Tuesday July 14, 2020 04:57

แรงงานแห่งชาติ Press Releases

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ทดสอบไฟฟ้าในอาคาร ในยุค newnormal 2020 ทั่วไป—03 Jul 20

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ทดสอบความสามารถในภาคทฤษฎีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e testing) มีผู้เข้ารับการทดสอบ 16 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และทดสอบในภาคปฏิบัติ

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ทดสอบวัดระดับฝีมือช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ทั่วไป—02 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—01 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างเครื่องปรับอากาศ ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 27 คน ทดสอบระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดฝึกการควบคุมรถยกสินค้า หวังสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—24 Jun 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาการควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดยกระดับก่อนทดสอบไฟฟ้าในอาคาร พร้อมเน้นมาตรการ ทั่วไป—22 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมา ทั่วไป—19 Jun 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้เข้าตรวจความพร้อม และความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ช่างแอร์คึกคัก เข้ารับการประเมิน ก.แรงงาน พร้อมให้บริการ ทั่วไป—19 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ วัสดุและอุปกรณ์ จากเอกชน มูลค่ารวม 583,000 บาท หนุนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทั่วประเทศ มีช่างแอร์ผ่านการทดสอบแล้วกว่า 18,000 คน นายธวัช เบญจาทิกุล

สนพ.มหาสารคามจับมือมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐาน ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยนายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล ทั่วไป—16 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล เป็นการวัด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของผู้ประกอบอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—11 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดย ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว ได้ดำเนินการบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับช่างแอร์ในจังหวัดจันทบุรี (ทดสอบฯ ภาคความรู้ 20 คน และทดสอบฯ ภาคความสามรถ 8

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—10 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ทั่วไป—09 Jun 20

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นิศิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 11 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ.อจ. ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—09 Jun 20

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับผู้รับเหมา พนักงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 21 คน ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานฐานฝีมือแรงงาน สู้ COVID-19 ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับพนักงานโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—02 Jun 20

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างแอร์ ทั่วไป—28 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงรานบุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 5 คน คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ทั่วไป—27 May 20

25,26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 มีช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 9

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย สู้ "โควิด-19" ทั่วไป—26 May 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ทั่วไป—20 May 20

สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 41

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—19 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ทดสอบระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 63 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน ณ

สพร. 17 ระยอง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—20 May 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน 15 คน ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการ อำนวยความสะดวก

ภาพข่าว: สพร. 17 ระยอง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณ ทั่วไป—15 May 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ในภาคความรู้ (ทฤษฎี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSD E-Testing System) จำนวน 10 คน ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการ