Monday April 6, 2020 10:19

ไฟ-ฟ้า อาร์ต เฟส 2 Press Releases

ทีเอ็มบี จัดงาน ไฟ-ฟ้า อาร์ต เฟส 2016 คิด (Kid) เริ่มเปลี่ยน ทั่วไป—31 Oct 16

ทีเอ็มบี นำโดย บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดงาน "ไฟ-ฟ้า อาร์ต เฟส 2016" (FAI-FAH Art Fest 2016) นำเสนอผลงานจากการเปลี่ยนแปลงเยาวชน ที่ได้รับการจุดประกายจากไฟ-ฟ้า โครงการซีเอสอาร์โดยทีเอ็มบี ที่ปลูกฝังเยาวชนอายุ 12-17 ปี

ภาพข่าว: มอบเกียรติบัตรเยาวชนไฟ ฟ้า ในงาน ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2014 ทั่วไป—24 Oct 14

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

นายภารไดย ธีระธาดา (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี เปิดงาน “ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2014” (FAI FAH Art Fest 2014) แสดงนิทรรศการศิลปะและผลงานการเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืน หรือเปลี่ยน..เพื่อให้ชุมชนดีขึ้น โดยเยาวชน “ไฟ ฟ้า” ภายใต้แนวคิด Make THE Difference และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน โครงการ “ไฟ ฟ้า” ที่เรียนครบ 3 ปี รวมจำนวน 30 คน รวมถึงเยาวชนไฟ ฟ้า ที่อุทิศตนเพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ แบงค์กิ้ง ฮอลล์ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ภาพข่าว: งาน ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013 ทั่วไป—22 Oct 13

บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013” (FAI FAH Art Fest 2013) เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาและการเปลี่ยนชุมชนอย่างยั่งยืน และมอบ เกียรติบัตรแก่เยาวชนโครงการ

FAI FAH Art Fest 2013 โชว์ผลงานการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ทั่วไป—18 Oct 13

ด้วยปณิธานของทีเอ็มบี ที่จะต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง12-17 ปี หรือเยาวชน “ไฟ ฟ้า” ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นั้น ล่าสุด ในกิจกรรม “FAI FAH Art Fest 2013” (ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013)

ทีเอ็มบี ขอเชิญร่วมงาน FAI FAH Art Fest 2013 (ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013) ทั่วไป—11 Oct 13

ทีเอ็มบี ขอเชิญร่วมงาน “FAI FAH Art Fest 2013” (ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013) กิจกรรมการแสดงผลงานการเปลี่ยนชุมชนของเยาวชน จากโครงการ “ไฟ ฟ้า” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน กิจกรรมภาย ในงาน

ทีเอ็มบี เปิดกิจกรรม FAI FAH Art Fest ประจำปี 2013 หุ้น—11 Oct 13

คุณภารไดย ธีระธาดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี เปิดกิจกรรม “FAI FAH Art Fest ประจำปี 2013” (ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2013) การแสดงผลการดำเนินงานการเปลี่ยนชุมชนจากพลังเยาวชน “ไฟ ฟ้า” และอาสาสมัครทีเอ็มบี

ภาพข่าว: พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชน “ไฟ ฟ้า” ในงาน “ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส ทั่วไป—25 Oct 12

บุญทักษ์ หวังเจริญ (แถวยืน คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ไฟ ฟ้า อาร์ต เฟส 2012” (FAI FAH Art Fest 2012) และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนโครงการ “ไฟ ฟ้า” รุ่นแรก