Friday December 4, 2020 08:12

อีสเทิร์น โพลีแพค Press Releases

EPP มุ่งเน้นทำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ำดื่ม ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตส์ ปฏิทินข่าว—20 Oct 20

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า EPP เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหาร

EPP มุ่งเน้นทำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ำดื่ม ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตส์ ปฏิทินข่าว—19 Oct 20

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า EPP เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหาร

EPP เอาใจคนรักกาแฟ นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม และ อาหาร ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Coffee ทั่วไป—12 Oct 20

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP นำบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับเครื่องดื่ม และ อาหาร ประเภทถ้วยน้ำ และ ฝา ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการบรรจุกาแฟ และ เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้ารุ่นใหม่ ได้แก่ กล่องเบเกอรี่

EPP รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี ปฏิทินข่าว—21 Sep 20

คุณภีรดา กวินมุทธาธร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for

ภาพข่าว: EPG ร่วมกับ IRPC และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ บริจาคตู้ตรวจเชื้อให้รพ.สงฆ์ ปฏิทินข่าว—08 Jul 20

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ร่วมกับ คุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ (ที่ 1

ภาพข่าว: EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE และ Aeroklas Face Shield ทั่วไป—02 Jul 20

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และ บจ.อีสเทิร์น โพลีแพค ทั่วไป—24 Apr 20

คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับสำนักงานเขตบางนา ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศกิจ สิ่งแวดล้อม กอ.รมน. อพปร. และเจ้าหน้าที่กองกำลังอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย

ภาพข่าว: EPP มอบแผ่นพลาสติกใส 1 แสนแผ่น ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ Face ทั่วไป—16 Apr 20

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมมือกับโครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน

ภาพข่าว: EPP มอบแผ่นพลาสติกใส ให้แก่ วู้ดดี้ มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง จัดทำ Face Shield ทั่วไป—09 Apr 20

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบแผ่นพลาสติกใส

ภาพข่าว: EPP สนับสนุนกล่องอาหารพลาสติกแก่ร้านหมูทอดเจ๊จง เพื่อบรรจุอาหารมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั่วไป—02 Apr 20

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบกล่องอาหารพลาสติก จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ร้านหมูทอดเจ๊จง

ภาพข่าว: EPP มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ ปฏิทินข่าว—09 Sep 19

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ โดยคุณสราวุธ

ภาพข่าว: EPP มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ทั่วไป—28 Aug 19

คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

ภาพข่าว: EPP ร่วมกับ IRPC จัดทำแผ่นพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั่วไป—05 Aug 19

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) จัดทำแผ่นพลาสติกมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย EPP ได้รับเม็ดพลาสติกจาก IRPC จำนวน 28 ตัน

ภาพข่าว: EPP บริษัทในเครือ EPG ยกทัพบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหาร ร่วมออกบูธงาน ทั่วไป—23 Mar 18

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทในเครือ ยกทัพบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหาร

ภาพข่าว: EPP คว้ารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม PM Award 2017 ครั้งที่ ทั่วไป—14 Sep 17

นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เข้ารับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี