Monday May 20, 2019 12:13

โรงพยาบาลหัวเฉียว Press Releases

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว Upgrade TrakCare 2018 ไอที—16 May 19

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืน : ที่ 4 จากซ้าย ) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ยืน : ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ยืน : กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมคณะผู้บริหารและทีม

โปรโมชั่นชุดตรวจสุภาพในโอกาสครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—10 May 19

ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอส่งความสุขและสุขภาพที่ดีถึงมือคุณ ด้วยชุดตรวจสุภาพหัวใจ ชุดตรวจกระดูก ชุดตรวจตา และชุดตรวจสุขภาพอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพ—02 May 19

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทั้งการรักษาและวิธีการป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทราบ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—29 Apr 19

พระครูพิพิธธรรมวาที (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน บรรยายธรรม เรื่อง ฝุ่นละอองในใจ พิชิตได้ด้วยหลักธรรม ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี

81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—24 Apr 19

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 81 ปี

กิจกรรมเสวนาพิเศษ ครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—22 Apr 19

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญผู้รักสุขภาพและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง "ความก้าวหน้า ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว" โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ทั่วไป—17 Apr 19

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืน : ที่ 6 จากซ้าย ) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ยืน : ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว นำทีมคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

ครบรอบก่อตั้ง รพ.หัวเฉียว เชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ทั่วไป—12 Apr 19

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศล เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต อีกทั้งยังเป็นการทำความดี

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—02 Apr 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ธรรมะเป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องจากความเครียดจากการทำงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "ฝุ่นละอองในใจ พิชิตได้ด้วยหลักธรรม" โดยพระครูพิพิธธรรมวาที

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ทั่วไป—27 Mar 19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปี 2562 โดยมี คุณนงลักษณ์ ใจบุญ (นั่ง : ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก สุขภาพ—26 Mar 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก (World Glaucoma Week) และเสวนาเรื่อง "ต้อหิน.. ภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิด" โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว รับการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล จากสำนักงานการประกันสังคม สุขภาพ—06 Mar 19

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหน้า : ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ

รพ.หัวเฉียว ทุ่มงบ 60 ล้าน เปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย สุขภาพ—06 Mar 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป การบริการจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หัวใจสำคัญของการพัฒนา

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่องการดูแลฟันในผู้ป่วยปริทันต์ สุขภาพ—27 Feb 19

เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์มากว่าคนทั่วไป หากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสุขภาพช่องปากไม่ดี จะส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขึ้นได้ ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข ทั่วไป—25 Feb 19

พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสร้อยทองบรรยายธรรม เรื่อง "รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง Update in Heart failure สุขภาพ—13 Feb 19

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ (ขวา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข โดย พระอาจารย์สมพงษ์ สุขภาพ—08 Feb 19

เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติ เนื่องจากมีความเครียดจากการทำงาน เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข" โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—24 Jan 19

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม

ภาพข่าว: วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—24 Jan 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ภายในงานมีกิจกรรมเน้นให้เด็กรักษาสุขภาพของตัวเอง อาทิ มีการสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว ลงทุนงบ 60 ล้านบาท เปลี่ยนระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทั่วไป—21 Jan 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ ด้วยงบประมาณ 60 ล้านบาท Upgrade โปรแกรมการดูแลผู้ป่วย TrakCare เป็น Version 2018 โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวบน : ที่ 9 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—18 Jan 19

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล (ขวา) หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ป่อเต็กตึ๊ง รพ.หัวเฉียว ม.หัวเฉียว มอบ 40 ทุน เรียนพยาบาล 4 ปี สุขภาพ—16 Jan 19

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ" รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีความต้องการเป็นพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2562 ให้ทุนเรียน 4

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอดให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สุขภาพ—08 Jan 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรม "อบรมทัวร์ห้องคลอด" เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด และการให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยในเวลาอันใกล้ โดยมี พญ.สิวะพร พีระนันท์รังสี (ที่ 4 จากซ้าย) นพ.เจตนา วัฒนาธิษฐาน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 มกราคม 2562) ปฏิทินข่าว—08 Jan 19

กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 สุขภาพ—07 Jan 19

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมเน้นให้ความรู้ในการรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก และภายในงานยังมีกิจกรรม อาทิ มุมถ่ายภาพ แจกลูกโป่ง มีซุ้มขนม และซุ้มรับของขวัญ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2561

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 มกราคม 2562) ปฏิทินข่าว—07 Jan 19

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 08.30 น. รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “สัดส่วนชวนคิด” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง รักกันดีกว่าชังกัน โดย พระเทพปฏิภาณกวี ทั่วไป—02 Jan 19

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มสะสมความเครียดกันมากขึ้น การนำธรรมะมาเพื่อใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" โดย พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต สุขภาพ—28 Dec 18

เนื่องจากแต่ละปีมักเกิดอุบัติเหตุทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดการสูญเสียเลือด และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่รุนแรงต่างๆ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง สัดส่วนชวนคิด สุขภาพ—28 Dec 18

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย และเป็นผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจทั้งผู้ที่เป็นเบาหวานและครอบครัว ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริธรรมภาณ ทั่วไป—21 Dec 18

พระครูสิริธรรมภาณ (นั่ง : ขวา)เจ้าอาวาสวัดละหาร บรรยายธรรม เรื่อง "ครองตน ครองคน ครองงาน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง