Tuesday September 24, 2019 03:26

แม่แจ่มโมเดล Press Releases

ทรูมันนี่จับมือมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม (แม่แจ่มโมเดล) เปิดรับเงินบริจาค สมทบทุนซื้อต้นกล้าไผ่ ร่วมฟื้นฟูผืนป่า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet ไอที—22 Feb 19

เมื่อเร็วๆ นี้ ทรูมันนี่ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส Assistant Director บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

ศักภาพระบบซับน้ำ : คำตอบจากแม่แจ่ม ทั่วไป—25 Jan 19

มทร.ล้านนา วิจัยระบบซับน้ำต้นแบบของกรมป่าไม้ ที่ ตำบลทับทัน อ.แม่แจ่ม พบว่าสามารถช่วยให้เกิดการดูดซับน้ำไว้ในดินได้ถึง 52 เปอร์เซ็นต์ (มีสัมประสิทธิ์น้ำท่า 48 เปอร์เซ็นต์) "แม่แจ่มโมเดล" คือความพยายามของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

รัฐบาล โดย ทส. ผนึกกำลังเครือข่ายไฟป่า เปิดตัวชิงเผาโดยใช้โดรน ทั่วไป—11 Jan 19

ทส. นำร่องใช้แม่แจ่มโมเดลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับอำเภอ หวังนำร่องบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าใน 9 พื้นที่เสี่ยงของภาคเหนือ ล่าสุดใช้เทคโนโลยีใหม่ ชิงเผาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรก

ใครคิดว่าไม้ไผ่ไม่สำคัญ!!! ทั่วไป—06 Sep 18

แม่แจ่มโมเดลพลัสขอเชิญชวนมา ระดมทุนกล้าไผ่ ระดมใจฟื้นป่า จึงเกิดโครงการ "แสนกล้าดี" เพื่อเป็นการสร้างไม้ไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการสร้างอาชีพให้พี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รมช.กษ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ติดตามการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา ทั่วไป—25 Jun 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลตามศาสตร์พระราชา ณ อ.แม่แจ่ม

ม.แม่โจ้ CP ผนึกกำลังจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่แม่แจ่มโมเดล ทั่วไป—30 Jun 16

ม.แม่โจ้ – CP ผนึกกำลังจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่แม่แจ่มโมเดล ซึ่งปัจจุบัน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สร้างอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดการเผาป่าและปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลสู้พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่