บอร์ด K ไฟเขียวม้วนเดียวจบ เพิ่มทุนขาย RO-ออกวอร์แรนต์-ล้างขาดทุนสะสม

อังคาร ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๐๕
บอร์ด บมจ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) จัดชุดใหญ่ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท แบ่งเป็นเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 120 ล้านหุ้นที่ราคาพาร์ 0.50 บาท และรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (K-W1) ฟรีอีก 120 ล้านหุ้น พร้อมล้างผลขาดทุนสะสมทั้งหมดเกลี้ยง 177.15 บาท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับงานใหม่ที่เข้ามาในไตรมาส1 กว่า 500 ล้านบาท และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงฟื้นตัว
บอร์ด K ไฟเขียวม้วนเดียวจบ เพิ่มทุนขาย RO-ออกวอร์แรนต์-ล้างขาดทุนสะสม

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 240 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท แบ่งเป็นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับการจองซื้อและชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ก่อนนี้ฟรี ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (K-W1) จะมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ด ยังได้มีมติอนุมัติให้ล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 165.15 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 177 .15 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามผลการดำเนินงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 177.15 ล้านยบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับงานโครงการที่ได้รับเข้ามาใหม่กว่า 500 ล้านบาทในไตรมาส1 และเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และทำให้ฐานทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่มา: โมเดิร์นเทียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์