียให้เกียรติมอบรางวัล HCL Grant ประจำปี 2018 ทั่วไป—12 Mar 18

นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแห่งอินเดีย แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล HCL Grant ประจำปี 2018 ในพิธีที่จัดขึ้นในวันนี้ (9 มี.ค.) ณ HCL Technologies Campus ในเมืองโนอิดา โดยผู้ได้รับรางวัล HCL Grant ได้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) 3

ก.เกษตรฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนเกษตรกรรมโดยใช้กลไกปราชญ์ชาวบ้าน ทั่วไป—15 Sep 17

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนโดยใช้กลไกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" ระดมความเห็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ

ปัญญาสมาพันธ์เผยผลสำรวจชี้ปชช. เชื่อมั่น#ภาคประชาสังคม ไตรมาส 2/2560 เทคะแนนให้ อสม.คว้าแชมป์ ทั่วไป—04 Sep 17

สภาปัญญาสมาพันธ์ เปิดเผยผลสำรวจ "ดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชนประเทศไทย" เสียงสะท้อนของประชาชนที่มีต่อ"องค์กรภาคประชาสังคม" อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) มูลนิธิ สมาคม ชมรม กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ รวมถึงองค์กรทางศาสนา ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

มูลนิธิแพธทูเฮลท์เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อคนทำงานวัยรุ่น ทั่วไป—30 May 17

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่จดทะเบียน ในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๖ แต่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ในนามขององค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี องค์การแพธได้ร่วมมือกับภาครัฐ สถานศึกษา

แรงงานลุยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าว ทั่วไป—15 Mar 17

กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกิจกรรม "โครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ตาก และสงขลา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างไทยและต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

ภาพข่าว: กิจกรรม สามพรานริเวอร์ไซด์ ทั่วไป—26 Sep 16

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกร จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น

พม. จัดการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคม ทั่วไป—14 Sep 16

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้การต้อนรับ Mr.Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทน จากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย

ดาว ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฟิลิปปินส์ ทั่วไป—14 Sep 16

ตอกย้ำกลยุทธ์ขององค์กรในการนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่น เพื่อรับมือความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในโลก พนักงาน บริษัท ดาว เคมิคอล (NYSE: Dow) จำนวน 40 คน จากสำนักงาน 25แห่ง ใน 16 ประเทศทั่วโลก จับมือร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

มอท.ออกร้านระดมทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั่วไป—09 Aug 16

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ มีบทบาทในการประสานความร่วมมือจากภาครัฐเอกชน องค์กรชุมชน เพื่อระดมทรัพยากร/ทุน นำมาสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขด้านเอดส์ในทุกภูมิภาคของประเทศ และช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของแม่ เด็ก

ปภ. ร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภัยพิบัติ พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชั่นและคลังข้อมูลส ทั่วไป—26 Jul 16

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบันเนจ์ฟิวชั่น มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด Thailand NGO Awards 2016 ทั่วไป—11 Jul 16

เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย(NGO) ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสมัครเข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 (Thailand NGO Awards

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพติง คณะกรรมาธิการปฎิรูปสาธารณสุข ถอยหลังลงคลอง ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ทั่วไป—31 Mar 15

วันที่ 25 มีนาคม 2558 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพและการคุ้มครองบริโภค ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะกรรมาธิการปฎิรูปสาธารณสุข

WWF เผย มหันตภัยจากเขื่อนไซยะบุรีได้เกิดขึ้นแล้ว 60 ล้านคนในอุษาคเนย์กำลังได้รับผลกระทบนี้ ทั่วไป—18 Mar 15

วันหยุดเขื่อนโลก WWF-ประเทศไทยเผยแพร่สารคดีสั้นสัมภาษณ์ชุมชนริมลุ่มน้ำโขง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนไซยะบุรี อาทิ เกษตรกร ชาวประมง ชุมชน รวมทั้งทัศนะด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย

อ็อกแฟม จัดพิธีเปิดตัวโครงการรณรงค์ เพื่อความเท่าเทียม ระดับภูมิภาค ทั่วไป—19 Jan 15

ด้วย องค์การอ๊อกแฟม(Oxfam) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานในพื้นที่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระดับความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมอันเป็นสาเหตุสาคัญหลักของความยากจน ผ่านโครงการด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

ผู้นำอาเซียนต้องเร่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังหนึ่งปีไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ทั่วไป—11 Nov 14

หนึ่งปีหลังจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยียนได้พัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์จนได้รับความเสียหายและความสูญเสียชีวิตอย่างมหาศาลนั้น เมื่อวานนี้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนได้ร่วมกันเตือนบรรดาผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้ตระหนักถึงหา

ภาคประชาชนและประมงพื้นบ้านเรียกร้องสิทธิการจัดการทะเลร่วมกับรัฐและเอกชนเพื่อกู้วิกฤติทะเลและแรงงานทา ทั่วไป—28 Aug 14

องค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มประมงพื้นบ้านเรียกร้องให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกับชุมชนชายฝั่งอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนับจากนี้ โดยบังคับใช้กฎหมายและออกมาตรการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน ปราศจากแรงงานทาส

การประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ขยายเวลาการรับสมัครจนถึง 30 ทั่วไป—05 Jun 14

รางวัลประจำปีนี้ ถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฎิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรที่ได้มาจากการบริจาคอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารจัดการการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร ทั่วไป—10 Apr 14

เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประเทศ อังกฤษ (www.resource-alliance.org) โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารจัดการการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ขอเชิญร่วมสมัครเข้าประกวด รางวัล ทั่วไป—25 Mar 14

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และสมัครเข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย (Thailand NGO Awards) ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าประกวด รางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ทั่วไป—20 Mar 14

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ขอเชิญร่วมสมัครเข้าประกวด รางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนรางวัลประจำปีขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่โปร่งใส มีมาตรฐาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณกระทรวงยุติธรรม ทั่วไป—16 Aug 13

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

องค์กรพัฒนาเอกชนกระตุ้นเกษตรกรภาคเหนือเตรียมรับมือโลกร้อน หวั่นผลเสียต่อพืชเมืองหนาวมากกว่าผลดี ทั่วไป—19 Jun 13

องค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงานเกษตรอินทรีย์แสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบโลกร้อนที่มีต่อผลผลิตพืชเมืองหนาวในภาคเหนือโดยเฉพาะกาแฟและลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เตือนเกษตรกรยังมีความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องนี้ต่ำ

เชิญเข้าร่วม "รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556" ทั่วไป—30 Apr 13

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ จากสหราชอาณาจักร ได้ลงนามพันธะสัญญาร่วมกัน เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์