Tuesday December 18, 2018 19:06

เศรษฐกิจการเงิน Press Releases

ภาพข่าว: แถลงข่าว โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C หุ้น—28 Nov 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน ต.ค.2561 และรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน พ.ย.2561 หุ้น—28 Nov 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคมปี 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) หุ้น—28 Nov 18

"ดัชนี RSI เดือนพฤศจิกายน 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการจ้างงานและอุตสาหกรรม" นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 หุ้น—21 Nov 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

ภาพข่าว: EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ หุ้น—13 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายพรชัย ฐีระเวช (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561 หุ้น—13 Nov 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม หุ้น—09 Nov 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ

ดิจิทัล เวนเจอร์ส พัฒนาแพลตฟอร์ม B.VER ปฏิวัติการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา ผ่าน Blockchain หุ้น—07 Nov 18

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ภาคเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมไทย ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมให้การสนับสนุน

ภาพข่าว: ดิจิทัล เวนเจอร์ส พัฒนาแพลตฟอร์ม B.VER ปฏิวัติการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา ผ่าน Blockchain หุ้น—07 Nov 18

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ภาคเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมไทย ล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนำของประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) หุ้น—29 Oct 18

"ดัชนี RSI เดือนตุลาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม" นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ หุ้น—29 Oct 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนตุลาคม 2561 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2561

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2561 หุ้น—26 Oct 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ทั่วไป—10 Oct 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ.

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—10 Oct 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี หุ้น—28 Sep 18

ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แถลงแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี 2561 ภาพรวมการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.6% ตามการขยายตัวที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าว แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี หุ้น—26 Sep 18

ด้วยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จะจัดงานแถลงข่าว "แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยโค้งสุดท้ายปี 2561" โดยมี ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้แถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 หุ้น—19 Sep 18

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2561 ทั่วไป—26 Sep 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ ทั่วไป—18 Sep 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—30 Aug 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ทั่วไป—30 Aug 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ทั่วไป—30 Aug 18

"ดัชนี RSI เดือนสิงหาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร" นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ ทั่วไป—20 Aug 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ศาตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ทั่วไป—16 Aug 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความท้าทาย หุ้น—03 Aug 18

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ สคฝ. จัดงานครบรอบ 10 ปี "Deposit Insurance Trends and Challenges in The Digital Era" มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของความท้าทายบนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินยุคดิจิทัล นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 กค.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—25 Jul 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัท ทั่วไป—25 Jul 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ ทั่วไป—23 Jul 18

นายพรชัย ฐีระเวชที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั่วไป—10 Jul 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการสำนักภาษี

ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ ทั่วไป—10 Jul 18

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561