Thursday April 25, 2019 09:23

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Press Releases

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ทั่วไป—24 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 35 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 35 จังหวัด รวม 183 อำเภอ 550

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด รวม 142 อำเภอ 391

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด รวม 123 อำเภอ 326

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 27 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—19 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 27 จังหวัด รวม 96 อำเภอ 246

ศปถ. สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 บูรณาการถอดบทเรียน - ทั่วไป—18 Apr 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย. 62 เกิดอุบัติเหตุรวม

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 27 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—18 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 27 จังหวัด รวม 81 อำเภอ 203

ศปถ. กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นด่านตรวจ-ด่านชุมชน กวดขันรถจักรยานยนต์ รถกระบะเล่นน้ำ - ทั่วไป—17 Apr 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 700 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 67 ราย ผู้บาดเจ็บ 733 คน รวม 3 วัน (11 – 13 เม.ย. 62)

ศปถ.ดูแลความปลอดภัยเส้นทางเสี่ยง กวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั่วไป—17 Apr 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 57 ราย ผู้บาดเจ็บ 521 คน รวม 2 วัน (11 – 12 เม.ย. 62)

ศปถ.กำชับจังหวัดดูแลการเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ - ทั่วไป—17 Apr 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน รวม 6 วัน (11 – 16 เม.ย. 62)

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 24 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—17 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 24 จังหวัด รวม 74 อำเภอ 193

ศปถ.ดูแลเส้นทางสายหลัก สายรอง กวดขันขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ทั่วไป—12 Apr 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 468 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 46 ราย ผู้บาดเจ็บ 482 คน

ปภ.รายงานมีจังหวัดประสบวาตภัย 13 จังหวัด พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—11 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 53

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 12 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 12 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 46 ตำบล 90 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเ ทั่วไป—09 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด รวม 18 อำเภอ 42 ตำบล 79 หมู่บ้าน

ปภ.ขับเคลื่อน 7 มาตรการเข้มข้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยานยนต์—05 Apr 19

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถและศึกษาเส้นทาง...เดินทางสงกรานต์ปลอดภัย ทั่วไป—05 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หากต้องขับรถระยะทางไกลมากกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ควรหยุดพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง

ปภ.รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภ สุขภาพ—05 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่า PM2.5 ระหว่าง 55 – 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง 69 – 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 111 – 234

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 21 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—03 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์วาตภัยจากอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 21 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 66 ตำบล 240

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ ทั่วไป—03 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 จังหวัด ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด รวม 10 อำเภอ 35 ตำบล 252 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18จังหวัด รวม 42 อำเภอ 76 ตำบล 200 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 17 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—01 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 17 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 58 ตำบล 137 หมู่บ้าน

ปภ. รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 8 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโ ทั่วไป—29 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 15 จังหวัด รวม 27 อำเภอ 40 ตำบล 92 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 7 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 7 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 17 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 224 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 5 จังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 11 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 35 ตำบล 85 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 431 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด