กรมประมง..เปิดควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมงจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๒๙
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของประเทศไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประมง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง ตลอดจนผู้ประกอบการประมง ทั้งห่วงโซ่การผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมากรมประมงมีการบริหารจัดการประมงภายใต้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน โดยการกำหนดวันทำการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำสัตว์น้ำจากเรือที่ไม่ประสงใช้วันทำการประมงต่อไปมาเพิ่มวันทำการประมงให้กับเรือประมงที่วันทำการประมงไม่ครบปีได้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด
กรมประมง.เปิดควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมงจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการในการควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลโดยด่วน กรมประมงจึงได้ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

การควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ข้างต้น เป็นการนำปริมาณสัตว์น้ำของเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่แล้วในปัจจุบันมารวมกันเพื่อนำสัตว์น้ำจากเรือประมงลำที่ไม่ประสงค์จะทำการประมงต่อไปมาให้กับเรือประมงของลำที่จะใช้ทำการประมง แล้วนำเรือที่ไม่ใช้ทำการประมงออกจากระบบ โดยการทำลาย เปลี่ยนประเภทเรือ ขายไปต่างประเทศ หรือทำให้เรือนั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ทำการปมงต่อไปได้ เช่น การนำไปทำร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุดลอยน้ำ เป็นต้น ซึ่งการออกประกาศดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะทำงานด้านวิชาการแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้สามารถควบรวมใบอนุญาตของเครื่องมือทำการประมงในกลุ่มเดียวกันได้ ประกอบด้วย
๑.๑ อวนลากคู่ กับอวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคานถ่าง ด้วยกันได้
๑.๒ อวนล้อมจับ กับ อวนล้อมจับด้วยกันได้
๑.๓ อวนล้อมจับปลากะตัก กับอวนครอบปลากะตัก และอวนช้อน/ยก ปลากะตัก ด้วยกันได้

๒. การควบรวมใบอนุญาตต้องเป็นพื้นที่ทำการประมงเดียวกัน
๓. กรณีผู้รับอนุญาตขอควบรวมใบอนุญาตแล้วมีการขอเปลี่ยนเรือประมงที่นำมาควบรวมใบอนุญาตด้วย ต้องอยู่ในกลุ่มขนาดเรือเดียวกัน ดังนี้
๓.๑ กลุ่มเรือที่มีขนาดต่ำกว่า ๓๐ ตันกรอส
๓.๒ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๖๐ ตันกรอส
๓.๓ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอส แต่ไม่ถึง ๑๕๐ ตันกรอส
๓.๔ กลุ่มเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ตันกรอสขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ควบรวมใบอนุญาตทำการประมงตามประกาศกรมประมงฉบับนี้ สามารถยื่นขอควบรวมใบอนุญาตได้ ณ สำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเลทุกแห่ง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัดชายทะเล และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๑๔๑๘ ในวันและเวลาราชการ
กรมประมงหวังว่าการเปิดให้ชาวประมงสามารถควบรวมใบอนุญาตได้ในครั้งนี้ จะทำให้กองเรือประมงลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศให้เกิดความยั่งยืน และยังสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการประมง ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป…อธิบดี กล่าว

ที่มา: กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๘ แอลจีส่งตู้ถนอมผ้า LG Styler นวัตกรรมเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างครบวงจร สำหรับทุกคนในครอบครัว ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่นอับ ผ้าเรียบ
๑๕:๒๙ TPIPP ลงนาม MOU กับ 2 บริษัทพลังงานสัญชาติเกาหลีใต้ Korea Gas Corporation และ Korea Western Power
๑๕:๒๓ YLGเตือนทองคำยังปรับฐานต่อหลังหลุด1,700เหรียญ แต่หากยืนเหนือ1,776-1,760 เหรียญลุ้นเทรนด์ระยะสั้นพลิกสู่ขาขึ้น
๑๕:๒๓ ก.แรงงาน ควงเอกชน ผลิตช่างแอร์คุณภาพรับหน้าร้อน
๑๕:๓๔ เปิดวิสัยทัศน์ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ชูบทบาทผู้นำธุรกิจ AMC ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
๑๕:๒๔ เอสซีจี โฮม เอาใจคนรักบ้าน รับหน้าร้อน มอบโปรโมชั่นบ้านอยู่เย็น ประหยัดพลังงาน สุดคุ้ม 3 ต่อ
๑๕:๒๒ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ
๑๕:๓๐ Study in HUST เรียนหมออินเตอร์ มหาวิทยาลัย TOP 10 ของจีน
๑๕:๓๕ เฮเฟเล่ จัดแคมเปญโปรโมชั่น Summer Heat Up ลดสูงสุด 60%
๑๕:๑๐ กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ