Thursday January 17, 2019 10:31

IEEE PES GTD ASIA Press Releases

งาน IEEE PES GTD Asia 2019 จัดยิ่งใหญ่ ทั่วไป—22 Aug 18

สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ สาขาประจำประเทศไทย หรือ IEEE Power & Energy Society - Thailand ( IEEE PES Thailand) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หรือ IEEE Thailand Section ร่วมกับ IEEE PES Headquarter

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(17 สิงหาคม 2561) Events—16 Aug 18

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
13.30 น.                     IEEE PES Thailand จัดงาน “Big Shift in Power and
Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA 2019” ณ
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ
13.30 น.                     สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ
จัดแถลงข่าวด้านพลังงาน “Big Shift in Power and
Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA 2019” ณ
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
13.45 น.                     ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานสัมมนา Capital Market
Research Forum ครั้งที่ 6/2561 ในหัวข้อ "รับมือ
สังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย" ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(17 สิงหาคม 2561) Events—17 Aug 18

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.30 น. IEEE PES Thailand จัดงาน “Big Shift in Power and Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA 2019” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ 13.30

IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูแนวคิดBigShiftin Powerand Energy จัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย พลังงาน—17 Aug 18

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่เป็นการนำการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการด้านพลังด้านการผลิต ส่ง และจำหน่ายของ ที่ IEEE จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ณ ทวีปอเมริกาเหนือ

สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ จัดแถลงข่าวด้านพลังงาน Big Shift in Power and พลังงาน—14 Aug 18

เนื่องด้วยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ สาขาประจำประเทศไทย หรือ IEEE Power & Energy Society - Thailand ( IEEE PES Thailand) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หรือ IEEE Thailand Section ร่วมกับ IEEE PES

IEEE PES Thailand จัดงาน Big Shift in Power and Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA พลังงาน—06 Aug 18

เนื่องด้วยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ สาขาประจำประเทศไทย หรือ IEEE Power & Energy Society - Thailand ( IEEE PES Thailand) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หรือ IEEE Thailand Section ร่วมกับ IEEE PES