อาจารย์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยทางพอลิเมอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2018 16:10
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--มรภ.สงขลา

อาจารย์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศภาคบรรยายควบโปสเตอร์ พร้อมเป็นตัวแทนมหา'ลัย เข้าอบรมความรู้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการต่างๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานวิจัย 2 เรื่องคือ การศึกษาการใช้สารตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่เขม่าดำ ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ซึ่งนำเสนอภาคบรรยาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี (Best Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่ายางธรรมชาติผสมเขม่าดำมีการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายสูงกว่ายางธรรมชาติผสมซิลิกาและยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคาร์บอเนต โดยเมื่อจำนวนครั้งของการถูกกระทำอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น การอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญหายมีค่าลดต่ำลง เมื่อปริมาณของสารตัวเติมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเค้นสูงสุด พลังงานสูญหาย และความเครียดคงรูปถาวรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับแรงกระทำอย่างต่อเนื่อง เช่น ยางกันชน ยางกันกระแทก ยางรองแท่นเครื่อง เป็นต้น

ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า สำหรับงานวิจัยเรื่อง Strength and Strain-induced Crystallization of Vulcanized Natural Rubber ซึ่งนำเสนอภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 พร้อมกับการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาผลของปริมาณการเชื่อมโยงโมเลกุลยางต่อสมบัติด้านความแข็งแรงและการเกิดผลึกเมื่อยืดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ โดยพบว่าความแข็งแรงและปริมาณของการเกิดผลึกเมื่อยืดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์มีค่าสูงขึ้นตามปริมาณการเชื่อมโยง จนถึงจุดหนึ่งแล้วค่าทั้งสองจะตกลง และมีผลต่ออัตราการเกิดผลึก แต่ไม่มีผลต่อระยะยืดที่เริ่มเกิดผลึก ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกสูตรยางคอมเปานด์ให้มีสมบัติที่ตรงตามต้องการได้

นอกจากนั้น ยังเป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging (AWIR2018) จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทั้งชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งตนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียาง หลักสูตรเทคโนโลยีการติดของยาง จัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics