Sunday September 15, 2019 17:24

โดยกรมป้องกันและบรรเท Press Releases

ปภ.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด ทั่วไป—13 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดอุบลราชธานียังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอตาลสุ่ม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเขื่องใน

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอ ทั่วไป—11 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี

กอปภ.ก. สั่งการ 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วไป—09 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 7 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 9 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบันรวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 10 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—05 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (5 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—04 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (4 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

กอปภ.ก. สั่งการ 53 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในวันที่ 4 ทั่วไป—04 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในวันที่ 4 กันยายน 2562

กอปภ.ก.เน้นย้ำมาตรการรับมือผลกระทบพายุ คาจิกิ สั่งการศูนย์ ปภ. เขต และจังหวัดเสี่ยงภัย ทั่วไป—03 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ในช่วงวันที่ 3 - 4 ก.ย. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

กอปภ.ก. สั่งการ 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 15 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด รวม

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากผลกระทบพายุโซนร้อน โพดุล ทั่วไป—29 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมแรงบางแห่ง จากผลกระทบพายุโซนร้อน "โพดุล" ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทั่วไป—26 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ สตูล

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดหนองคายและน่าน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิด น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่

กอปภ.ก. สั่งการ 21 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และดินถล่ม ทั่วไป—21 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—19 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—14 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด

ปภ.บูรณาการสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดหาและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเข้าถึงทุกครัวเรือน

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 8 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 8 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ตราด

ปภ. รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันยังมีไฟไหม้ในบางจุด และต้องเฝ้าระวังไฟใต้ดินที่ปะทุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อม

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76 หลัง ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

กอปภ.ก. ประสาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน

กอปภ.ก. ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 8 11 ส.ค. ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ รับมือ ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม...ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มอย่างปลอดภัย โดยหมั่นสำรวจความเสี่ยงภัย ติดตามประกาศเตือนภัยอยู่เสมอ สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ฝนแล้ง 6 จังหวัด 24 อำเภอ ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุพรรณบุรี รวม 24 อำเภอ 167 ตำบล 2,097 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในจังหวัดตราด ทั่วไป—07 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในจังหวัดตราด ทั่วไป—07 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 13 จังหวัด