Friday April 3, 2020 23:16

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Press Releases

สังคมไร้ลูกหลาน ทั่วไป—09 Mar 20

บทความโดย ผศ.ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน วิทยาลัยประชากรศาสตร์

โอกาสสำหรับว่าที่นักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงจากทั่วโลก! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวหลักสูตรใหม่ต้อนรับยุคดิจิทัลและ Start Up รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มีนาคม 2563 ทั่วไป—06 Mar 20

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีสาขานวัตกรรมบูรณาการ หรือBAScii: Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii)อย่างเป็นทางการ ภายใต้สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือChulalongkorn School of Integrated

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมงาน“The Best CEO Award” ปฏิทินข่าว—04 Mar 20

ในโอกาสฐานเศรษฐกิจ ครบรอบ 40 ปี จัดงานมอบรางวัล “The Best CEO Award” โดย Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก “The Best

ภาพข่าว: ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป—03 Mar 20

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านดิจิทัล

ภาพข่าว: ศศินทร์ฯ และ ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020 ทั่วไป—02 Mar 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ขึ้นเป็นปีที่ 7

ภาพข่าว: สัมมนานโยบายตลาดแรงงาน ทั่วไป—28 Feb 20

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนานโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงานที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเรื่อง “ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าในสังคมสูงวัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในอนาคต” เพื่อนำเสนอสถานการณ์การจ้างงานและ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จับมือฮิตาชิ พัฒนาคน รับมือความท้าทายในอนาคต ปฏิทินข่าว—27 Feb 20

เดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดการณ์ ผ่านวิธีการ Kizashi ร่วมหาทางออกและรับมือสถานการณ์ในอนาคต ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future Leader ปฏิทินข่าว—27 Feb 20

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแข่งขันโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ทันสมัย

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future ปฏิทินข่าว—27 Feb 20

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแข่งขันโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ทันสมัย

ภาพข่าว: ครบรอบ 34 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ทั่วไป—21 Feb 20

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ครบรอบ 34 ปี ณ

ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Private Partnership (PPP) for a Digital ทั่วไป—12 Feb 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ สวค. (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World"

ภาพข่าว: ม.แม่โจ้ ดูงานขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ณ สวนสามพราน ทั่วไป—07 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และ ผู้ริเริ่มโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดล คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และรศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการผลิต ในยุค Digital Transformation ไอที—07 Feb 20

บทความโดย : นายยศธนา จารุทรรศนกุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุคที่ธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี หลายอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวโดยนำ Digital

จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เลือดไม่แบ่งสี แก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตเร่งด่วน ทั่วไป—04 Feb 20

กลุ่มผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Coronet) ร่วมมือทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Ambassador) จัดกิจกรรม "เลือดไม่แบ่งสี" ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ –

คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2563 (Kincentric ปฏิทินข่าว—31 Jan 20

คินเซนทริคและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยภาพรวมและคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2563 บริษัท คินเซนทริค และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ ร่วมจัดสัมมนา SME จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี ปฏิทินข่าว—28 Jan 20

Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับบริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "SME จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี 2020 ได้อย่างไร?" โดยมี ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ ศศินทร์

Business Triathlon 2020 by Sasin เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี ร่วมแข่งขันผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง ทั่วไป—17 Jan 20

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ ซีพีเอฟ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ เทสโก้ โลตัส ผนึกกำลังจัด "Business Triathlon 2020" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันในรูปแบบใหม่

ภาพข่าว: การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎห ทั่วไป—08 Jan 20

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4

ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma ครั้งที่ ทั่วไป—10 Jan 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดพิธีมอบเข็ม Beta Gamma Sigma (BGS) เป็นครั้งที่ 4 ให้กับนิสิต นิสิตเก่า ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สำหรับในครั้งนี้

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ 3 องค์กรระดับประเทศ จัดสัมมนา Women in Limitless ทั่วไป—24 Dec 19

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (Gisda) และ ซี อาเซียน (C-Asean) ร่วมจัดสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ Women in Limitless "Space"

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมจิ ทั่วไป—16 Dec 19

ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ โยชิมูระ โคจิ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย แห่งมหาวิทยาลัยเมจิ (Meiji University)

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิทินข่าว—12 Dec 19

ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

คาเฟ่ อเมซอน ชูแนวคิด โก กรีน ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปฏิทินข่าว—04 Dec 19

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และรองศาตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวปาฐกถาในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence ปฏิทินข่าว—04 Dec 19

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (ที่สามจากขวา)

ศศินทร์ ร่วมกับ 3 องค์กรระดับประเทศ จัดสัมมนา Women in Limitless Space ปฏิทินข่าว—02 Dec 19

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (Gisda) และ ซี อาเซียน (C-Asean) ร่วมจัดสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ Women in Limitless "Space"

ภาพข่าว: AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards ปฏิทินข่าว—29 Nov 19

AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม

เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเ ทั่วไป—29 Nov 19

เอสซีจี รับ 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น จากเวที "Thailand Corporate Excellence Awards 2019" ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: คินเซนทริค และ ศศินทร์ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี ปฏิทินข่าว—27 Nov 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก