ทีเอ็ม โรห์ ประธานฝ่าย Press Releases for Thailand