Monday September 28, 2020 17:45

เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย Press Releases

NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 700,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป—17 Sep 20

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม วัด สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

NPS ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 ประจำปี 2563 ทั่วไป—17 Sep 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 ประจำปี 2563 แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.ศรีมหาโพธิ

NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม. มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ทั่วไป—03 Sep 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

NPS จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน มอบแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19 ทั่วไป—03 Sep 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี โดยจัดให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ภาพข่าว: NPS มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ทั่วไป—18 Aug 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้นำชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

ภาพข่าว: NPS จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—18 Aug 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี หน่วยงานเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทให้ประชาชนทั่วไป หุ้น—03 Aug 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดรวมมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาทเสนอขายประชาชนทั่วไป ชุดที่ 1 อายุ

ภาพข่าว : NPS จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” ทั่วไป—22 Jul 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” โดยมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและแท่นกดแบบเหยียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ภาพข่าว: NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ ทั่วไป—10 Jul 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนและประชาชนรอบโรงไฟฟ้า NPS อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยถวายเทียนพรรษา

ภาพข่าว: หน่วยแพทย์สัญจร NPS ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพให้อาสาสมัครกู้ภัย 4 ทั่วไป—07 Jul 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพให้กับหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ

ภาพข่าว: NPS ร่วมปฏิสังขรณ์วัดในชุมชน ทั่วไป—02 Jul 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณการซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถ วัดคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อปฏิสังขรณ์วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนแอลกอฮอล์ให้ชุมชน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ทั่วไป—30 Jun 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

NPS จัดกิจกรรม “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในชุมชน ทั่วไป—30 Jun 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมออนไลน์ “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ”ชุมชนรอบ NPS ฉะเชิงเทรา”

ภาพข่าว: NPS มอบแอลกอฮอล์ให้ชุมชนควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ทั่วไป—01 Jun 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์จำนวน 600 ลิตร ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 22 หน่วยงาน อาทิ

ภาพข่าว: NPS ร่วมเติม “ตู้ปันสุข” ในชุมชน ทั่วไป—26 May 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเติมเครื่องอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันสุข” ภายในชุมชน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนงบประมาณจัดทำถุงยังชีพให้ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ทั่วไป—26 May 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน

NPS แข็งแกร่งพร้อมรับ COVID-19 ผลประกอบการโดดเด่น กำไรขั้นต้น 22% เตรียมปรับธุรกิจเอทานอลเป็นผลิตภัณ ปฏิทินข่าว—22 May 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) ผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล รายงานสถานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง กำไรสุทธิปี 2019 เติบโตขึ้นกว่าปี 2018 ถึง 46% สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดได้อย่างแน่นอน

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนการทำงานของ อสม.ฮีโร่เงียบ สู้โควิด-19 ในชุมชน ทั่วไป—12 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง 30,000 ต้นให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ทั่วไป—07 May 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) จำนวน 30,000

ภาพข่าว: NPS มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ กรมแพทย์ทหารเรือ 3,000 ทั่วไป—07 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพข่าว: NPS ร่วมสู้โควิด -19 มอบแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ทั่วไป—15 Apr 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ ใช้ทำความสะอาด

ภาพข่าว: NPS ร่วมป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 มอบแอลกอฮอล์ 5,000 ลิตร ให้กับกรมการแพทย์ ทั่วไป—01 Apr 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปใช้ผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และใช้ทางการแพทย์

ภาพข่าว: NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ทั่วไป—24 Mar 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติแก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนของรางวัลในงานปิดทองหลวงพ่อดำ ทั่วไป—24 Mar 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนของรางวัลในงานปิดทองหลวงพ่อดำ ประจำปี 2563 วัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว” ทั่วไป—18 Mar 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว” (Green Heart Green School) ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ทั่วไป—18 Mar 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแก่โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแก่เยาวชน

ภาพข่าว: NPS ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต. ทั่วไป—04 Mar 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS ร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้ชุมชน ทั่วไป—07 Feb 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมปีใหม่ของหน่วยงานและสถานที่ราชการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นการร่วมส่งความสุข

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล ทั่วไป—06 Feb 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน ทั่วไป—06 Feb 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมอบก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน และสนับสนุนโรงเรือน รวมทั้งนำสมาชิกกลุ่มฯ