Monday September 28, 2020 18:30

ใต้เบื้องพระยุคลบาท Press Releases

ทีวีไกด์: โปรแกรมออกอากาศ ช่อง13 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บันเทิง—15 Nov 16

? ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง นำเสนอภายใต้แนวคิดของวลี "ข้าพระบาท" เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยเฝ้าฯรับเสด็จ หรือมีเรื่องราวต่างๆส่วนตัว ที่ซาบซึ้ง ประทับใจ

ทีวีไกด์: โปรแกรมออกอากาศ ช่อง13 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บันเทิง—11 Nov 16

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง นำเสนอภายใต้แนวคิดของวลี "ข้าพระบาท" เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยเฝ้าฯรับเสด็จ หรือมีเรื่องราวต่างๆส่วนตัว ที่ซาบซึ้ง ประทับใจ

ทีวีไกด์: “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน บันเทิง—21 Nov 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.35-16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.11) ในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยท่านฐานิสร์ เทียนทอง

ทีวีไกด์: “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ออกอากาศ 6 ต.ค. 54 บันเทิง—05 Oct 11

พบกับภาพการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการมอบหมายงานจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง และร่วมแสดงความยินดีกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานครบรอบ 9 ปี โดยมี

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 25 ส.ค. 54 บันเทิง—22 Aug 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 นี้พบกับสารคดีชุด 417 ปีอยุธยามกรดกโลก สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของความรุ่งเรือง เมื่อครั้งสมัยบรรพกาลของอดีตราชธานี กรุงศรีอยุธยา โดยพ่อเมืองคนเก่ง ท่านวิทยา ผิวผ่อง

ทีวีไกด์: ใต้เบื้องพระยุคลบาท ออกอากาศ 18 ส.ค. 54 บันเทิง—17 Aug 11

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 นี้ชมสังเวชนียสถาน ที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย ตามด้วยการทำงานของกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย แล้วติดตามที่นี่สระบุรีกับเมืองศูนย์กลางเบ็ดเสร็จ แห่งการพัฒนาและร่วมย้อนรอยความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 บันเทิง—10 Aug 11

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 นี้ชมสังเวชนียสถาน ที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย ตามด้วยโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และร่วมย้อนรอยความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา ราชธานีสำคัญ แห่งอาณาจักรสยาม

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 บันเทิง—02 Aug 11

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554นี้มาร่วมย้อนรอยความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา ราชธานีสำคัญ แห่งอาณาจักรสยาม กับความเจริญก้าวหน้าทางการทูตกับต่างประเทศ และพระปรีชาสามารถของบรรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งอดีตกาล กับสารคดีชุด 417 ปี

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 28 ก.ค. 54 บันเทิง—25 Jul 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 มาร่วมติดตามรายการสารคดีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชธานีแห่งสยามประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง ถึง 417 ปีนับจากอดีตถึงปัจจุบัน กับสารคดีชุด 417 ปี อยุธยามกรดกโลกและเรื่องราวในสัปดาห์นี้พ่อเมืองคนเก่ง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" วันพฤัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 บันเทิง—11 Jul 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 มาร่วมติดตามรายการสารคดีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชธานีแห่งสยามประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง ถึง 417 ปีนับจากอดีตถึงปัจจุบัน กับสารคดีชุด 417 ปี อยุธยามกรดกโลกและเรื่องราวในสัปดาห์นี้พ่อเมืองคนเก่ง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 30 มิ.ย.54 บันเทิง—28 Jun 11

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 15.35-16.05 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ สทท.11 รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องราววัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 23 มิ.ย.54 บันเทิง—17 Jun 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องราววัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย จากนั้นมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมกับสถาบันธัญญารักษ์ช่วงงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพบการปฏิบิตงานตามภารกิจหน้าที่และความเสียสละของข้าราชการฝ่ายปกครอง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน บันเทิง—14 Jun 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องราวองสถานที่ปรินินิพพาน กุสินารา ประเทศอินเดีย จากนั้นพบสถาบันธัญญารักษ์ตอน สายด่วน1165

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 9 มิ.ย. 2554 บันเทิง—07 Jun 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องราวและสถานที่อันทรงคุณค่า ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย จากนั้นพบกับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 บันเทิง—06 Jun 11

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 15.35-16.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ สทท.11 รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน นี้ พบกับเรื่องราวและสถานที่อันทรงคุณค่า ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 2 มิ.ย.54 บันเทิง—30 May 11

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 15.35-16.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ สทท.11 รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน นี้ ทุกท่านจะได้พบกับเรื่องราวและสถานที่อันทรงคุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 12 พ.ค. 54 บันเทิง—10 May 11

รายการ ใต้เบื้องพระยุคลบาท สัปดาห์นี้ ท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอินเดีย กับสารคดีชุดสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และการขยายความมั่นคงในอาชีพ เพื่อพี่น้องชาวไทยกับองค์การสะพานปลา

ทีวีไกด์: “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ออกอากาศ 28 เม.ย.54 บันเทิง—25 Apr 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.35น. -16.10 น. ทาง สทท. 11 รายการใต้เบื้องพระยุคลบาทสัปดาห์นี้ อิ๋งอิ๋งจะพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสความเป็นศิริมงคล ณ สถานที่ที่พะพุทธองค์ทรงเสด็จแสดงธรรมในที่ต่างๆ ณ ประเทศอินเดีย

ทีวีไกด์: “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน บันเทิง—31 Mar 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาทสัปดาห์นี้ ร่วมเดินทางไปสัมผัสดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของพระพุทธศาสนา กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปฐมเทศนา จากนั้นพบกับเรื่องราวการพัฒนาฝีมือและภูมิปัญญาของชาวลพบุรี

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม บันเทิง—18 Mar 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาทสัปดาห์นี้ ร่วมเดินทางไปสัมผัสดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของพระพุทธศาสนา กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปฐมเทศนา จากนั้นพบกับเรื่องราวการพัฒนาฝีมือและภูมิปัญญาของชาวลพบุรี

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 บันเทิง—11 Mar 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาทสัปดาห์นี้ ร่วมเดินทางไปสัมผัสดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของพระพุทธศาสนา กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปฐมเทศนา จากนั้นพบกับเรื่องราวการพัฒนาฝีมือและภูมิปัญญาของชาวลพบุรี

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 บันเทิง—04 Mar 11

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาทสัปดาห์นี้ พบกับเรื่องราวและสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเสวยวิมุติสุข หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา จากนั้นท่านผู้ชมจะได้รับรู้อีกหนึ่งเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่มีเกิดขึ้นในแผ่นดิน

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 บันเทิง—28 Feb 11

สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 7 ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอานส์ ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยข่าววันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 โดยกรมการปกครอง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ บันเทิง—22 Feb 11

สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 7 ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอานส์ ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยข่าววันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553 โดยกรมการปกครอง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 3 ก.พ.54 บันเทิง—01 Feb 11

สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 4 ณ ประเทศอินเดีย และคำสอนของหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพระราชปฎิภาณมุณีเรื่องความปรองดองของคนในชาติ ตามติดด้วยการสัมภาษณ์ท่านศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 บันเทิง—21 Jan 11

สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 3 ณ ประเทศอินเดีย บทสัมภาษณ์พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ตามติดด้วยการสัมภาษณ์พันธกิจของกรมการปกครอง แจกผ้าห่ม จ.นครพนมและการปลูกปะการัง

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 บันเทิง—14 Jan 11

สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 2 ณ ประเทศอินเดีย จากนั้นไปพบเส้นทางสู่ความสำเร็จของการสร้างถนนหลวงพ่อองค์ดำ แห่งเมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย และ สัมภาษณ์พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค

ทีวีไกด์: "ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศ 13 ม.ค. 54 บันเทิง—06 Jan 11

อาทิตย์นี้มาพบกับสารคดีชุดสังเวชนียสถาน 4 ตำบลตอนที่ 2 ที่จะพาท่านไปพบกับสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยการเปิดตำนานหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาตอนแรก และควันหลงบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดสระเกศตามติดด้วยการสัมภาษณ์พันธกิจของกระทรวงมหาดไทยโ

ทีวีไกด์: รายการ"ใต้เบื้องพระยุคลบาท" ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. บันเทิง—20 Dec 10

รายการใต้เบื้องพระยุคลบาท เปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ 2554 นี้กับเรื่องราวสารคดีทรงคุณค่ากับการตามรอยพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย โดยหน่วยงานของแผ่นดินที่น้อมนำมาปฏิบัติ จนเกิดเป็นแนวทางและเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

“ไข่มุก” ภูมิใจได้เกิดใต้เบื้องพระยุคลบาท บันเทิง—19 Nov 10

นับเป็นการรวมใจครั้งสำคัญ ที่คนบันเทิงต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี บรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเข้าร่วมเป็น Medal Presenter “ชุดเหรียญที่ระลึกโครงการในพระราชดำริ