วว. โชว์ศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ต่อที่ปรึกษา/ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ศุกร์ ๒๙ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๗
รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในกรอบภารกิจ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเกษตรเชิงหน้าที่ ชีวภัณฑ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศนก. พร้อมคณะนักวิจัย บรรยายการดำเนินงานและร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. และคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเห็ดรา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการไทร ลิเซียนทัส และเบญจมาศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ได้จริง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการเสาวรส ซึ่ง วว. ความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการฉายรังสี จำนวน 5 สายพันธุ์ มีลักษณะเด่น คือ ผลใหญ่ ทรงรี เปลือกผลบาง เนื้อหุ้มเมล็ดหนา กลิ่นหอม รวมทั้ง ลำต้น ใบ มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อโรคและแมลง พร้อมส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าวว่า ผลงาน วว. เป็นงานที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนของสังคม มีการศึกษาและนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นรูปธรรม

 

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา