Saturday December 15, 2018 23:42

โรงพยาบาลหัวเฉียว Press Releases

ภาพข่าว: คุณชวน - คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—14 Dec 18

คุณชวน ตั้งมติธรรม (ที่ 2 จากขวา) และ คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม (ขวาสุด) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (ที่

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ สุขภาพ—13 Dec 18

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริธรรมภาณ สุขภาพ—11 Dec 18

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มสะสมความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตกันมากขึ้น เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจและลดความเครียด โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง "ครองตน ครองคน ครองงาน" โดย พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร

กิจกรรมทัวร์ห้องคลอดให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สุขภาพ—07 Dec 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด ได้คลายความกังวล และการให้ความรู้เพิ่ม ในการเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยในเวลาอันใกล้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพ—04 Dec 18

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "โยคะแบบหวานๆ" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธี สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30–10.30

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 สุขภาพ—03 Dec 18

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

เรียนฟรีเป็น ผู้ช่วยแพทย์ พร้อมมีรายได้ จบแล้วมีงานทำทันที สุขภาพ—28 Nov 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด "โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์" (PA) รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานแพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีรายได้ในระหว่างการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อจบการอบรมได้งานทำทันที รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 40

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทั่วไป—28 Nov 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย คุณสุธี เกตุศิริ (ยืน : กลาง) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดโครงการ Kids Star Model @Huachiew ปี 2 สุขภาพ—26 Nov 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ Kids Star Model @Huachiew ปี 2 โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหน้ายืน : ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดประกวดในหัวข้อครอบครัวคุณหนู และการเสวนาเรื่อง "Around

ภาพข่าว: โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—19 Nov 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคมในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชน พร้อมแนะนำด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย ในโครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว นำโดย พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ (กลาง)

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ สุขภาพ—15 Nov 18

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)

โรคเบาหวาน สะพานเชื่อมโรคภัยต่างๆ สุขภาพ—15 Nov 18

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่ก็ไม่ใช่ทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้อีก เช่น ภาวะเครียด ภาวะอ้วน ชอบรับประทานอาหารหวาน ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น

Gossip News: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ ทั่วไป—12 Nov 18

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มสะสมความเครียดกันมากขึ้น เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจและลดความเครียด โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง "สุขได้ถ้าคลายทุกข์" โดย พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพ—08 Nov 18

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว จึงจัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "ออกกำลังกายง่ายนิดเดียว" เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30

ภาพข่าว: ผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—05 Nov 18

คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

ภาพข่าว: พยาบาลคนเก่ง สุขภาพ—05 Nov 18

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง) ประธานเจ้าหน้าบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และพยาบาล" รุ่นที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ

รพ.หัวเฉียว เชิญชวนประกวด Kids Star Model ปี2 ชิงเงินรางวัล 75,000 สุขภาพ—29 Oct 18

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณหนูๆ และคุณพ่อคุณแม่ เข้าร่วมการประกวดโครงการ Kids Star Model @Huachiew ปี 2 ตอน My Family ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท พร้อมของรางวัล โดยส่งภาพเข้าร่วมประกวดภายใต้ธีมMy Family ซึ่งคุณหนูๆ ต้องมีอายุ 1 เดือน -

รพ.หัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ รร.บ้านหนองกระทุ่ม ราชบุรี สุขภาพ—25 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ทำฟัน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี

ภาพข่าว: บริษัท ทรงกิจโฮมโปรดักส์ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว สุขภาพ—19 Oct 18

คุณทรงกิจ วิจักษณ์วิชชากร (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรงกิจโฮมโปรดักส์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สนง.ประกันสังคม จัดโครงการ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก สุขภาพ—18 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ "รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" เพื่อลดขยะพลาสติก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ (ที่

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมวันบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สุขภาพ—17 Oct 18

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทยขอเชิญประชาชน ผู้มีจิตกุศล เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระมหาทวีป กตปุญฺโญ สุขภาพ—17 Oct 18

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มสะสมความเครียดกันมากขึ้น เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจและลดความเครียด โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม" โดย พระมหาทวีป กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีเจริญสุข

รพ.หัวเฉียว เชิญชวนประกวด Kids Star Model ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 สุขภาพ—16 Oct 18

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณหนูๆ และคุณพ่อคุณแม่ เข้าร่วมการประกวดโครงการ Kids Star Model @Huachiew ปี 2 ตอน My Family ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท พร้อมของรางวัล โดยส่งภาพเข้าร่วมประกวดภายใต้ธีม My Family ซึ่งคุณหนูๆ ต้องมีอายุ 1 เดือน -

กิจกรรมทัวร์ห้องคลอ สำหรัคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สุขภาพ—16 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จึงได้จัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด ได้คลายความกังวล และการให้ความรู้เพิ่มในการเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยในเวลา

เรียนฟรีเป็น ผู้ช่วยแพทย์ พร้อมมีรายได้ จบแล้วมีงานทำทันที สุขภาพ—12 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด "โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์" (PA) รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานแพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีรายได้ในระหว่างการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อจบการอบรมได้งานทำทันที รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 40

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดงานวันหัวใจโลก พร้อมเสวนาพิเศษโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สุขภาพ—09 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก โดยจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง "Strong Heart Strong Team.. หัวใจแข็งแรงด้วยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด" และเสวนาเรื่อง "ออกกำลังกายถูกวิธี..ดีต่อใจ" นำทีมโดย นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์

ภาพข่าว: นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว ทั่วไป—09 Oct 18

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (นั่ง : ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (นั่ง : ขวาสุด) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คุณนิพนธ์ ลีละศิธร (นั่ง : ซ้ายสุด)

รพ.หัวเฉียว จัดการบรรยายพิเศษ สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ สุขภาพ—05 Oct 18

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์" โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(29 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—29 Sep 18

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 08.00 น. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานวันหัวใจโลก ณ โรงพยาบาลหัว เฉียว