Tuesday October 15, 2019 11:21

เศรษฐกิจการคลัง Press Releases

ชิมช้อปใช้ คึกคักตามเป้า กระจายสู่ร้านค้าขนาดเล็กเกิน 80% และใช้จ่ายในกรุงเทพฯ เพียง หุ้น—11 Oct 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนวันแรก (วันที่ 23 กันยายน 2562) จำนวน 807,321 ราย ไปเริ่มต้นใช้สิทธิ์ 710,013 รายถูกตัดสิทธิ์ 97,308 ราย

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2562 หุ้น—02 Oct 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ทั้งประเภทพิโกไฟแนนซ์

มาตรการ ชิมช้อปใช้3วันแรกมีผู้เริ่มไปใช้สิทธิ์ 370,523 ราย โดยมียอดใช้จ่ายรวม 294 หุ้น—30 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 8 วันแรก มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ "ชิมช้อปใช้" เต็มตามโควตา 1 ล้านรายทุกวันโดยระบบจะใช้เวลาตรวจสอบ 3 วันทำการ และเมื่อได้รับSMS

มาตรการ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนในช่วง 5 วันแรกเป็นไปตามเป้า จากการลงทะเบียนวันที่ 2 มีผู้ได้รับสิทธิ์ หุ้น—30 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ในช่วง 5 วันแรก มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มตามโควตา 1 ล้านราย ในแต่ละวันแล้ว โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า

มาตรการ ชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนวันที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมาย ขยายเวลาร้านค้าเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ทั่วไป—24 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ในวันที่ 24 กันยายน 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมตามเป้าหมาย โดยเมื่อเวลา 8.11 น. มีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน

ภาพข่าว: ยูนิเซฟ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมความ ทั่วไป—20 Sep 19

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง "การพัฒนานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ UNICEF ทั่วไป—19 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง สศค. และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 สิงหาคม หุ้น—18 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,309,857 ล้านบาท

หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หนี้ครัวเรือนยังไม่น่ากังวลพร้อมให้ความสำคัญในกา หุ้น—04 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ว่า "ระดับหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 12.97 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.7 ต่อ GDP

ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ หุ้น—04 Sep 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หุ้น—28 Aug 19

"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวในหลายภูมิภาค

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หุ้น—28 Aug 19

"เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์จากการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้ในรอบ 5 เดือน

ภาพข่าว: จัดทำความตกลงสาขาบริการด้านการเงินในรูปแบบ negative listing ปฏิทินข่าว—28 Aug 19

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กลาง) พร้อมด้วยนายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ขวา) ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Bryan Mercurio (ซ้าย) จาก Faculty of Law, Chinese

ประเด็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ หุ้น—26 Aug 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้มีประเด็นข่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (20 สิงหาคม 2562)

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 คลังคิด ทั่วไป—23 Aug 19

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรมแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (ช่วงเช้า) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หุ้น—22 Aug 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ทั่วไป—21 Aug 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

คณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ หุ้น—16 Aug 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business

การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ หุ้น—05 Aug 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2562

สรุปการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจกา ทั่วไป—02 Aug 19

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รมว.คลังเยี่ยมคารวะ รมว.กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หุ้น—31 Jul 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ได้เข้าพบนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รมว.คลังเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หุ้น—31 Jul 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

รมว.คลังเยี่ยมคารวะรองนายกฯ และ รมว.คลังของญี่ปุ่น หุ้น—31 Jul 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ได้เข้าพบนาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 มิถุนายน หุ้น—30 Jul 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,937,146 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 102,959 ล้านบาท

ภาพข่าว: บตท. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—30 Jul 19

นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ บตท. นางวสุกานต์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุน หุ้น—15 Jul 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure

ภาพข่าว: แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ค.2562 หุ้น—28 Jun 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าว ประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1)

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 หุ้น—28 Jun 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2562 หุ้น—27 Jun 19

"การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้รับปัจจัยสนับสนุน จากการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.0 ต่อปี ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้ามีสัญญาณชะลอตัว สำหรับเศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 พฤษภาคม หุ้น—27 Jun 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,563,258 ล้านบาท