Tuesday August 4, 2020 00:53

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย Press Releases

ภาพข่าว : ดีอีเอส ถกแนวคิด-กรอบมาตรฐาน ข้อกำหนดขั้นต่ำ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นัดแรก ไอที—22 Jul 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—29 Jun 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเข้าร่วมการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ

“ดีอีเอส” ร่วมหารือปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมของไทยภายใต้กรอบ ทั่วไป—11 Jun 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมของไทย รอบอุรุกวัยขององค์การการค้าโลก (WTO) ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)

ภาพข่าว: “ดีอีเอส”ร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย หลัง COVID-19 ทั่วไป—08 Jun 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นาย Leong Seng Tuck กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nectar Consortium เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รมว.ดีอีเอส นำคณะผู้บริหารกระทรวง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ทั่วไป—04 Jun 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และคู่สมรส พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รองนายกฯ หนุน ดีอีเอส จัดอาคารหอพัก CAT รองรับบุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 145 ห้อง ทั่วไป—14 Apr 20

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลเอก ประวิตรฯ ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ สั่งดีอีเอสจัดหอพัก CAT รองรับนักรบเสื้อกาวน์ ทั่วไป—14 Apr 20

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT ทั่วไป—19 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการร่วมกันของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT) โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Thai

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ผู้บริหาร ข้าราชการ จัดกิจกรรม 5 ส ทั่วไป—18 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ให้แก่คณะผู้บริหารพนักงานราชการ ภายในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยา ทั่วไป—18 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสรุปคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กกม. ทั่วไป—11 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ (กกม.) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ (กบส.) ครั้งที่

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สร้างความมั่นใจข้อมูลส่วนบุคคลในตลาดทุน – สังคมดิจิทัล ทั่วไป—06 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง Personal Data Protection เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาพข่าว: “พุทธิพงษ์”หนุน ปณท.เข้มมาตรการป้องการเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วไป—06 Mar 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “ไปรษณีย์ไทยสร้างความมั่นใจยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19” พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ภาพข่าว: พุทธิพงษ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงดีอีเอส ร่วมประชุม Top ไอที—03 Mar 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานประชุม Top Executives ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน นั่งคณะอนุกรรมการใน ไอที—03 Mar 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ภาพข่าว: ดีอีเอส หนุนเอ็ตด้าจัดอบรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ไอที—17 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain" จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) หน่วยงานในสังกัด ณ ห้องวอล์กเดอะทอล์ก (Walk the

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City : ไอที—14 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City: Knowledge Sharing Session โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Harvard University

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IFC IT—06 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้การต้อนรับ Mr. Vikram Kumar ตำแหน่ง Country Manager for Thailand and Myanmar และ Ms. Helen Han ตำแหน่ง Senior Investment Officer Infrastructure and Natural Resources

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมความพร้อมงาน World Expo 2020 ไอที—06 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Section for Thailand Pavilion และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Deputy CG ผนึกกำลังพันธมิตร

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมออมบุญในวันมาฆบูชา ปี ทั่วไป—05 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกิจกรรมออมบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกีฬาสีสานสัมพันธ์องค์กร ไอที—03 Feb 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ในการนี้รัฐมนตรีฯ

ภาพข่าว: พุทธิพงษ์ พบสื่อมวลชนแจงผลสำเร็จหลังโรดโชว์สหรัฐอเมริกา ไอที—30 Jan 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด จัดแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน เรื่อง

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน กระทรวงดีอีเอส ทั่วไป—25 Nov 19

(เร็ว ๆ นี้) 20 พ.ย.62 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การดำเนินงานแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดดีอีเอส

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน กระทรวงดีอีเอส ทั่วไป—22 Nov 19

(เร็ว ๆ นี้) 20 พ.ย.62 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การดำเนินงานแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดดีอีเอส

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—16 Oct 19

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

CAT จัดงานวิ่ง CAT 10K Thailand Championship 2019 เปิดโลกกีฬาด้วยเทคโนโลยี ทั่วไป—10 Sep 19

นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 7,000 คน ร่วมแข่งขันวิ่ง 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทย "CAT 10K Thailand Championship 2019" ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งเสริมเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารฯเพื่อคนพิการ อนุมัติคำขออุปกรณ์สื่อสารฯ ๔๔ ทั่วไป—07 Aug 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ภาพข่าว: รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยม CAT พร้อมดูงาน Data Center ทั่วไป—05 Aug 19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ อาคาร CAT TOWER

ภาพข่าว: รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยม CAT พร้อมดูงาน Data Center ทั่วไป—05 Aug 19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ อาคาร CAT TOWER

รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยม CAT พร้อมดูงาน Data Center และศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย ไอที—02 Aug 19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ อาคาร CAT TOWER บางรัก โดยมีพันเอก