Thursday August 13, 2020 06:50

เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ Press Releases

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สุขภาพ—24 May 19

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สุขภาพ—14 May 19

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การรักษาที่ได้มาตรฐาน สุขภาพ—13 May 19

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 สุขภาพ—03 May 19

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15

สปสช. จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ สุขภาพ—01 Jun 18

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ร่วมจัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุข ผสานความร่วมมือเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 สุขภาพ—12 Jun 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ขวา) พร้อมด้วย รศ.นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) (ซ้าย)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(4 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—03 Jun 18

กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08.30 น. สปสช. จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 10.00 น. ไทยชูการ์ มิลเลอร์ แถลงข่าวการจัดงาน

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ ผสานความร่วมมือ ขยายการรักษาผู้ป่วยโรคหืด สุขภาพ—04 Jun 18

กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ร่วมจัดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(4 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—04 Jun 18

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 08.30 น. สปสช. จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 10.00 น. ไทยชูการ์ มิลเลอร์ แถลงข่าวการจัดงาน

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 14 สุขภาพ—30 May 18

กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 14 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ กระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ เผยปี 2558 จำนวนคนไข้โรคหืดแอดมิดลดลง 29% สุขภาพ—03 Mar 16

กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ร่วมกันจัดงานประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี ครั้งที่ 12 (12th

สปสช. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 11 (11th EACC Annual สุขภาพ—20 Jan 15

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 11 (11th EACC Annual Meeting) ในระหว่างวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ

สปสช. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 10 (10th EACC Annual สุขภาพ—04 Mar 14

สปสช. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯจัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 10 (10th EACC Annual Meeting)พร้อมจัดเวทีประกวดผลงานการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืด

สปสช. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 9 ชูเป้าหมายการทำงาน Admission Rate Near สุขภาพ—04 Jan 13

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ เครือข่ายคลินิคโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14 -15 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ในหัวข้อ