Monday October 26, 2020 22:27

เสมอใจ ศุขสุเมฆ Press Releases

คนไทย 10 ล้านดวงใจ ส่งความสุข พี่ น้องชายแดนใต้ ทั่วไป—11 Aug 20

ประธาน กกพ. ร่วมคนไทยทั้งประเทศ ส่งความสุข ความห่วงใย ให้ พี่ น้อง ชาวไทยมุสลิมสามจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโซล่าร์เซลล์ให้ 13 กุโบร์ ในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ภาพข่าว: กรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลังงาน—07 Oct 19

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพข่าว: ชวพม.ช่วยเพิ่มความรู้ ทั่วไป—29 Mar 19

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.) (คนที่ 5 จากซ้าย) นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธ์ (คนที่ 6

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2014 ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและ พลังงาน—17 Oct 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (กลาง) รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช(ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สนพ.จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงาน—16 Sep 14

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับและลดผลกระทบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ วงกว้าง นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า

สนพ.จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงาน—15 Sep 14

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับและลดผลกระทบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับวงกว้าง นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า ได้แก่

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี กฟผ. พลังงาน—01 Sep 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายสุชาลี สุมามาลย์ และ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 45 ปี

ภาพข่าว: พลังคิด สะกิดโลก ทั่วไป—07 Aug 14

เสมอใจ ศุขสุเมฆ (แถวนั่งคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ภาคกลาง โดยมี รศ.ดร. ธงชัย ฟองสมุทร (แถวนั่งคนที่

ภาพข่าว: เสริมสร้างศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กฯ พลังงาน—03 Jul 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานงานสัมมนาเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย”

สนพ.เดินหน้า จัดสัมมนา แนวทางพิชิตรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ พลังงาน—20 Jun 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เป็นประธานในงาน สัมมนา แนวทางพิชิตรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ ให้กับ ผู้แทนจากโรงเรียน 152 แห่งที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบภูมิภาค ของโครงการ

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานในโครงการ พลังคิด สะกิดโลก ทั่วไป—20 Jun 14

เสมอใจ ศุขสุเมฆ (ที่ 4 จากขวา) ผ.อ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด (ภาคตะวันตก) ในโครงการ

สนพ.ดึงระบบ Demands Response ควบคุมการใช้ไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน—19 Jun 14

สนพ. นำร่องโครงการสาธิตระบบ Demand Response ในพื้นที่อุตสาหกรรม โชว์เทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ หวังช่วยลดใช้ไฟฟ้าช่วยพีค นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: สนพ. จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด (ภาคตะวันตก) พลังงาน—09 Jun 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย เจมส์มาร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”

สนพ. ประกาศผลและมอบรางวัลรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด พลังงาน—02 Jun 14

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด (ภาคตะวันตก)โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ

สนพ. ประกาศผลสุดยอด 152 โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ พลังงาน—20 May 14

สนพ. ประกาศผลสุดยอด 152 โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ 250,000 บาท เผยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีแผนการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเน้นการมีส่วนร่วม ทุกระดับชั้น นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ภาพข่าว: สนพ. แถลงผลการลดใช้พลังงาน โครงการ พลังคิด สะกิดโลก พลังงาน—25 Apr 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (กลาง) แถลงข่าว ผลการแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” พร้อมเปิดตัวเพลงประจำโครงการ ที่แต่งคำร้อง ทำนองโดย “สมอลล์รูม” และขับร้องโดยวง

ภาพข่าว: สนพ. แถลงผลการลดใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษา พลังงาน—24 Apr 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (กลาง) แถลงข่าว ผลการแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” พร้อมเปิดตัวเพลงประจำโครงการ ที่แต่งคำร้อง ทำนองโดย “สมอลล์รูม” และขับร้องโดยวง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แถลงข่าว ผลการแข่งขันลดใช้พลังงาน พลังงาน—18 Apr 14

23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าว ผลการแข่งขันลดใช้พลังงาน โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”

กองทุนฯ ทุ่มงบ 41.9 ล้านบาท ตั้งศูนย์เผยแพร่อนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม พลังงาน—17 Apr 14

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณ 41.9 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์เผยแพร่อนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมทั่วประเทศ หวังกระตุ้นผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ภาพข่าว: สนพ. หารือ Smart Grid กับผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน พลังงาน—17 Apr 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ ท่าโปงแดง และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สนพ.เผยความคืบหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ลดการใช้พลังงานได้ 36,093 พลังงาน—31 Mar 14

สนพ. เผยความคืบหน้าแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดยระหว่างปี 2554-2556 เดินหน้างานด้านการอนุรักษ์พลังงานไปแล้ว 190 โครงการ ลดใช้พลังงานได้ 36,093 ล้านบาท นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

สนพ. จับมือ มจพ. ศึกษาความเสียหายจากไฟฟ้าดับ เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงาน—24 Mar 14

สนพ. จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศึกษาความเสียหายจากไฟฟ้าดับ เผยผลการศึกษาทั้งประเทศอัตราค่าความเสียหายอยู่ที่ 82 บาทต่อหน่วย และ 85,609 บาทต่อครั้ง นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มช. โชว์ผลสำเร็จ 2 ทศวรรษ พัฒนา ก๊าซชีวภาพ ช่วยชาติประหยัดเงินมากกว่า 4,094 พลังงาน—12 Mar 14

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงาน มช. โชว์ผลสำเร็จการส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 835 ล้านลบ.ม ผลิตเป็นไฟฟ้าให้ประเทศได้มากถึง 1,169 ล้านหน่วย

สนพ.เผยผลดำเนินการปรับปรุงเตาเผาเซรามิกเวิร์ก ช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ย่อม ลดใช้ก๊าซ LPG พลังงาน—25 Feb 14

สนพ.เผยผลการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในเตาเผาและกระบวนการผลิตเซรามิกประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมตามเป้า 207 เตา ลดการใช้ก๊าซ LPG ได้ปีละ 746 ตัน คิดเป็นเงิน 23 ล้านบาท นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดให้ทุนการศึกษา-ทุนวิจัย ปี พลังงาน—24 Feb 14

สนพ. เปิดให้ทุนการศึกษาด้านพลังงานในประเทศ-ต่างประเทศ และทุนวิจัย แก่นักศึกษา ปี 2557 หวังพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานรุ่นใหม่ ให้มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มศักยภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สนพ.เร่งสำรวจข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนนโยบายด้านพลังงานในอนาคต พลังงาน—17 Feb 14

สนพ. เร่งสำรวจข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย นำไปใช้ประกอบการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งอย่างแม่นยำ รองรับระบบการขนส่งในระบบรางและทางอากาศที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ภาพข่าว: สนพ. แถลงความคืบหน้าโครงการพลังคิด สะกิดโลก พลังงาน—10 Feb 14

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แถลงข่าว “ผลลดใช้พลังงานในสถานศึกษา เดือนที่ 1/2557 โครงการพลังคิด สะกิดโลก” ร่วมกับ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสิน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ปลื้มยอดสถานศึกษาสมัครร่วมโครงการ พลังคิด สะกิดโลก ล้นหลาม ถึง ทั่วไป—20 Dec 13

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการพลังคิด สะกิดโลกว่า “นับตั้งแต่เราเปิดตัวโครงการไป มีกระแสตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ปลื้ม ยอดดาวน์โหลดไลน์สติกเกอร์ ฮีโร่พลังคิด ทั่วไป—02 Dec 13

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด”

สนพ. เตรียมปรับอัตรา FIT กลุ่มพลังงานชีวภาพทั้งระบบ พลังงาน—02 Dec 13

สนพ. เตรียมเสนอ กพช. ปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff กลุ่มพลังงานชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ขยะ พร้อมทบทวนอัตรา FIT จากหญ้าเนเปียร์ จาก 4.50 บาท/หน่วย เป็น 4.90 บาท/หน่วย