Tuesday July 14, 2020 07:01

SACICT MOBILE GALLERY Press Releases

งานเปิดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2020 ทั่วไป—20 Feb 20

ชวนไปสัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย บ่ายวันที่ 26 ก.พ.นี้ แสงระวี สิงหวิบูลย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2020" "เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน" ณ

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ทั่วไป—22 Aug 19

SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019"

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3 ทั่วไป—20 Aug 19

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

SACICT ลงใต้ เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ณ บ้านนครใน ทั่วไป—20 Aug 19

นายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

SACICT ส่งท้ายงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ยิ่งใหญ่ ชวนชาวภาคใต้สัมผัสรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค ทั่วไป—14 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา

ขอเชิญร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ทั่วไป—13 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และร่วมสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทย นำเสนอองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยหลากรูปแบบผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense

SACICT สานต่องาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3 ทั่วไป—07 Aug 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICTเชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

SACICT ต่อยอดความงดงามของงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ทั่วไป—22 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ต่อยอดความงดงามของคุณค่าแห่งงานนวัตศิลป์ จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

ขอเชิญร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ทั่วไป—10 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จุดประกายมนต์เสน่ห์คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสานเป็นหนึ่งกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา ทั่วไป—08 Jul 19

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน"

SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery ทั่วไป—04 Jul 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน

ร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน ในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery ทั่วไป—28 Jun 19

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จุดประกายมนต์เสน่ห์คุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสานเป็นหนึ่งกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน "Today's Life Craft" ผ่านนิทรรศการ "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam :

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—02 May 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญผู้สนใจร่วมชื่นชมคุณค่าเสน่ห์หัตถศิลป์ไทยผ่าน นิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "หัตถศิลป์ล้ำค่าสู่สากล" ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เชิญชมนิทรรศการ ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง ทั่วไป—18 Apr 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัด นิทรรศการ "ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง" ภายใต้กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SACICT จัดนิทรรศการ พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย ทั่วไป—20 Mar 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย" ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2561 ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทย

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 ทั่วไป—13 Mar 18

นางอัมพวัน พิชาลัย (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม"

SACICT จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ จุดประกายคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย ทั่วไป—06 Mar 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT นำร่องจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ SACICT Mobile Gallery 2018 "นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม" รวบรวมสุดยอดผลงานหัตถศิลป์ไทยมาจัดแสดง พร้อมองค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

เชิญชมนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม ทั่วไป—23 Feb 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมชื่นชมคุณค่าเสน่ห์หัตถศิลป์ไทยผ่านนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 "นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม" พบกับการจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม

SACICT Mobile Gallery 2018 ทั่วไป—19 Feb 18

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มีพันธกิจในการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และการอนุรักษ์สืบสานงานหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนง กำหนดจัดงานเพื่อเผยแพร่งานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าผ่านการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Gallery )