Friday July 3, 2020 02:18

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Press Releases

มจพ. โชว์นวัตกรรมตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วไป—02 Jul 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สนับสนุนสร้างนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยการผนึกกำลังของคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความท้าทาย ตอบโจทย์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรับมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ทั่วไป—22 Jun 20

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีรับมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม

มจพ. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant Factory) ทั่วไป—19 Jun 20

รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์-กายภาพทางการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ ทั่วไป—04 Jun 20

อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตราจีนบุรี จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19” ทั่วไป—25 May 20

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 จากชาวคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี”

มจพ. จับมือโรงเรียนช่างฝีมือทหารพัฒนา “ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี” นวัตกรรมใหม่สู้โควิด ทั่วไป—27 Apr 20

รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงษ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงการพัฒนาตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี

มจพ. เปิดตัวโครงการหนุนงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19 ทั่วไป—27 Apr 20

ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. วิ่งจ่ายยาอัตโนมัติถึงเตียงผู้ป่วย ทั่วไป—27 Apr 20

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานของนักศึกษานายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรมาก และนางสาวกนิษฐา โกอินต๊ะ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผศ.ดร.ดวงกมล

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. วิ่งจ่ายยาอัตโนมัติถึงเตียงผู้ป่วย ทั่วไป—17 Apr 20

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานของนักศึกษานายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรมาก และนางสาวกนิษฐา โกอินต๊ะ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผศ.ดร.ดวงกมล

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 ทั่วไป—01 Apr 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

Career Visa แจ้งถึง น.ศ. มจพ. ยังมีโควตา 350 คน ที่ส่ง Review Resume ทั่วไป—01 Apr 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับแจ้งจาก Career Visa ถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Free Resume Review ว่ายังมีโควตาอีก 350 คน ที่สามารถส่งReview Resume Free ได้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง X-DBA รุ่นที่ 5 จัดสัมมนาออนไลน์ ทั่วไป—31 Mar 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม X-DBA รุ่นที่ 5 จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมเสวนาโดย

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” ทั่วไป—25 Mar 20

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการเฝ้าระวัง

เปิดตัวหนังสือแปลเทคนิคงานโลหะ "การสร้างแม่พิมพ์" จากเยอรมัน ทั่วไป—18 Mar 20

รองศาสตราจารย์บรรเลง ศรนิล อดีตอธิการบดี มจพ. และที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัวหนังสือแปลเทคนิคงานโลหะ "การสร้างแม่พิมพ์" ต้นฉบับจากเยอรมัน

มจพ. สัมมนาเสริมความรู้ SMEs and Food Service Logistics ทั่วไป—28 Feb 20

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.50 น. ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "SMEs and Food Service Logistics”

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด ทั่วไป—27 Feb 20

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับคุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

เดินเรื่องด้วยภาพงานวันรวมน้ำใจ 61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม ทั่วไป—21 Feb 20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันรวมน้ำใจ "61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม " ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 61 ปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล ทั่วไป—20 Feb 20

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการตอบรับ (accepted) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 31 จากจำนวนวารสาร

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนัดพบแหล่งงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 28 ทั่วไป—13 Feb 20

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คุณกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน

พิธีเปิดงานนัดพบแหล่งงาน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 28 ทั่วไป—13 Feb 20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คุณกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาเรื่อง SMEs and Food Service Logistic ทั่วไป—12 Feb 20

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "SMEs Food and Service Logistics" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา SMEs Food and Service Logistics ทั่วไป—11 Feb 20

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "SMEs Food and Service Logistics" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020 ทั่วไป—07 Feb 20

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2563 (KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020) เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ ทั่วไป—06 Feb 20

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง WD-038-00 "การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1" Penetrant Testing Level 1 (PT 1) ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 11-14

ภาพข่าว: เปิดบ้านโชว์ เส้น สี ดีไซน์ Open House คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทั่วไป—05 Feb 20

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิด Architecture and Design DESIGN IDENTITY Decade+33 Years KMUTNB OPEN HOUSE Line Color Design Exhibition 2020

AKP เปิดบ้านรับนักศึกษา มจพ. ศึกษาดูงานเผาขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—04 Feb 20

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระดับชั้นปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์บริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) โดยมี

ภาพข่าว: เปิดบ้านโชว์ เส้น สี ดีไซน์ Open House คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทั่วไป—30 Jan 20

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิด Architecture and Design DESIGN IDENTITY Decade+33 Years KMUTNB OPEN HOUSE Line Color Design Exhibition 2020

HKNU จากเกาหลี ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ มจพ. ทั่วไป—23 Jan 20

รศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผศ.ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร. สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์