Thursday October 29, 2020 23:04

โครงการนิทานเพื่อนรัก Press Releases

โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School ร่วมกับ สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดโครงการ นิทานเพื่อนรัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมอง และความฉลาด EF สำหรับเด็กๆ สุขภาพ—13 Jun 19

โรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School ร่วมกับ สำนักพิมพ์ แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดโครงการ นิทานเพื่อนรัก ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี มาเปิดประตูสู่จินตนาการ สร้างความสุขในการอ่านให้เด็กๆ กับโครงการนิทานเพื่อนรัก เพื่อช่วยคุณพ่อ คุณแม่ เลือกหนังสือนิทานอย่างไรดี

ภาพข่าว: งานฉลอง 1 ทศวรรษ โครงการนิทานเพื่อนรัก ทั่วไป—18 Jul 12

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--แปลน ฟอร์ คิดส์

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคุณริสรวล อร่ามเจริญ มอบเกียรติบัตร พร้อมช่อดอกไม้ให้กับ 4 บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังโครงการนิทานเพื่อนรัก ได้แก่ รติมัย หงส์วิสุทธิกุล นักวาดภาพประกอบที่สร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ วิทยากรที่ส่งเสริมการอ่านมากที่สุด น้านกฮูก มณีภรณ์ ฉัตรอุทัย บรรณาธิการบริหาร ผู้แปลหนังสือนิทานมากที่สุด และตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนนิทานที่มีผลงาน มากที่สุดในโครงการเพื่อนรักของ บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดงานฉลอง 1 ทศวรรษ โครงการนิท นเพื่อนรักและก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของกระบวนการส่งเสริมการ ทั่วไป—29 Jun 12

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการนิทานเพื่อนรัก ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มุ่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก ตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language) ที่เน้นการบูรณาการทักษะด้านต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 ทั่วไป—07 Jul 10

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 พร้อมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 53 เวลา 10.00-11.00 น. พบกิจกรรมสุดหรรษาจากโครงการนิทานเพื่อนรัก ปีที่ 9 ที่จะมาสร้างความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ นำทีมโดย น้านกฮูก ที่เวทีเอเทรียม เวลา 13.00-14.00

แปลน ฟอร์ คิดส์ จัดกิจกรรม พบกิจกรรมสุดหรรษาจากโครงการนิทานเพื่อนรัก ปีที่ 9 และ เปิดตัว 6 ทั่วไป—02 Jul 10

ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพูดคุยและทำข่าวในงาน เปิดตัว 6 ผลงานอันทรงคุณค่าจากปลายปากกาของหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ปูชนียบุคคลแห่งวงการการศึกษาไทย ผู้ริเริ่มหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการนิทานเพื่อนรัก นวัตกรรมใหม่ของการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับเด็กไทย ทั่วไป—22 Aug 07

เด็กกับหนังสือเป็นของคู่กัน เพียงแค่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ หลายสิ่งเก็บเกี่ยวและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านภาพวาดการ์ตูน ตุ๊กตาปั้น หรือสีสันแห่งตัวละคร ทำให้เด็กจดจำเรื่องราว หล่อหลอมความคิดและจินตนาการผ่านนิทาน ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ความรู้สึก ทำให้พวกเ