Saturday January 19, 2019 19:57

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั Press Releases

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—18 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—17 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—14 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—14 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—11 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน "ปาบึก" รวม 23 จังหวัด รวม111 อำเภอ 563 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 53,413 หลัง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—09 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 28

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก 2 จังหวัด ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว - ทั่วไป—08 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 36

กอปภ.ก.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก 18 จังหวัด ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—07 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 18 จังหวัด รวม 90 อำเภอ 407 ตำบล 2,635 หมู่บ้าน 133 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 212,784 ครัวเรือน 696,189 คน

กอปภ.ก.รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย จากอิทธิพลจากพายุ ปาบึก ทั่วไป—07 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" 8 จังหวัดภาคใต้ อพยพประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด 31 อำเภอ 240 จุดรวม 34,089 คน

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก 3 จังหวัด ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว - ทั่วไป—07 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวม

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ทั่วไป—03 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลพายุ "ปาบึก" ในช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ศปถ. สรุปผลการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2562 พร้อมสั่งการจังหวัดถอดบทเรียน ทั่วไป—03 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 เกิดอุบัติเหตุรวม

ศปถ. กำชับดูแลถนนสายหลัก - ทางเลี่ยง - ทางลัด กวดขันขับรถเร็ว-ง่วงหลับใน ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 569 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 72 ราย ผู้บาดเจ็บ 591 คน กำชับจังหวัดเข้มข้นจุดตรวจบนเส้นทาง สายหลัก

ศปถ.เน้นย้ำจังหวัดดูแลประชาชนเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง ผลักดันการลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค.62 เกิดอุบัติเหตุ 664 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 89 ราย ผู้บาดเจ็บ 675 คน ศปถ.

ศปถ.กำชับจุดตรวจ-ด่านชุมชน บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด คุมเข้มดื่มแล้วขับ -ขับรถเร็ว ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 578 คน

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ทั่วไป—02 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 1 – 5 มกราคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ศปถ.ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสายหลัก สายรอง บังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางสังคมอย่างเข้มข้น ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 643 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 83 ราย ผู้บาดเจ็บ 667 คน ดูแลเส้นทางสายหลัก – สายรอง

ศปถ.เน้นดูแลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ กวดขันดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว สร้างการสัญจรปลอดภัยปีใหม่ ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธ.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 570 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 56 ราย ผู้บาดเจ็บ 592 คน เน้นเฝ้าระวัง จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ภัย เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—28 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานทุกจังหวัดเตรียมความ พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในระยะนี้ พร้อมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

ศปถ.กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้นข้นดูแลเส้นทางสู่ภูมิภาค คุมเข้มลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการสัญจรปี ทั่วไป—28 Dec 18

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 420 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 432 คน

ปภ.ประสานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ทั่วไป—28 Dec 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—26 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมสภาพร่างกาย ให้พร้อมขับรถในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัดภาคใต้ ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั่วไป—24 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 8 อำเภอ 77 ตำบล 670 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 85,004 ครัวเรือน 246,071 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ ระดับน้ำลดลง พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหล ทั่วไป—24 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม รวม 9 อำเภอ 85 ตำบล 714 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 85,984 ครัวเรือน 249,223 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 3 จังหวัดภาคใต้ - ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั่วไป—21 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 35 อำเภอ 209 ตำบล 1,546 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188,121 ครัวเรือน 549,164 คน ผู้เสียชีวิต 6

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—20 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 34 อำเภอ 195 ตำบล 1,308 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 151,241 ครัวเรือน 431,237 คน ผู้เสียชีวิต 4

ปภ. ประสาน 11 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 20 21 ทั่วไป—20 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 11 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงดินโคลนถล่ม

ปภ.แนะผู้ขับขี่ไม่ขับรถเร็ว...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—20 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการขับรถเร็วเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง พร้อมแนะผู้ขับขี่ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็ว ในการขับรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว ทั่วไป—18 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 27 อำเภอ 148 ตำบล 806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48,558 ครัวเรือน 154,047 คน สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.

กอปภ.ก.ประสาน 16 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 19 ทั่วไป—17 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน