"นฤมล" ขานรับนโยบาย "บิ๊กป้อม" จับมือ 5 เสือแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๗
รมช.แรงงาน รับมอบนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี ลั่นพร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนมาตรการช่วยพี่น้องแรงงาน ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19         
นฤมล ขานรับนโยบาย บิ๊กป้อม จับมือ 5 เสือแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 22 มกราคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบาย         

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ สิ่งสำคัญต่อจากนี้คือต้องร่วมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไปในวงกว้างและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้ ยังต้องเร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ทันต่อสถานการณ์ รักษาสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมการจ้างงานให้ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในด้านการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุด ตลอดจนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สู่ tier1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์กรระหว่างประเทศต่อไป         

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตลอดจนหน่วยงานจากภายนอก เพื่อดำเนินภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ให้แรงงานได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานทุกภาคส่วน โดยภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า มีแรงงานจำนวนมากที่ตกงานและต้องการความช่วยเหลือในด้านการฝึกอาชีพ กพร. จึงได้พัฒนาหลักสูตรช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อให้สามารถมีอาชีพ มีงานทำและหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังได้ปรับรูปแบบให้เป็นการฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ในส่วนการฝึกอาชีพที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติได้ปรับลดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของจำนวนคน และได้กำชับให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด           

"กพร. ยังคงเดินหน้าฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ให้ยังคงประกอบอาชีพ มีรายได้ และสามารถก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ตามนโยบายของรัฐบาล "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"" รมช.แรงงาน กล่าวท้ายสุด 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

นฤมล ขานรับนโยบาย บิ๊กป้อม จับมือ 5 เสือแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๔ อินเว้นท์ รุกลงทุนต่อยอดเทคโนโลยี Cybersecurity และ IoT กับ Datafarm และ Swift Dynamics สอดรับการเติบโตของ
๑๑:๔๗ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เปิดตัว เฟนิเช่ 190 แผน 5 ปี มูลค่า 128,000 ล้านบาท (3,500 ล้านยูโร) สนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในยุโรปและภาคเศรษฐกิจ
๑๑:๔๖ เปิดรับสมัครทุน เรียนฟรี ทายาทสหกรณ์ หวังสานต่ออาชีพพระราชทาน เลี้ยงโคนม และด้านการเกษตร
๑๑:๑๖ ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. คว้าการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ แห่งแรกในอาเซียน
๑๑:๒๘ ก.แรงงาน เตือนช่างต่ออายุหนังสือรับรองก่อนหมดอายุ
๑๑:๕๑ อพวช. เปิดตัว NSM Science Square @ The Street Ratchada แหล่งเรียนรู้สุด SCREAM แห่งใหม่ใจกลางกรุง
๑๑:๒๔ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุด AirPlus? (แอร์พลัสสแควร์)
๑๑:๐๘ วีนิไทยเลือกซอฟต์แวร์จาก Aspen Technology เพื่อก้าวสู่การปฏิรูปดิจิทัล ลดการหยุดทำงานของระบบ ยกระดับความน่าเชื่อถือการทำงาน
๑๑:๒๒ ฟังก์ชั่นฯ เตรียมความพร้อมเข้าตลาดฯ
๑๑:๒๙ JR มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม