Saturday August 15, 2020 17:30

เพชรบูรณ์ Press Releases

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 20

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jul 20

กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--กรุงเทพมหานครฯ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (28 ก.ค.63) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (28 ก.ค. 63) ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 42 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ถนน 9 สาย รถยนต์ 2 คัน สะพานไม้ชำรุด 1 แห่ง คอสะพาน 8 แห่ง ฝาย 12 แห่ง พื้นที่การเกษตร 10 ไร่ โค 2 ตัว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย แม่ฮ่องสอน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ลำปาง พื้นที่

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—29 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (26 ก.ค.63) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—23 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (23 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี ชลบุรี

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (18 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ ปทุมธานี ชลบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 8 อำเภอ 14 ตำบล

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร นำ วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ ทั่วไป—03 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการดำเนินงานโดยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบการ บ.แมคโคร จก ทั่วไป—24 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบูรณ์ ซึ่งบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง และให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ในตำแน่งงาน

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 2 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และชลบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 20 ไร่ ถนน 1 สาย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 May 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (29 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ปลูกกะหล่ำปลีให้ประสบผลสำเร็จในแบบฉบับของผู้ใหญ่ใจ ทั่วไป—27 May 20

ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ด้วยบรรยากาศของไร่กะหล่ำปลีสวยๆ ที่คุ้นเคยกันดี ด้วยช่วงนี้เข้าใกล้ฤดูกาลปลูกหลักของกะหล่ำปลี ซึ่งระยะเพาะกล้าจะเริ่มในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 23 พฤษภาคม ทั่วไป—25 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 16 คน มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 16 คน ซึ่ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้ ตรวจไข้ผู้เข้ารับการประเมิน

ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—13 Apr 20

วันที่ 11 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 11 คน มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 11 คน ซึ่ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยผู ทั่วไป—07 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ลพบุรี

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—07 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี และตราด รวม 27 อำเภอ

ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 มีนาคม 2563 ทั่วไป—20 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน มีผู้ผ่าการรับรองความรู้ความสามารถจำนวน 12 คน ทำไม “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ต้องมี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม

สำรวจแหล่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 จ. ภาคเหนือ เจาะสถานการณ์นำเข้าจากเมียนมาผ่านด่านแม่สอดไทย ทั่วไป—12 Mar 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางภาคเหนือ โดยข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า

วว. เสริมแกร่งชุมชน ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ทั่วไป—11 Mar 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งชุมชน เพิ่มมูลค่าพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ : Phetchabun Geo Park

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทั่วไป—03 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมศรีเทพ

ภาพข่าว: วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ ทั่วไป—25 Feb 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์

GUNKUL เครื่องร้อน! บ. ย่อยคว้างาน กฟภ. มูลค่า 482.58 ลบ. ดัน backlog พุ่ง ปฏิทินข่าว—20 Feb 20

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มหาเฮงบริษัทย่อยคว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากกฟภ. รวมมูลค่า 482.578 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือพุ่งกระฉูด ด้าน "โศภชา

หอมแดงเพชรบูรณ์ ออกตลาดแล้ว สศก. ระบุ ปี 63 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี ทั่วไป—14 Feb 20

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยผลพยากรณ์การผลิตหอมแดง ปี 2563 หรือปีเพาะปลูก 2562/63 (ข้อมูลพยากรณ์

ภาพข่าว: ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 63 CAK on the ปฏิทินข่าว—12 Feb 20

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2563 "CAK on the rock" ณ ภูแก้ว รีสอร์ต เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ภาพข่าว: ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล พาพนักงานชมคอนเสิร์ตร็อคเมาน์เทน ปฏิทินข่าว—12 Feb 20

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมพนักงานของบริษัท ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาว GENIE FEST 2020 (จีนี่เฟส 2020) ตอน Rock Mountain (ร็อกเมาน์เท่น) ณ Jolly Land (จอลลี่แลนด์) เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั่วไป—11 Feb 20

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำช่วยชาวเมืองเพชรบูรณ์ เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทิน หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน กล่าวว่า

รมช.ธรรมนัส มอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั่วไป—07 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบพันธุ์สัตว์น้ำ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—06 Feb 20

สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-testing จำนวน 25 คน เข้าทดสอบภาคความสามารถ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินอุดหนุน ทั่วไป—06 Feb 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินอุดหนุน ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน ให้กับ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด จำนวน 10,000

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—03 Feb 20

"เตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ (สนพ.เพชรบูรณ์) เพิ่มความรู้ ให้แก่ แรงงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยการจัดฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อใช้ในการทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—30 Jan 20

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ (นายเมธี เมืองทอง) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์