ก.ล.ต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง เปิดตัว "รู้เรื่องเงิน.com" เว็บศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานแห่งแรกของไทย สนับสนุนคนไทยสร้างทักษะทางการเงิน

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๐๘:๕๓
ก.ล.ต. ได้รับมอบหมายจัดทำเว็บศูนย์รวม (web portal) ความรู้การเงินเพื่อคนไทย สอดรับมาตรการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560 - 2564 โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 12 แห่ง ร่วมเปิดตัวเว็บศูนย์รวม www.รู้เรื่องเงิน.com แหล่งรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเงินจากเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐเป็นแห่งแรกของไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยครอบคลุมทุกช่วงวัย หลายอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำเว็บศูนย์รวม www.รู้เรื่องเงิน.com โดยมี ก.ล.ต. เป็นเว็บมาสเตอร์ดูแลข้อมูลให้ถูกต้องมีความทันสมัย

www.รู้เรื่องเงิน.com เป็นเว็บศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานในการสร้างทักษะบริหารจัดการเงินจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากแหล่งเดียว เหมาะสำหรับบุคคลทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ สามารถเลือกสืบค้นได้จากอาชีพเฉพาะด้าน เช่น เกษตรกร ข้าราชการ ผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ และสามารถสืบค้นได้จากหัวข้อที่สนใจ เช่น การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ความรู้การเงินดิจิทัล สิทธิและหน้าที่ของคนไทยด้านการเงิน มาตรการทางการเงินของภาครัฐ แนวทางการลงทุนเพื่อรองรับการเกษียณสุข และรูปแบบภัยทางการเงินที่ต้องระวัง รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมของช่องทางแจ้งเบาะแสและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทยโดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานภาคการเงินทั้ง 12 แห่ง จัดทำเว็บศูนย์รวมด้านการเงินเพื่อคนไทย ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560-2564 รวมทั้งการดำเนินการในเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย (Financial Literacy) ซึ่งเสนอแนะให้จัดทำช่องทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและติดตามพัฒนาการของความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนในวงกว้าง โดยการจัดทำเว็บไซต์รู้เรื่องเงิน.com นี้ มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางการเงินที่เชื่อถือได้ เรียนรู้และพัฒนาทักษะและบริหารจัดการเงินด้วยตนเอง สามารถเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม รู้วิธีการทำเงินออมให้งอกเงยด้วยการลงทุน และมีภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยกลโกงทางการเงิน ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบทความ อินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ รวมถึงรูปแบบที่ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้สะดวก

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนทุกท่านศึกษาค้นคว้าความรู้ทางการเงินในเว็บศูนย์รวม www.รู้เรื่องเงิน.com แหล่งรวมความรู้ทางการเงินที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้เรื่องการเงินโดยครอบคลุมทุกด้าน เพิ่มทักษะชีวิตในเรื่องการใช้เงินเป็น จัดการหนี้ได้ มีเงินออมให้เพียงพอ และรู้จักลงทุนให้เงินออมงอกเงยได้พร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้