มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๘
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการออกมาตรการคุมการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้ทำการปิดทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทุกช่องทาง ยกเว้น 2 ช่องทางดังนี้ 1. ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย จะต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.ทางเข้าประตูศรีโคมคำ จะต้องเข้าจุดคัดกรอง บริเวณประตูศรีโคมคำ และเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางออกพื้นที่ต่างจังหวัด หากกลับมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดต้องขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://forms.gle/iSyUa7Z3rqwnehkB6 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

สำหรับการการใช้บริการรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงของการระบาดระลอกที่ 2 นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารดังนี้

  1. เข้าจุดคัดกรองก่อนขึ้นรถเพื่อวัดอุณหภูมิและซักประวัติการเดินทางว่ามาจากพื้นที่ไหน
  2. สแกน QR Code "มพ.ชนะ" ก่อนและลงรถแต่ละคันโดยจะติดอยู่ด้านข้างของรถบัส
  3. เว้นระยะห่างตามเบาะที่นั่งที่กำหนดและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  4. หากนิสิตหรือผู้โดยสารท่านใดที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ให้แยกเพื่อเข้าระบบคัดกรองโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จะดำเนินการตามมาตรการต่อไป

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ คณะ/วิทยาลัย พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานตั้งแต่วันที่ 4-22 ม.ค. 64 ทั้งนี้นิสิตสามารถติดตามได้จากประกาศของคณะ/วิทยาลัย
  2. เลื่อนกำหนดสอบกลางภาค จากเดิม วันที่ 16 - 24 ม.ค. 64 เป็น วันที่ 23 - 31 ม.ค. 64
  3. การสอบกลางภาค คณะ/วิทยาลัย สามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลน์หรือปรับวิธีการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดสอบในห้องเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอบได้ในระบบ REG ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

"โดยนิสิตที่มีกำหนดการสอบกลางภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเดินทางกลับมายังจังหวัดพะเยา ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2564 เพื่อเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการจนครบ 14 วันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด"

**ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นิสิตติดตามข่าวสถานการณ์และประกาศของคณะ/วิทยาลัย และของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) มหาวิทยาลัยพะเยาขอความร่วมมือทุกท่านสแกน QR Code เข้า-ออก ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดไว้ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้า-ออก มหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๕๘ แอลจีส่งตู้ถนอมผ้า LG Styler นวัตกรรมเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างครบวงจร สำหรับทุกคนในครอบครัว ฆ่าเชื้อ ขจัดกลิ่นอับ ผ้าเรียบ
๑๕:๒๙ TPIPP ลงนาม MOU กับ 2 บริษัทพลังงานสัญชาติเกาหลีใต้ Korea Gas Corporation และ Korea Western Power
๑๕:๒๓ YLGเตือนทองคำยังปรับฐานต่อหลังหลุด1,700เหรียญ แต่หากยืนเหนือ1,776-1,760 เหรียญลุ้นเทรนด์ระยะสั้นพลิกสู่ขาขึ้น
๑๕:๒๓ ก.แรงงาน ควงเอกชน ผลิตช่างแอร์คุณภาพรับหน้าร้อน
๑๕:๓๔ เปิดวิสัยทัศน์ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ชูบทบาทผู้นำธุรกิจ AMC ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
๑๕:๒๔ เอสซีจี โฮม เอาใจคนรักบ้าน รับหน้าร้อน มอบโปรโมชั่นบ้านอยู่เย็น ประหยัดพลังงาน สุดคุ้ม 3 ต่อ
๑๕:๒๒ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ 1.9 ล้านล้านเหรียญฯ
๑๕:๓๐ Study in HUST เรียนหมออินเตอร์ มหาวิทยาลัย TOP 10 ของจีน
๑๕:๓๕ เฮเฟเล่ จัดแคมเปญโปรโมชั่น Summer Heat Up ลดสูงสุด 60%
๑๕:๑๐ กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ