เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลงานสิ้นปี'63 คว้ารายได้ตามเป้ารวม 2 หมื่นล้านบาท

พฤหัส ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๑๒
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลงานสิ้นปี'63 คว้ารายได้ตามเป้ารวม 2 หมื่นล้านบาท ตอกย้ำความสำเร็จของ 'One Platform' อสังหาฯ ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกาศผลงานสิ้นปี'63 คว้ารายได้ตามเป้ารวม 2 หมื่นล้านบาท
  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจในปี 2563 ประกาศผลประกอบการรอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2563) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 20,016 ล้านบาท รุกเดินหน้าธุรกิจตามกลยุทธ์ 'One Platform' เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ
  • เพิ่มความสามารถในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้วยการบริหารพอร์ตฯอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ที่ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทำให้ในปีที่ผ่านมา เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังคงสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง
  • การผนึก 3 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ศักยภาพสูงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยให้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯมีความมั่นคงด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมที่จะเข้าลงทุนหรือขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  • พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ประกาศบรรลุเป้าหมายรายได้สำหรับปี 2563 ที่จำนวนรายได้รวม 20,016 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2563) พร้อมเดินหน้าธุรกิจตามกลยุทธ์ 'One Platform' ที่ได้รวมทรัพยากรองค์กร ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ จากทั้งกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนั้นยังทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การผนึกรวมทุกกลุ่มธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันตามกลยุทธ์ One Platform ได้เกิดขึ้นในจังหวะที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยพอร์ตโฟลิโออสังหาฯครบวงจรที่ครอบคลุมอสังหาฯ ทั้ง3ประเภท ทำให้ FPT สามารถกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยการมีรายได้จากหลายทาง ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯมีความพร้อมที่จะรับมือกับความความท้าทายและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้ FPT มีความโดดเด่นและแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในประเทศ เรามั่นใจว่า ด้วยศักยภาพของพอร์ตโฟลิโอ ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าสร้างความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในปี 2564"

ในภาพรวมของปี 2563 ท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 FPT ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาระดับรายได้รวมในรอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2563) ในอัตราคงที่จำนวน 20,016 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 2,978 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากการมีพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์หลายประเภท ทำให้สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถลดต้นทุนลงจำนวน 218 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุด ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินปันผลปีก่อนหน้าที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท

กลุ่มธุรกิจ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม" มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2563) อยู่ที่ 14,112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) สูงขึ้นที่ร้อยละ 4 และสภาพตลาดอสังหาฯเพื่อที่อยู่อาศัยมีดีมานด์ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 30 ทั้งนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม มียอดพรีเซลล์โครงการมูลค่ารวม 31,400 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของตลาดอสังหาฯเพื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาสที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ว่าจะอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม นับเป็นผู้นำอันดับ Top 5 ของประเทศสำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อที่อยู่อาศัย มีโครงการที่พักอาศัยคุณภาพสูงรวม 60 โครงการในหลายทำเล พร้อมยังคงสร้างความคืบหน้าสำหรับโครงการใหม่อีก 6 แห่ง โดยเมื่อเสร็จสิ้น ทางกลุ่มฯจะมีโครงการพักอาศัยคุณภาพสูงในหลายทำเล รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 82,000 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล" บันทึกรายได้ประจำจากค่าเช่าพื้นที่จำนวน 1,755 ล้านบาทในรอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2563) โดยในไตรมาสสุดท้าย มีรายการขายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 2,343 ล้านบาทให้แก่กองทรัสต์ FTREIT ในภาพรวม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล ยังคงได้รับอานิสงค์ต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สนับสนุนให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องด้วยผู้บริโภคหันมาจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์สูงขึ้นจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 83 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯยังเห็นสัญญาณตอบรับที่ดีจากผู้ผลิตของแบรนด์ชั้นนำระดับสากลที่ต้องการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินหน้าทำสัญญาได้หลังจากสถาณการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

กลุ่มธุรกิจ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล" เผยรายได้รอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2563) จำนวน 874 ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราการเช่าโดยรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน เนื่องจากมีกลุ่มผู้เช่าหลักเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากลและบริษัทแถวหน้าของประเทศไทยที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับความปลอดภัยในศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และอาคารสำนักงานทุกแห่งของกลุ่ม ด้วยการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี Touchless เพื่อเลี่ยงการสัมผัส การรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด รวมถึงเพิ่มการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อช่วยสร้างความตระหนักและย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัย

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย" ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ "FPT" และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "GOLD" ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

ที่มา: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android