Thursday May 28, 2020 07:12

โรคมือ เท้า ปาก Press Releases

รู้ทันโรค มือ เท้า ปาก โรคใกล้ตัวเด็กวัยเรียน สุขภาพ—24 Jun 19

หน้าฝนนี้นอกจากไข้หวัดที่พบบ่อยแล้ว อีกหนึ่งโรคที่ต้องระมัดระวังในเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียน นั่นก็คือ โรคมือเท้าปาก ที่มีการแพร่ระบาดได้มาก โดยโรคนี้เกิดจากการเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัสในลำไส้คน ซึ่งทารก-เด็กเล็กมีโอกาสป่วยง่าย และจะรุนแรงกว่าเด็กโต

มือ เท้า ปาก โรคระบาดฤดูฝน สุขภาพ—18 Jun 19

รู้ไหม? ครับว่า เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่มักมีอายุน้อยกว่า 10 ปี และพบบ่อยในเด็กทารกหรือเด็กเล็ก มักระบาดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวของทุกปี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอ็นเทอโรไวรัส ผ่านทางการไอ จาม หรือจากละอองน้ำมูกเด็กที่ป่วย หลังจากได้รับเชื้อ

สคร.12 สงขลา เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน สุขภาพ—19 Jun 18

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 600 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้

สังเกตอาการ! ถ้าไม่อยากให้ลูกป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก สุขภาพ—11 Jun 18

ในช่วงนี้ โรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาดและมักเกิดในช่วงเปิดเทอม โรคนี้เป็นโรคที่เด็กๆ ติดกันง่ายมากนะครับ โดยเชื้อไวรัสแพร่ผ่านทางระบบทางเดินอาหารและการหายใจ ผู้ปกครองควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป และสุขอนามัยส่วนบุคคล การกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ

กสร.ฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯ จัดมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก ทั่วไป—16 May 18

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กฯ กว่า 80 แห่งทั่วประเทศจัดมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก พร้อมกำชับศูนย์เด็กเล็กในสังกัดกสร. ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเครื่องเล่น นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

สคร.10 อุบลฯ เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในเด็ก สุขภาพ—21 May 18

วันนี้ 21 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าโรคมือเท้าปาก พบระบาดมากในฤดูฝน เด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน

ดูแลใส่ใจ ลูกหลานห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก สุขภาพ—29 Jan 18

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาด ควรมีมาตรการการดูแลและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร และแนะนำให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังเด็กป่วย โรคมือ เท้า ปาก สุขภาพ—06 Jul 17

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังเด็กป่วย "โรคมือ เท้า ปาก" หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว 2090 รายผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สคร.12 สงขลา ห่วงช่วงเปิดเรียนหน้าฝน เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า สุขภาพ—05 Jun 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงหน้าฝน เผยภาคใต้ตอนล่างแล้วป่วยแล้วกว่า 1,000 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้ งดนำเด็กเล็กไปที่ชุมชนช่วงเกิดการระบาด ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

กรมควบคุมโรคจับมือ กทม. ชู 4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก สุขภาพ—29 May 17

รับเปิดเทอมใหม่ปีนี้ กรมควบคุมโรคจับมือกรุงเทพมหานคร ชู "4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน" เป็นแนวทางป้องกันควบคุมโรค"มือ เท้า ปาก"และโรค ติดต่อในศูนย์เด็กเล็กหลังข้อมูลชี้ช่วงเปิดเทอมของ ทุกปี มักมีการระบาดของโรคมือเท้าปาก โดยเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี

ภาพข่าว: ป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ด้วย 4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน สุขภาพ—29 May 17

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

ภาพข่าว: คร.แถลงข่าวพยากรณ์เฝ้าระวังโรคปี 2560 ทั่วไป—20 Dec 16

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง "พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2560" โดยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 4 โรคที่สำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด สุขภาพ—24 Nov 16

สคร.10 อุบลฯ ห่วง หน้าหนาวโรคมือเท้าปากระบาด ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก แล้ว 71,610 คน เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปแล้ว 3 แนะโรงเรียนคัดกรองเด็กป่วยเป็นประจำ นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)

สคร.12 สงขลา เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน สุขภาพ—29 Jul 16

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบปี 2559 มีผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 1,000 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้

โรค มือ เท้าปาก Hand Foot Mouth Syndrome สุขภาพ—06 Jul 16

ประเทศไทยพบอยู่เสมอ ๆ ไวรัสที่พบ เป็นเชื้อค๊อกแซกกี่ A (Coxsackic Airus A) ซึ่งเชื้อนี้จะไม่รุนแรง เป็นแล้วหายเองได้ แต่ถ้าเป็นจากเชื้อค๊อกแซกกี่ B ( Coxsackic Virus B) หรือเอนเทอโรไวรัส 71 อาการจะรุนแรงกว่ามาก อาจทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อัมพาต

บอนกาแฟร่วมสนับสนุนให้น้องๆ ทำความดี ทั่วไป—28 Jun 16

วันนี้ (24 มิ.ย. 59) น้องๆ จากโรงเรียนสมฤทัยได้มาทำกิจกรรมเทิดสถาบันชาติ ครองราชย์ 70 พรรษา พระราชินี 84 พรรษา รณรงค์ไข้เลือดออกมือปราบน้อยตามรอยยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก ร่วมรำลึกวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ที่ตึกเมืองไทย-ภัทร

แพทย์แนะป้องกันเชื้อโรคร้ายที่มาพร้อมสายฝน สุขภาพ—10 Jun 16

อันตรายในช่วงหน้าฝนนี้นอกจากโรคไข้หวัดที่มักพบบ่อยในช่วงนี้แล้ว ในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนก็มักพบโรคมือเท้าปากแพร่ระบาดได้มาก โดยโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัสที่อยู่ในลำไส้คน ซึ่งทารกและเด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่าย

สคร.10 อุบลฯ ห่วงเปิดเทอม โรคมือเท้าปาก ระบาด สุขภาพ—23 May 16

สคร.10 อุบลฯ ห่วงเปิดเทอม เสี่ยงโรคมือเท้าปาก ระบาด โดยเฉพาะเด็กเล็กอยู่รวมกัน ง่ายต่อการระบาด แนะศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.อนุบาล ตรวจคัดกรองทุกวัน หากมีไข้ให้แยกเด็กป่วย หยุดเรียน และรักษาทันที นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย สุขภาพ—02 Jan 16

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2559 มี 5 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส่วนภัยสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

ภาพข่าว: คร.แถลงข่าวการพยากรณ์และเฝ้าระวังโรค-ภัยสุขภาพปี 2559 สุขภาพ—30 Dec 15

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2558 และพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 มี 5 โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก กับสิ่งที่พ่อ แม่ควรรู้ สุขภาพ—14 Sep 15

โรคมือ เท้าปาก หรือ Hand Foot Mouth disease และโรค Herpangina เป็นโรคระบาดที่พบได้บ่อยในเด็กทารก เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่เตรียมอนุบาลหรือกำลังจะขึ้นอนุบาล พบบ่อยในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

สคร.12 สงขลา ห่วงใต้หน้าฝนยาวนาน เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ทั่วไป—26 Nov 14

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบปี 2557 มีผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 2,000 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้

สคร.7 เฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ระบาดช่วงหน้าหนาว สุขภาพ—05 Nov 14

สคร.7 เฝ้าระวังโรค "มือ เท้า ปาก" หวั่นช่วงอากาศเย็นลง โรคอาจระบาดได้ ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง เข้มงวดเรื่องความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้และของเล่น ครูพี่เลี้ยงต้องตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กทุกเช้า นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏโคราช รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน ทั่วไป—09 Jul 14

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน โรคที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น โดยทางโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้วยการดูแลเด็กนักเรียน

คร. ชูเมืองจันท์นำร่องป้องกันโรคมือ เท้า ปากใน ศูนย์เด็กเล็กและชุมชน สุขภาพ—02 Jul 14

กรมควบคุมโรค (คร.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน ในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่มีการเกิดและการระบาดของโรคดังกล่าว เด็กมักจะอยู่รวมกันในอาคารเป็นส่วนใหญ่มีการทำกิจกรรมและการเล่นของเล่นร่วมกันมากขึ้น

สบส.เร่งส่งอสม.ลงพื้นที่แนะประชาชนห่างไกลโรคช่วงฤดูฝน สุขภาพ—30 Jun 14

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่ง อสม.ลงพื้นทำงานเชิงรุกที่ให้ความรู้และวิธีการป้องกันประชาชนให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2556

สธ. เผยการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สุขภาพ—24 Jun 14

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เอื้อต่อการเจริญของเชื้อโรคต่างๆ โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว โรคที่มีแนวโน้มระบาดในฤดูฝนปีนี้ คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้แม้จะพบได้ตลอดปี แต่คาดจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม อาจพบผู้ป่วยได้ถึง 5,000 ราย