Sunday May 31, 2020 17:27

ไข้กาฬหลังแอ่น Press Releases

สธ. เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ด้วยการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และโรคไข้หวัดใหญ่ สุขภาพ—20 Feb 19

กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 จำนวน 13,000 คน พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ พยาบาล

สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น หลังปีนี้ภาคใต้ตอนล่างพบผู้ป่วยแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 2 ราย สุขภาพ—13 Jul 17

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนระวังป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น หลังพบครึ่งปีแรกภาคใต้ตอนล่างมีผู้ป่วยแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 2 ราย แนะเลี่ยงอยู่ที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

สคร.10 อุบลฯ เผย พยากรณ์โรคปี 59 เฝ้าระวัง 5 โรค คาด ไข้เลือดออก ระบาดหนักกว่าปี สุขภาพ—20 Jan 16

สคร.10 อุบลฯ เผย พยากรณ์โรคปี 59 เฝ้าระวัง 5 โรค คาด "ไข้เลือดออก" ระบาดหนักกว่าปี 56 อหิวาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก โรคไม่ติดต่อต้องเข้มเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุ เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และหมอกควัน วันนี้ (19 ม.ค. 59) นพ.ศรายุธ

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย สุขภาพ—02 Jan 16

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2559 มี 5 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส่วนภัยสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น สุขภาพ—06 Jul 15

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มีความเป็นห่วงคนไทยป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น เผยวิธีดูแลป้องกันให้ถูกวิธี โอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้จะน้อยลง หลังจากช่วงนี้พบผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทย โดยล่าสุดพบที่จังหวัดสตูล รศ.นพ.นภดล

เตือนภัยไข้กาฬหลังแอ่น สุขภาพ—22 Apr 15

ช่วงนี้มีกระแสการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงว่าจะป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่เป็นผู้ป่วยที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว ล่าสุดพบผู้ป่วยหญิงชาวต่างชาติมีอาการลักษณะของการป่วยเป็นโรคไข้กาฬหลังแอ่น

สธ.ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่ผู้แสวงบุญ ฮัจย์ 10,400 คน ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ฟ สุขภาพ—23 May 14

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10,400 คน ให้บริการฟรีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเริ่มรับบริการฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ถึง 31 ส.ค. 2557

6 มิ.ย.- 31 ส.ค. สธ.ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี สุขภาพ—07 Jun 13

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 13,000 โด๊ส ให้บริการฟรีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเริ่มรับบริการฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม

กรมควบคุมโรคเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์เข้ารับวัคซีนฟรี สุขภาพ—12 Jul 12

กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปร่วมแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2555 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้กาฬหลังแอ่นได้ฟรีที่ สถาบันบำราศนราดูร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ สถานเสาวภา

กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนควรเตรียมตัวด้านสุขภาพก่อนเดินทางไปร่วมพิธีฮัจย์ สุขภาพ—11 Jun 12

กรมควบคุมโรคแนะนำพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่จะไปเข้าร่วมแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนเดินทางควรเตรียมตัวดูแลด้านสุขภาพ ตรวจเช็คร่างกาย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่