Friday August 7, 2020 07:25

แอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น Press Releases

ภาพข่าว: ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์แห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด ทั่วไป—15 Jul 20

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ลงทุน ก่อสร้าง และดำเนินงานโรงกำจัดขยะด้วยความร้อนสูงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า (WTE) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม สำนักงานเขตหนองแขม

ภาพข่าว: CG ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ชุมชน ทั่วไป—18 Jun 19

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (แถวแรกที่ 2 จากขวา)และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (แถวแรกที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: CG มอบสื่อการเรียนการสอน ทั่วไป—11 Jun 19

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (ที่ 3 จากขวา)และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: CG สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ทั่วไป—08 May 19

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (ที่2จากขวา) พร้อมด้วยนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จีฯ

ภาพข่าว: CG สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ทั่วไป—07 May 19

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (ที่2จากขวา) พร้อมด้วยนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จีฯ

ซีแอนด์จี ลุ้นผลโครงการเตาเผาขยะ 1,000 ตันที่หนองแขม ปฏิทินข่าว—11 Feb 19

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลุ้นผลประมูลโครงการเตาเผาขยะ 1,000 ตันที่หนองแขม มั่นใจเทคโนโลยีที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังประสบความสำเร็จในการเดินเครื่องโรงเตาเผาขยะ ขนาด 300-500ตัน/วัน ที่หนองแขม

ภาพข่าว: CG ร่วมกิจกรรมผู้แทนชุมชนรอบโรงกำจัดขยะ หนองแขม ทั่วไป—02 Aug 18

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา ) ผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม และ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม (ที่ 5

ภาพข่าว: CG จัดเสวนาพบปะ 74 ชุมชน เขตหนองแขม ทั่วไป—17 Apr 18

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม จัดกิจกรรมเสวนา พบปะ ประธานและผู้แทนชุมชนเขตหนองแขมจำนวน 74

ภาพข่าว: CG นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงาน—04 Jan 17

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม พร้อมโชว์กระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า หลังเดินเครื่องกว่า 7 เดือน โดยมีนายหนิง เหอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะเพื่อสิ่ง พลังงาน—29 Dec 16

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม พร้อมโชว์กระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า หลังเดินเครื่องกว่า 7 เดือน เผยผลตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประเภทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ภาพข่าว: ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) เปิดศาลา อโรคยา สุขภาพ—02 Sep 15

พลเอกอุทัย ชินวัตร รองประธานมูลนิธิ "รักกัน เราทำได้" (ที่ 4 จากซ้าย) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดป้ายศาลา "อโรคยา"

ภาพข่าว: CG ร่วมแสดงนิทรรศการ งานเสวนา หนทางแก้วิกฤติ ลดมลพิษใน กทม. ทั่วไป—21 Jul 15

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากขวา) เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งร่วมจัดแสดงในงาน เสวนา "หนทางแก้วิกฤติ ลดมลพิษใน กทม." โดย

ภาพข่าว: CG เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทั่วไป—26 May 15

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูงเพื่อผลิตไฟฟ้า เขตหนองแขม ต้นแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ภาพข่าว: CG ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—17 Feb 15

นางสาวสุวิมล อุทารพงศา ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน ในงานสัมมนาวิชาการ

ภาพข่าว: CG โชว์กระบวนการกำจัดขยะเตาเผาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—28 Jan 15

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลาง) ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมบูธ โชว์กระบวนการกำจัดขยะโดยใช้ความร้อนสูง ของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูง เขตหนองแขม

ภาพข่าว: บริษัท CG ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีกำจัดขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—14 Nov 14

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(C&G) ร่วมออกบูธ โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูงเพื่อผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน เปิดโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

ภาพข่าว: บริษัท CG โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการกำจัดขยะ ทั่วไป—22 Sep 14

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ( C&G) โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูงเพื่อผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาส ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก

ภาพข่าว: ทำบุญไซต์ก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนสูง CG ทั่วไป—16 Sep 14

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมทำบุญไซต์ก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนสูง ต้นแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตหนองแขมซึ่งได้นิมนต์ หลวงพ่อเสือดำ หรือ

ภาพข่าว: พิธีเปิด สวนสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม ทั่วไป—10 Apr 14

มูลนิธิ รักกันเราทำได้ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูง เขตหนองแขม ต้นแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘

ภาพข่าว: มูลนิธิ รักกัน เราทำได้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและเด็ก ทั่วไป—15 Jan 14

มูลนิธิ รักกัน เราทำได้ โดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ความร้อนสูง หนองแขม ต้นแบบโครงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี