สมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์กรุงเทพฯ Press Releases for Thailand