Saturday February 22, 2020 20:50

เพาเวอร์ ซัพพลาย Press Releases

ภาพข่าว: NPS ร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้ชุมชน ทั่วไป—07 Feb 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมปีใหม่ของหน่วยงานและสถานที่ราชการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นการร่วมส่งความสุข

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล ทั่วไป—06 Feb 20

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดแก่ชุมชน ทั่วไป—06 Feb 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกลุ่มเพาะเห็ดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมอบก้อนเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน และสนับสนุนโรงเรือน รวมทั้งนำสมาชิกกลุ่มฯ

ภาพข่าว: NPS มอบความสุขแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ทั่วไป—24 Jan 20

เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่โรงเรียน 20 โรงเรียน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม

ภาพข่าว: โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ทั่วไป—24 Jan 20

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยแก่กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั่วไป—03 Dec 19

มื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเสื้อแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับให้นักเรียนผู้สูงอายุใส่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนงานกาชาดฉะเชิงเทรา รวมน้ำใจ สู่กาชาด 2562 ทั่วไป—03 Dec 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา "รวมน้ำใจ สู่กาชาด" ประจำปี 2562 เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ

ภาพข่าว: NPS สืบสานประเพณีทางศาสนา ร่วมทอดกฐิน 30 วัด ทั่วไป—29 Nov 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวัดรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส จำนวนทั้งสิ้น 30 วัด ได้แก่ วัดในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม, ต.คู้ยายหมี,

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนประเพณีลอยกระทง ทั่วไป—28 Nov 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณีลอยกระทง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.ท่าตูม, ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: หน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบเครื่องปั่นเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ ทั่วไป—13 Nov 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเครื่องปั่นเลือดและเครื่องวัดความดันโลหิต แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน ทั่วไป—06 Nov 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆในสำนักงาน

ภาพข่าว: NPS มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วไป—31 Oct 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปพ่นกำจัดยุงลายในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ภาพข่าว: NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั่วไป—31 Oct 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสา

ภาพข่าว: NPS ร่วมกับ รพ.สต. จัดกิจกรรม โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ทั่วไป—21 Oct 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก" ปีที่ 6

ภาพข่าว: จิตอาสา NPS ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในศาลาประชาคมชุมชน ทั่วไป—21 Oct 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า จัดกิจกรรม "เอ็นพีเอสรักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ปีที่ 6 (ครั้งที่ 67)

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ทั่วไป—09 Oct 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนเครื่องขยายเสียงให้แก่ชมรมแอโรบิกชุมชนบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย

ภาพข่าว: NPS ร่วมส่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี ทั่วไป—09 Oct 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ทั่วไป—24 Sep 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง จำนวน 600,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ทั่วไป—24 Sep 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง จำนวน 600,000 ตัว ใน

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา สร้างโรงเรียน เพื่อนักเรียน ทั่วไป—02 Sep 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การสนับสนุนผ้าป่าการศึกษา "สร้างโรงเรียน เพื่อนักเรียน" โรงเรียนวัดดอนท่านา ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS จัดโครงการ โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน ทั่วไป—28 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ "โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน" โดยจัดให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันให้กับเยาวชน และมอบพัดลม

ภาพข่าว: NPS มอบเตียงผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิทินข่าว—28 Aug 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยโครงการหน่วยแพทย์สัญจรเอ็นพีเอส มอบเตียงผู้ป่วยและที่นอนลมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ทำนาย้อนยุค ประจำปี ทั่วไป—23 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม "ทำนาย้อนยุค ประจำปี 2562" โดยจัดให้มีการดำนาแบบโบราณ

ภาพข่าว: NPS ต้อนรับ กฟผ.ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ ทั่วไป—23 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในหลักสูตร Alternative Power Plant

ภาพข่าว: NPS ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบุยายใบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—05 Aug 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

NPS มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย ทั่วไป—05 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณในโครงการ "คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย" ให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำไปใช้ในการตัดแว่นสายตา

ภาพข่าว: NPS ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ทั่วไป—05 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว: NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน ทั่วไป—05 Aug 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส ต.เกาะขนุน และ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: NPS ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน 13 วัด ทั่วไป—30 Jul 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน และเครื่องอัฐบริขารแก่พระภิกษุสงฆ์ในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวัดรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.สนามชัยเขต อ.พนมสารคาม

ภาพข่าว: NPS จับมือสวนพฤษศาสตร์เขาหินซ้อน แจกต้นกล้าสมุนไพรจากวัสดุปลูกเถ้าชีวมวล ทั่วไป—30 Jul 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา