มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 18 มกราคม และแนวทางจัดการเรียนการสอนในเดือนมกราคมในรูปแบบออนไลน์

จันทร์ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๘
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 18 มกราคม และแนวทางจัดการเรียนการสอนในเดือนมกราคมในรูปแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 18 มกราคม และแนวทางจัดการเรียนการสอนในเดือนมกราคมในรูปแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ดังนี้

  1. ให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ให้หน่วยงานงดการจัดประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  3. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด
  4. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ยังไม่คลี่คลายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  5. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยบันทึกการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (http:/workbsru.acth) ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายและติดตามการทำงานของบุคลากรของตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน
  6. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๘ แอลจีส่งตู้ถนอมผ้า LG Styler นวัตกรรมเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างครบวงจร สำหรับทุกคนในครอบครัว ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่นอับ ผ้าเรียบ
๑๕:๒๙ TPIPP ลงนาม MOU กับ 2 บริษัทพลังงานสัญชาติเกาหลีใต้ Korea Gas Corporation และ Korea Western Power
๑๕:๒๓ YLGเตือนทองคำยังปรับฐานต่อหลังหลุด1,700เหรียญ แต่หากยืนเหนือ1,776-1,760 เหรียญลุ้นเทรนด์ระยะสั้นพลิกสู่ขาขึ้น
๑๕:๒๓ ก.แรงงาน ควงเอกชน ผลิตช่างแอร์คุณภาพรับหน้าร้อน
๑๕:๓๔ เปิดวิสัยทัศน์ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ชูบทบาทผู้นำธุรกิจ AMC ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
๑๕:๒๔ เอสซีจี โฮม เอาใจคนรักบ้าน รับหน้าร้อน มอบโปรโมชั่นบ้านอยู่เย็น ประหยัดพลังงาน สุดคุ้ม 3 ต่อ
๑๕:๒๒ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ
๑๕:๓๐ Study in HUST เรียนหมออินเตอร์ มหาวิทยาลัย TOP 10 ของจีน
๑๕:๓๕ เฮเฟเล่ จัดแคมเปญโปรโมชั่น Summer Heat Up ลดสูงสุด 60%
๑๕:๑๐ กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ