Monday September 16, 2019 11:36

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Press Releases

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—16 Sep 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (16 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—16 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (15 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด ทั่วไป—13 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดอุบลราชธานียังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอตาลสุ่ม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเขื่องใน

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอ ทั่วไป—11 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี

กอปภ.ก. สั่งการ 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วไป—09 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 7 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 9 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบันรวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 10 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—05 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (5 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—04 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (4 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

กอปภ.ก. สั่งการ 53 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในวันที่ 4 ทั่วไป—04 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในวันที่ 4 กันยายน 2562

กอปภ.ก.เน้นย้ำมาตรการรับมือผลกระทบพายุ คาจิกิ สั่งการศูนย์ ปภ. เขต และจังหวัดเสี่ยงภัย ทั่วไป—03 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ในช่วงวันที่ 3 - 4 ก.ย. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

กอปภ.ก. สั่งการ 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 15 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด รวม

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากผลกระทบพายุโซนร้อน โพดุล ทั่วไป—29 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมแรงบางแห่ง จากผลกระทบพายุโซนร้อน "โพดุล" ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทั่วไป—26 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ สตูล

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดหนองคายและน่าน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิด น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่

กอปภ.ก. สั่งการ 21 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และดินถล่ม ทั่วไป—21 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—19 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—14 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด

ปภ.บูรณาการสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดหาและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเข้าถึงทุกครัวเรือน

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 8 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 8 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ตราด

ปภ. รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันยังมีไฟไหม้ในบางจุด และต้องเฝ้าระวังไฟใต้ดินที่ปะทุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อม

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76 หลัง ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

กอปภ.ก. ประสาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน

กอปภ.ก. ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 8 11 ส.ค. ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ รับมือ ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม...ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มอย่างปลอดภัย โดยหมั่นสำรวจความเสี่ยงภัย ติดตามประกาศเตือนภัยอยู่เสมอ สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ฝนแล้ง 6 จังหวัด 24 อำเภอ ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุพรรณบุรี รวม 24 อำเภอ 167 ตำบล 2,097 หมู่บ้าน ซึ่ง