Wednesday September 26, 2018 20:29

ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Press Releases

ภาพข่าว: สุดยอดตลาดต้นแบบ พรีเมียม มาร์เก็ต ทั่วไป—26 Sep 18

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ในฐานะผู้บริหารตลาดสามย่าน รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบ "พรีเมียม มาร์เก็ต" จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ทั่วไป—25 Sep 18

เนื่องจากวันที่ 16 กันยายนถูกกำหนดให้เป็นวันโอโซนสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา" ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน

จุฬาฯ มอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่สุดยอดแบรนด์ในอาเซียนเป็นครั้งแรก ทั่วไป—21 Sep 18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN's Top Corporate Brands 2018 ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นครั้งแรก

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 หุ้น—19 Sep 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA & Master of Engineering และ Executive MBAโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ทั่วไป—19 Sep 18

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"

กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ทั่วไป—18 Sep 18

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ"เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐาน พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำ ระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ทั่วไป—18 Sep 18

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐาน พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

ภาพข่าว: ศศินทร์มอบรางวัล ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2560 ทั่วไป—18 Sep 18

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ( Teaching Excellence Award) ประจำปี 2560 โดย ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ ทั่วไป—17 Sep 18

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำ "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม"

ภาพข่าว: efin ร่วมกับ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่ หุ้น—17 Sep 18

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอ็สเซ็ท จำกัด หรือ efin ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ในโอกาสร่วมกันจัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่ 3

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับป.โท - ป.เอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 ณ ทั่วไป—12 Sep 18

- สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา : เดือนตุลาคม 2561 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน ภายในเดือนกันยายน 2561) - สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา :เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน หลังเดือนกันยายน 2561) - ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิศวะ จุฬาฯ จับมือ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้ง ทั่วไป—10 Sep 18

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นใกล้ตัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างกว้างขว้าง

งานสัมมนาและชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION ทั่วไป—10 Sep 18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—10 Sep 18

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09.00 น. เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย" ณ โรงแรมสุโกศล 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Sep 18

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09.00 น. เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย" ณ โรงแรมสุโกศล 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอออน ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศ 12 องค์กร สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ทั่วไป—07 Sep 18

เอออน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง การเกษียณอายุ และการลงทุนเพื่อสุขภาพ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อ 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล ทั่วไป—07 Sep 18

09:35-09:40 น. รับชมวีดิโอแนะนำ 'ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์' 09:40-10:00 น. กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เขมรัฐ โอสภาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ ทั่วไป—03 Sep 18

ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อาเซียนในพลวัตใหม่และท่าทีของไทย" ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ - http://gg.gg/DynamicASEAN

ภาพข่าว: ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทั่วไป—03 Sep 18

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมรายงานประจำปี 2560 สำหรับความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาและพิธีมอบทุนการศึกษาระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PPC) โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต (ที่3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ธนาคารโลก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั่วไป—29 Aug 18

รศ. ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ดร. อลีน่า เบอลาร์กู (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมขนส่ง จากธนาคารโลก และนายลุค โรเจอร์ส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก จากองค์กร iRAP

ฮาโม่...จัดประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษายิ่งใหญ่ รางวัลรวมมูลค่า 2 ล้านบาท ทั่วไป—29 Aug 18

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการพัฒนาระบบแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า EV Car Sharing เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทาง

ภาพข่าว: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ทั่วไป—29 Aug 18

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ณ ห้องออร์คิด 4 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: SVL Group จัดกิจกรรม Starter Roadshow ทั่วไป—29 Aug 18

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานจัด SVL Starter Roadshow พบนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ด้านการนำเสนอผลงานและต่อยดความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ The

ภาพข่าว: ศศินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ สปป.ลาว ทั่วไป—27 Aug 18

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของสถาบันฯ มอบเงินช่วยเหลือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ธนาคารโลก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบลูมเบิร์ก เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั่วไป—27 Aug 18

รศ. ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ดร. อลีน่า เบอลาร์กู (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมขนส่ง จากธนาคารโลก และนายลุค โรเจอร์ส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก จากองค์กร iRAP

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018) ทั่วไป—21 Aug 18

"ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล" (Hahal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2018 Sasin Charity Golf Tournament ทั่วไป—20 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า ศศินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑ (Sasin King' Cup) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว

ภาพข่าว: เพื่อการแพทย์ ทั่วไป—16 Aug 18

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 600,000 บาท แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ MOU ร่วมพัฒนานักศึกษา ทั่วไป—16 Aug 18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU ร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากร งานวิจัย และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านอาคารอัจฉริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—16 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA & Master of Engineering และ Executive MBAโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน