บลจ.ไทยพาณิชย์จ่ายปันผล 3กองทุนตปท.หุ้นอินเดีย-ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่-โกลบอลเฮลธ์แคร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 21, 2017 13:56
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศพร้อมกันจำนวน 3 กองทุน ในวันที่ 22 กันยายน 2560 นี้ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2560 ได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) จ่ายปันผลในอัตรา 0.0974 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 25.31% ต่อปี, 6 เดือนอยู่ที่ 9.59% ต่อปี และ 1 ปี อยู่ที่ 16.74 %ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย.2560) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ iShares India 50 ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (NASDAQ) บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock และมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ CNX NIFTY Index เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ CNX NIFTY Index TR USD

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) จ่ายปันผลในอัตรา 0.1575 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 3 โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 5.06% ต่อปี 6 เดือนอยู่ที่ 3.17% ต่อปี และ 1 ปี อยู่ที่ 4.77% ต่อปี(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย.2560) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund ชนิดหน่วยลงทุนShare Class C (ACC) ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่บริหารงานโดย J.P Morgan Asset Management

สำหรับอีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC) สำหรับงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 -31 สิงหาคม2560 โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.2057 บาทต่อหน่วย ซึ่งได้มีการจ่ายระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 จำนวน 0.0444 บาทต่อหน่วย เหลือจ่ายงวดนี้ 0.1613 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 2 โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 20.67 %ต่อปี 6 เดือนอยู่ที่ 9.13% ต่อปี และ 1 ปีอยู่ที่ 9.70% ต่อปี

ทั้งนี้กองทุน SCBGHC มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Janus Global Life Sciences Fund ชนิดหน่วยลงทุน I Share Class (Institutional Share Class) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิต (Life Sciences) หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ บริษัทด้านการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เป็นต้น

นายสมิทธ์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นอินเดียเป็นตลาดหนึ่งในตลาดเกิดใหม่ที่มีผลตอบแทนที่โดดเด่นในปีนี้ นอกจากจะเป็นการปรับขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาค (regional) อันเนื่องมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าแล้ว ประเทศอินเดียยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยฤดูมรสุมที่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะอยู่ในระดับปกติ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้ภาคการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ยังคาดการณ์ว่านโยบายปฏิรูปภาษีหรือ GST จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว

ส่วนภาพรวมหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์มีอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สอดคล้องกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับนักลงทุนคาดการณ์ว่าการปฏิรูปร่างกฎหมายประกันสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่ม Healthcare ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่ม Healthcare ที่ออกมาแข็งแกร่งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม Healthcare อาจได้รับผลกระทบทางลบจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นหากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการลดขนาดสินทรัพย์ในงบดุลรวมทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ในขณะที่ตลาดพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่สามารถผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ได้ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย จึงส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าและมีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากการลดขนาดสินทรัพย์ในงบดุลของธนาคารสหรัฐฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ และส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงได้


Latest Press Release

SAAM ตั้ง ทรีนีตี้ เป็น Lead Underwriter พร้อม Co-Underwriter อีก 3 แห่ง เคาะราคา IPO ที่ 1.80 บาท เล็งเทรด mai ต้อนรับปีใหม่ 2562

"เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์" แต่งตั้ง "ทรีนีตี้" เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง เคาะราคา IPO ที่ 1.80 บาท เดินหน้าขายหุ้น IPO 80 ล้านหุ้น ลุยระดมทุนต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย...

KuCoin ประกาศเปิดการซื้อขายสกุลเงิน ONOT กับ 5 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก

ONO เครือข่ายสังคมบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศในวันนี้ว่า แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อว่า KuCoin ของสิงคโปร์ จะเปิดการซื้อขายคู่สกุลเงินใหม่ 3 คู่ ได้แก่ ONOT/BTC, ONOT/ETH และ ONOT/USDT โดยในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ KuCoin ระบุว่า...

EXIM BANK ผนึกความร่วมมือ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล

EXIM BANK ลงนาม MOU กับ DITP ผนึกความร่วมมือด้านการสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM...

กรุงศรีพัฒนา #Learning Agility รับมือธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มช่องทางเรียนรู้อย่างอิสระในโลกออนไลน์ ร่วมกับ SkillLane

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน) ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "Think Digital First" จับมือกับ SkillLane สตาร์ทอัพ Digital Training Platform อันดับหนึ่ง...

เมืองไทยประกันชีวิต ชวนลูกค้าใช้สิทธิยื่นลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ประจำปี 2561

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบาย "Customers @ the heart" บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ทั้งในด้านความคุ้มครองตามกรมธรรม์...

Related Topics